top of page

Rüyada civciv görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Umut

 • İlham

 • Fırsat

 • Bebek

 • Sürpriz

 • Tohum

 • Merkez

 • Doğum

 • Enerji

 • Cesaret

 • Değişim

 • Gebelik

 • Yenilik

 • Büyüme

 • Gelişme

 • Girişim

 • Potansiyel

 • Yaratıcılık

 • Başlangıç

 • Başlangıç

 • Yenilenmek

 • Yeni bir fikir

 • Yeni bir proje

 • Yaratıcı enerji

 • Hazırlık yapmak

 • Kabuğundan çıkmak

Rüyada civciv görmek ne anlama gelir?

Rüyada civciv yeni başlayan fakat büyüme ve gelişme vadeden bir sürecin temsilcisidir. Civciv rüyalarının tümümün özünde “bebeklik çağı” teması yatar. Bu tema bazen haneden bir bebekle ilgili olabileceği gibi civcivin bize anlatmaya çalıştığı bebeklik çağı bir fikrin ya da projenin bebeklik çağı da olabilir.


Rüyada civciv “doğumdan hemen sonrası yaşam” temasıyla yüklüdür ve bu tema kişiye ve yaşanan duruma özel yorumlanmalıdır. Doğum sonrası yaşam bazıları için bir bebeğin doğumundan sonraki yaşamı temsil eder. Bazıları için bu bağımsızlığa atılan ilk adım, kabuğundan çıkmak ya da yeni bir yaşama giriş anlamına gelir. Kısacası, rüyada civciv herkes için yeni bir başlangıç ve dolayısıyla büyüme ve gelişmenin cereyan edeceğin süreçlerin temsilcisidir. Fakat bu yorum sadece civcivler sarı ve güzel ise geçerlidir. Çirkin ya da hasta civcivler daima çıkmaz sokakların giriş noktalarını temsil ederler.

Rüyada civcivler görmek

Civciv rüyaları aynı zamanda iç dünyamızdaki gelişmemiş fakat gelişmeye müsait tüm yönlerimiz hakkında bilgi getirir. Bu rüya sahibinin belki de farkına vardığı fakat üzerine düşmediği gizli yetenekleri ya da fikirleri vardır. Bu yetenek ya da fikirler üzerine gidildiği zaman rüya sahibi tarafından geliştirilebilir ve dolayısıyla kişiye menfaat sunabilirler. Civciv rüyasını daha iyi yorumlayabilmek için rüya sahibinin gördüğü civcivden nasıl etkilendiği ve rüyanın senaryosuna bakılmalıdır. Çirkin ya da sevimsiz bir civciv hayırsız başlangıçlara güzel civciv ise güzel başlangıçlara delalet eder.


Rüyada civciv görmek aynı zamanda manevi gelişim ve farkındalığın sembolüdür. Rüya sahibi için bazı olasılıklar bilinçaltının derinliklerinde tıpkı uyuyan hücreler gibi beklemekte ya da bilinçli olarak bekletilmektedir ve ihtiyaç duyuldukları zaman çağırılırlar. Bu rüya bazıları için gücünün, yeteneklerinin ve içsel gücün farkında olmak fakat harekete geçmemekle ilgilidir. Bazıları için rüyadaki civcivler bilinçaltında saklanmış B planlarıdır. Civcivler zamanı geldiği zaman ya da tüm çıkış yolları tükendiği zaman kullanılmak için bir yerlerde gizli potansiyeller olarak bekletilen tüm çekirdek düşüncelerin temsilcisidir.


Rüyada civciv tüm bunların hanı sıra hanede yaşayan bebeklerle ilgili bilgi de sunabilir. Bazen bebeklerle ilgili ufak tefek sorunlar ya da sağlık meseleleri biz civciv rüyalarıyla gelirler. Bu rüyanın daha iyi yorumlanabilmesi için civcive tam olarak ne olduğuna ve rüyanın senaryosuna bakılır. Güzel ve mutlu civcivler daima hanedeki bebek ya da bebeklerin mutluluğuna ve tüm sorunların hallolacağına, yaralı civciv ise hanedeki bebekle ilgili sorunlara işarettir. Rüyada bir civcivin kaybolması hayırlı değildir. Rüyasında bir civcivin evine girdiğini görenin hanesinden bir kadın tez zamanda hamilelik müjdesi verir.

Rüyada yumurtadan çıkan civciv en genel anlamı itibariyle yeni bir fikir ya da projenin doğuşuna delalettir. Yumurtadan çıkan civciv aynı zamanda “henüz yeni başlamış olmak” ve dolayısıyla “çok küçük olmak” teması içerir. İleride büyümesi ve gelişmesi mümkün tüm potansiyeller bu rüya ile temsil edilebilir. Bu rüya bazıları için “kabuğundan çık” mesajı içerir. Bazıları için yumurtadan çıkan civciv küçük bir müjde ve neşeli haberi temsil eder.


Rüya sahibi için özgürleşme, bağımsız olma ve kendi ayakları üzerinde durma sürecine girişi müjdeler. Tıpkı bir civcivin içinde bulunduğu yumurtadan çıkıp kendi başına hareket ediyor olması gibi rüya sahibi de içinde bulunduğu ve kendini kısıtlayan ve sınırlandıran bir sistemden uzaklaşır ve kendi ayakları üzerinde duracağı ilk adımını atar. Bu rüya bazıları için ekonomik özgürlüğü kazanmaya ya da öğrenci hayatına başlamaya delalet edebilir.

Rüyada civcivler görmek:

Rüyada güzel ve sarı civcivler daima yaratıcılık ve iç potansiyelin simgesidir. Bu rüyayı gören için “yeni bir şeyler olmak üzere” mesajı vardır. Civciv rüyası herkes için gelişme ve büyüme vadeden durumları ve güzel bir geleceği temsil eder. Fakat bu durum civcivlerin çirkin görünümlü olması durumunda geçerli olmayacaktır. Rüyasında güzel ve normal civcivler görenin içinde gizlediği çok fazla potansiyel ve yaratıcılık vardır. Tüm bu potansiyel ve yaratıcılığı kullanarak kendisine zenginliği getirebilir.

Rüyada civcivler aynı zamanda farkında olduğumuz ya da olmadığımız tüm gizli potansiyellerin temsilcileridir. Sarı, şirin ve güzel civcivler daima güzel haberlere, mutlu yaşama ya da evdeki bebeklerin sağlıklı olmasına işarettir. Çirkin, sevimsiz ya da kötü durumdaki civcivler ise kötü başlangıçlara, bebeklerle ilgili yaşanabilecek sorunlara ya da yeni başladığımız süreçlerle ilgili olumsuz gelişmelere delalet eder. Bazen siyah renkli ve çirkin civcivler bize potansiyel gibi sunulan tuzaklar ya da hiçbir menfaat getirmeyecek teklifleri temsil ederler. Rüyasında siyah civciv gören yeni bir iş teklifi almış ise o teklifi iyice araştırmalıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page