top of page

Rüyada çizgi görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Engel

 • Ayrılık

 • Değişim

 • Boşanma

 • Uç noktalar

 • Sınır çizgisi

 • Ayırıcı unsur

 • 2 hayat arası

 • Sınırları belirlemek

 • Son noktayı koymak

 • Araya mesafe koymak

 • Bir kapı eşiğine varmak

 • Karı kocanın yatakları ayırması

 • Başlangıç ve bitişin kesiştiği nokta

 • Kaderde önemli bir noktaya varmak

Rüyada çizgi görmek ne anlama gelir?

Rüyada çizgi 2 farklı alanı birbirinden ayıran bir semboldür. Aslında rüyada çizilen çizginin ikiye böldüğü alan rüya sahibinin hayatında ikiye bölünen her şeyin temsilcisi olabilir. Bu yüzden çizgi bazen ayrılık ya da fikir ayrılıklarını temsil eder. Fakat bazı durumlarda çizgi tıpkı bir sınır çizgisi misali rüya sahibinin hayatında bir dönemin bitişi ve başka bir dönemin başlangıcının da temsilcisi olabilir.

 

Rüyada çizgi nasıl çizildiğine bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanmalıdır. Örneğin, yerde çizilmiş bir çizgi kişi için “benim tarafım” ve “karşı taraf” algısını bir araya getirir. Çizginin diğer tarafına bakmak aslında karşı tarafa bakmaktır. Bazen yerde çizilmiş bir çizgi rüya sahibi için artık bir kapı eşiğine yaklaşmaya ve değişimin hiç olmadığı kadar yakın olmasına işarettir. Rüyadaki çizgi aslında kişinin hayatında bir sınır çizgisi ya da dönüm noktasının temsilcisidir. Bu çizginin üzerinden geçen değişimi kabul eder, kendi konfor alanının dışından çıkarak karşı tarafa geçer ya da takım değiştirir. Çizginin bir tarafından diğer tarafına bakan uzak diyarlara bakar ya da kendini aşma ve konfor alanının dışına çıkma arzusuyla yanıp tutuşur.

Rüyada çizgi görmek

Rüyada çizginin bir tarafındakiler her zaman bizimle beraber hareket edenler ya da yanımızdakilerdir. Çizginin diğer tarafındakiler ise fikir ayrılığı yaşadığımız ya da aramızda bazı engellerin bulunduğu kişilerdir. Rüyada bir kişi eşiyle arasında bir çizgi görürse bu bazen ayrılığa ya da evlilikteki sorunlara işaret edebilir. Bu rüya bazıları için yatakları ayırmak ya da cinsel soğukluğun temsilcisi de olabilir. Kısacası rüyada 2 kişi arasındaki çizgi her zaman o iki kişiyi ayırıcı ya da ayrıştırıcı bir obje ya da engelin temsilcisidir. Fakat bu çizginin silik ya da belirsiz olması bu engellerin kolay aşılabileceğini de gösterir.

 

Rüyada duvarda ya da bir kağıt üzerindeki çizgi de yine ayrıştırıcı bir objedir. Bu çizgi hayatımızda ikiye bölme işlevi görür ve ikiye böldüğü bazen zamandır ve rüya sahibinin hayatını öncesi-sonrası olarak ikiye ayırır. Kısacası, çizgiyi duvarda ya da bir kağıtta gören kişi hayatında bir milat devrine hazırlanmalıdır çünkü radikal değişimlerin varması an meselesidir. Rüya sahibi bu çizgiyi kendi çiziyor ise hayatında bir şeye son noktayı koyup yepyeni bir başlangıç verme kararı alacaktır. Rüya sahibinin çizdiği çizgi aslında kendisi için inşa ettiği bir bitiş çizgisidir.

Rüyada çizgiler görmek:

Rüyada birden fazla çizgi ya da çizgiler görmek çok farklı şekillerde yorumlanır. Bu çizgiler bazen rüya sahibinin hayatındaki kişileri ya da cereyan eden olayları temsil eder. Rüyadaki çizgilerin uzunluk, kısalık ya da kalınlık gibi özellikleri bu rüyanın yorumunda ufak ipuçları verebilir. Uzun çizgiler bazen uzun yolculuklara ya da daha uzun süreçlere işaret edebilirler. Rüyada yerde bir sürü çizgi olması bazıları için aşılması gereken çok fazla engel olması anlamına gelir. Ya da kişinin hayatında ayrılık veya fikir ayrılıkları çok olduğundan ilerleyişi sürekli bir engele takılmaktadır.

Rüyada görülen yatay çizgilerden her biri kişinin hayatında aşılması gereken bir engeli temsil eder. Bu rüyanın sahibi önünde gördüğü yatay çizgilerin sayısı kadar engelle karşılaşır. Aslında gördüğü her yatay çizgi onun için basılması gereken bir basamaktır. Bu yüzden rüyada sırayla çizilmiş yatay çizgiler aslında sembolik olarak merdiven rüyasını anımsatırlar. Bu çizgilerden her biri merdivenin basamakları gibidir ve her basamak aslında kaderde bir seviye yükselmeyi müjdeler. Bu çizgilerin en sonuncusu ise kişinin alacağı ödüldür.

Rüyada çizgi çizmek:

Rüyada çizgi çizen hayatında bir şeye son noktayı koymaya karar vererek kendisi için yepyeni bir sayfa açar. Rüyada çizgi çizmek aslında kişinin kendi hayatı için bir bitiş çizgisi inşa etmesidir. Rüyada çizilen çizgi bazen bir nihai hedef ya da varmayı çok istediğimiz bir sonucun temsilcisidir. Kendi eliyle çizgi çizen kendi kaderini çizer ve yeni bir başlangıç yapar. Bu rüya aynı zamanda kendimiz için koyduğumuz süreler ve “şu zamana kadar bunu yapacağım” şeklinde bilinçaltımızda tekrarladığımız düşünceleri temsil eder. Rüya sahibinin çizdiği çizgi aslında kendisi için biteceğini düşündüğü zaman dilimidir. O zaman dilimine vardığında kendisi için başka bir sayfanın açılacağını bilir.

Rüyada dikey çizgiler daima uzunluk sıfatlarıdır ve gerçek hayatta uzun olan her şeyi ya da kişileri temsil ediyor olabilir. Bu yüzden dikey çizgi bazen uzun yol, bazen uzun ömür, uzun vadeli planlar hatta bazen uzun boylu birinden bahsediyor olabilir. Rüyada yerden göğe yükselen tüm dikey objeler gibi dikey çizgiler de aslında bilinçaltında yatan yükselme ve yücelme isteğine işarettir. Bu rüyayı gören kişi gerçek hayatta bulunduğu seviyeden memnun olmadığı için sürekli bir daha iyiye gitme, kariyerde yükselme ve zirveye çıkma arzusuyla yanıp tutuşmaktadır.

Rüyadaki yatay çizgiler daima ufuk çizgileri ve uzakta kendimiz için kurduğumuz hayallere varış noktalarımızın simgesidir. Rüyada yatay bir çizginin yakında bulunması işinin hayatında bir dönüm noktasının çok yakın olduğu anlamına gelir. Yatay çizginin uzakta bulunması için bazı hayallere ve amaçlara ulaşmak için hala zaman olduğu anlamına gelir. Rüyada yolda yürürken önünde ummadığı anda bir yatay çizgi bulan kişi için bir sayfa aniden kapanır ve akabinde yenisi açılır. Fakat bu rüyayı daha iyi yorumlamak için çizginin nasıl olduğu ve rüya sahibinin kendisini nasıl hissettiğine bakılmalıdır. Çizgiyi geçen kişi değişimi ya da bir teklifi kabul eder. Çizginin önünde duran ise bu teklifi kabul edip etmemek konusunda kararsız kalır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page