top of page

Rüyada cinayet görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Bitiş

 • Milat

 • Değişim

 • Pişmanlık

 • Tükenmek

 • Bitirmek

 • Enerji yitimi

 • Kabullenmek

 • Sonun gelmesi

 • Çıkmaz sokak

 • Bu iş olmaz

 • Sonlandırmak

 • Boyut değiştirme

 • Mekan değiştirme

 • Sonun başlangıcı

 • Paranın tükenmesi

 • Geçmişe set çekmek

 • İşe yaramayan bir şey

 • Enerjinin sona ermesi

 • Kaynakların tükenmesi

 • Eskinin atılıp yeninin alınması

 • İnkar mekanizmasından çıkmak

 • Bir şeyi çöpe atma zamanının gelmesi

Rüyada cinayet işlendiğini görmek ne anlama gelir?

Cinayet işlendiğini gördüğümüz rüyalar genellikle dengemizi sarsacak ani değişimlerin düzenimizi bozmasıyla ilgilidir. Sizi özünüzde sarsan, ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak etkileyen herhangi bir olay olabilir. Bundan kaçış yok. Değişim, bir şeyleri parçalamak, sizden alıp götürmek için kapıyı çalıyor olabilir. Ve her ne kadar acı verici de olsa yaşamın döngüsel bir parçasıdır. Ölüm rüyaları sizi ani bir değişim döngüsüne sokar. Bir şeyi yenisini vermek için sizden alır fakat bu yıkım rahatsız edici de olabilir. Özellikle rüyanızda babanızın ölümünden aşırı etkilendiyseniz.


Rüyada cinayet rüya sahibinin hayatının bir alanında sonlandırılacak bir sürecin temsilcisidir. Rüyasında bir cinayet işleyen bir süreci kendi elleriyle sonlandırır, bir cinayet işlendiğini gören ise bu sürecin sonlanmasına seyirci kalır. Cinayet ayrı zamanda son, bitiş, güç kaybı ve vedalaşma ile ilgili bir rüyadır.


Rüyada işlenen her cinayet kişinin hayatında kapatılacak bir sayfanın temsilcisidir. Rüyasında bir cinayet işlendiğini gören için hayatın sadece bir alanında artık bir çıkmaz sokağa girilmiştir ve bir sona yaklaşılacaktır. Rüyasında çok sayıda kişinin öldürüldüğünü görenin hayatında çok fazla değişim bir anda cereyan eder. Bazen bu birden çok insanla yolları ayırmak ve vedalaşmaktır. Rüyasında iş arkadaşlarının öldürüldüğünü gören kişi iş arkadaşlarıyla vedalaşabilir.


Rüyada cinayet kendiliğinden sonlanmayan bir sürecin dışarıdan gelen bir etki ya da birinin zoru veya güç kullanmasıyla sona erdirilmesidir. Cinayet rüyalarında ölen ve öldürülen olmak üzere 2 taraf vardır. Ölen kişiler bu sonlandırılan süreçlerden etkilenen ve zarar görenlerdir. Öldüren kişi ya da kişiler (katiller) ise bu süreçleri sonlandıranlar ya da sonlandırılmasına yardımcı veya finansman olan kişilerdir. Rüyasında cinayet gören kişi artık bazı şeylerin sonuna gelindiğini bilmelidir.


Rüyada cinayet bazen ani değişim ve eskinin tam anlamıyla yok edilmesiyle ilgilidir. Öldürülen taraf her zaman eskiyi temsil eder. Bir şey birileri tarafından sonlandırılır, yok edilir ve tedavülden kalkar. Bu rüyayı gören artık eskiye dönüş olmayacağını bilmeli ve kabul etmelidir. Bazen cinayet tükenmiş enerji, bitmiş para ve bir sisteme işlevini kaybeden bir yapı taşıyla alakalıdır. Daha hızlı bir ilerleme uğruna işlevini kaybeden her ne ise kişinin hayatından çıkarılacak ya da çıkarılmalıdır. Bazıları için cinayet şirket kapatma, işten eleman çıkarma ya da iflastır.


Rüyada cinayet bazen güncelleme ve eskiyi ortadan kaldırarak yeniye yol açmayla ilgilidir. Rüyasında cinayet işleyen kişi aslında bazı şeyleri hayatından çıkarma hazırlıkları içindedir ya da hayatından çıkarmayı çok istemektedir. Çünkü yeni olanın rüya sahibinin hayatına girmesi sadece eski olanla vedalaşmaya bağlıdır. Rüyasında partnerini öldürdüğünü gören biri gerçek hayatta bazen ayrılma arzusuyla yaşamakta ya da yeni bir ilişkiye başlamak için eşini engel olarak görmektedir. Kısacası rüyada cinayet yeniliğe yol açmak için yapılan son temizlik çalışmalarıdır.

Rüyada cinayet ilendiğini görmek

Rüyada bir çocuğu öldürmek gerçek hayatta yeni açılan bir sayfanın henüz olgunlaşma sürecine bile girmeden sona erdirmektir. Can çekişen ve sonunda ölen bir çocuk henüz yeni olgunlaşmaya başlayan bir süreçte bir şeylerin yolunda gitmemesinden dolayı bu süreci sonlandırmaya delalettir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen kişi çocuğun yaşına odaklanmalıdır çünkü çocuğun yaşı sürecin ne kadar önce başladığı konusunda ipuçları sunar. 1 yaşında bir çocuğun ölmesi 1 yıl önce başlayan bir sürecin sonuna gelmektir.


Rüyada ölülerden her biri çıkmaz sokak, kapanmış sayfalar ya da bitmiş enerjilerin simgesidir. Ölüler görmek insan kaynaklarının, enerjinin ya da paranın tükenmesiyle alakalıdır. Ya da bazıları için iflas korkusu veya kaynakların tükenmesine karşı duyulan endişenin bilinçaltına yansımasıdır. Aslında rüyasında ölü ya da ölüler gören kişi gerçek hayatta ihtiyacı olan enerjiyi ya da kaynağı bulamamaktan korkan kişidir. Kimileri için rüyada ölü tüm çarelerin tükenmesi ve tüm çıkış yollarının kapanması dolayısıyla bir yolun sonuna gelindiği endişesinin dışa yansımasıdır.


Rüyada ölü bazen çıkmaz sokakların, olmayacak işlerin ya da sonu kötü bitecek her şeyin temsilcisi olabilir. Bazıları için bir işe başlarken rüyada ölü görmek olmayacak bir şeye amin demeye çalışmaya karşı uyarıdır. Rüyasında çok fazla ölü gören ve bu ölülere bakan kişi aslında kendine bir umut ışığı ya da çıkış yolu arayan kişidir. Bu ölülerden her biri rüya sahibi için bir çıkmaz sokağı ya da sonu gelmiş bir şeyi temsil eder. Bu ölülerin içinde bazı vücutların hala canlı olması hala umut olduğunun hatırlatıcısıdır.


Esasında rüyada ölü çöpe atılması ve vazgeçilmesi gereken her şeyin simgesidir. Rüyada çok sayıda ölü gören kişi bilmelidir ki hayatında gereksiz yere yer kaplayan, enerjisini alan ve faydasız alan ya da konu bulunmalıdır. Bunlar bazen faydasız uğraşılar, zararlı arkadaşlar ya da kişinin enerjisini tükettiği halde ona hiçbir faydası olmayan her şeydir. Rüya sahibi yaşadığı hayata bakarak nelerden vazgeçmesi gerektiğine karar vermelidir.

Rüyada cinayet işlemek:

Rüyada cinayet işlemek rüya sahibi için güncelleme ve yenilik arzusuyla yanıp tutuşmakla ilgilidir. Fakat rüya sahibinin hayatına tüm bu yeniliklerin girmesi için öncelikle eski olanla vedalaşması ya da onları tamamen hayatından çıkarması gerekmektedir. Bazıları için cinayet işlemek bir şeyleri çöpe atmak, onlarla vedalaşmak ya da bazı güncellemeler için eski dosyaları tam anlamıyla silmek ya da yok etmeyle alakalıdır. Artık kullanılmaz hale gelmiş, demode olmuş, enerjisi tükenmiş ve işe yaramayan her şey unutulup yerine güncel olanları koyulmalıdır.

Rüyada cinayet işlemek bazıları için pişmanlıktır. Rüyasında bir ölüye bakan aslında kendisi tarafından sonu getirilmiş bir esere bakmaktadır. Bu durumda rüya sahibi öyle bir eylem yapmıştır ki geriye dönüp bazı şeyleri onarmasının imkanı yoktur ve bilinçaltı bunu bir cinayet olarak algılamaktadır. Belki de rüya sahibi öfkeyle kalkıp ziyanla oturmuş ve bu yüzden ya kendisi ya da biri zarar görmüştür fakat bu rüyayı görmüş ise durumu telafi etmek mümkün olmayacaktır.

Rüyada cinayet işlemek bazen gerçek hayatta sorun çözmek, bazı sorunları hayatta çıkarmak ya da gereksiz arkadaşlıkları bitirmekle alakalıdır. Rüyasında birini öldürdüğünü gören gerçek hayatta o kişiyle ilgili kafasını yoran bir sorunla vedalaşabilir ya da bazı şeylere artık kafa yormak zorunda kalmaz. Tanımadığı birini öldüren kişi kendisi için önemsiz fakat zihnini meşgul eden bazı görev ya da sorumlulukları üzerinden atar.

Tanıdığı birini öldürdüğünü görmek:

 Rüyasında tanıdığı birini öldürdüğünü gören için o kişiyle ilgili bir sayfayı bir daha asla açmamak üzere kapatır ya da o kişiyle vedalaşır. Bazıları için bu rüya öldürülen görülen kişiyle bağları koparma, iletişimi kesme ya da mekan değiştirme anlamına gelebilir. Rüyada öldürmek gerçek hayatta yolları ayırmaktır. Rüyada ölen kişi gerçek hayatta giden kişidir. Örneğin, rüyasında iş yerindeki müdürün öldüğünü gören kimse uyandığında ya da tez zamanda müdürün işten çıktığı haberini alabilir. Rüyada ölen kişi aslında rüya sahibinin hayatından çıkmıştır ya da mekan değiştirmiştir. Rüyasında sevgilisini öldürdüğünü gören kişi sevgilisinden ayrılabilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page