top of page

Rüyada çöl görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yokluk

 • Kısırlık

 • Hastalık

 • Eksiklik

 • Kuraklık

 • Parasızlık

 • Çaresizlik

 • Yoksulluk

 • Verimsizlik

 • Sevgisizlik

 • Bulamamak

 • Üretememek

 • Duygusuzluk

 • Duygusal açlık

 • Maddi sıkıntılar

 • Karşılıksız aşk

 • Kısmet kapalılığı

 • Yaratıcılık eksikliği

 • İmkanların yetmemesi

 • Çıkış yollarının tükenmesi

Rüyada çöl görmek ne anlama gelir?

Çöl rüyalarının özünde daima “su elementinin azlığı” teması yatar. İlk duyduğumuzda kulağa çok önemsiz bir ayrıntı gibi gelse de hem fiziksel alemde hem de ruhlar aleminde bu elementin azlığı kişinin hayatında çok büyük eksikliklere yol açacaktır.


Yaşadığımız fiziksel alemde her şey dört element olan ateş, toprak, hava ve suyun kombinasyonundan ibarettir. Aslında ruhlar aleminde de durum bundan farklı değildir ve her iki alemde de bu elementlerden birinin kıtlığı ve başka birinin fazlalığı iç dünyamızda dengesizlik ve eksiklik yaratır. Bu elementlerden biri olan su, iç dünyamızın, duygular alemimizin ve bilinçaltının yöneticisidir. Dolayısıyla su elementinin azlığı demek duygusal alemle bağlantının kopuk olması, aşksızlık, sevgisizlik, duygusuzluk demektir. Bu elementin rüyada kıtlığının vurgulanması aynı zamanda bilinçaltımızın yaratıcılığından faydalanamamanın hatırlatıcısıdır.

Rüyada çölde olduğunu görmek

Çöl rüyalarında vurgulanan tüm bu kuraklık ve suyun azlığı bazen duygusal alemimizdeki duygusal açlık ve iç dünyamızdaki kuraklığa işaret etse de bazıları için bu kuraklık, verimsizlik ve eksiklik fiziksel alemde cereyan eder. Bu rüyayı görenin yaşadığı yerde belki de imkanların azlığı, işsizlik, maddi kaynak yetersizliği ya da verimsizlik sorunları yaşanmaktadır. Çöl rüyaları bazen bu durumun sadece kişinin bulunduğu yerde yaşandığının hatırlatıcısıdır ve mekan değişikliği yapıldığı taktirde bu durumun kendisi için düzeleceği de barizdir. Kısacası, rüyada çöl gören kişinin hayatında bir şeylerin kıtlığı vardır ve bulunduğu yerden uzaklaşırsa bu durumdan kurtulabilir.


Rüyada çöl görmek aynı zamanda istenen ürünü ya da bir projede beklenen sonucu alamamak ve verimsizliğin altını çizer. Bu rüyanın sahibi nerede ve ne yapıyorsa bilmelidir ki aradığı şey orada değildir. Bazen mekan değişikliği şehir ya da ülke değişikliği olabileceği gibi bazıları için şirket değişikliği de olabilir. Rüya sahibi bu “kıtlık” duygusunu belki de yeteneksiz olduğu bir kariyerde bocaladığı için yaşamaktadır ve kendisini başka bir kariyerde bolluk ve bereket beklemektedir. Kısacası, çöl rüyaları bize “aradığın şey orada yok, başka yerde ara” mesajı veren rüyalardandır.


Tüm bunların yanı sıra çöl rüyaları deniz ve okyanus rüyalarıyla sembolik olarak zıttır. Çöl rüyalarında suyun azlığı ve toprak elementinin aşırı bulunmasının vurgusu yapılırken okyanus ve deniz rüyalarında da su elementiyle çok fazla haşır neşir olmanın altı çizilir. Okyanus rüyalarında da tam tersine aşırı duygusallık, hayaller aleminde yaşamak ve duyguların aklın önüne geçmesi vurgulanır. Kısacası, hiçbir elementin kıtlığı ya da fazlalığı iç dünyamız için iyi değildir ve daima bir dengesizlik alametidir. Bu rüyanın sahibi de hayatında denge bulabilmek için su elementiyle bağlantıya geçmeyi öğrenmelidir.


Rüyada çöl görmek aynı zamanda bir sistemdeki aksaklıkların ve bir mekanizmanın sadece bir organının işlememesiyle alakalıdır. Kısacası çarkın sadece bir parçası hasarlıdır ve tamir edilmelidir. Bir işletme sahibi için bu rüyayı görmek şirketin bir departmanının sorunlu olduğu ya da elemanlardan birinin işini yapmamasının tüm sisteme ve işletmeye zarar verdiği ve hızı azalttığı konusunda uyarı olabilir. Bu sorun giderildiğinde sistem tekrar tıkır tıkır işlemeye başlayacaktır. Bazen tek çözüm biraz temizlik ve işe yaramayanların çöpe atılmasından başka bir şey değildir. Sistemi aksatan mekanizma ya da kişilere veda etmek bu aksaklığı düzeltebilir.

Rüyada çölde bulunmak:

Rüyada çölde bulunmak “kıtlık içinde yaşamak” temasının hatırlatıcısıdır. Fakat bu rüyanın bahsettiği kıtlık herkes için parasızlık değildir. Bu rüya hayatımızda bir şeylerin çok az olması hatta hiç olmamasının bizi duygusal anlamda yormasına değinir. Çölde bulunmak bazıları için aşksız kalmak anlamına gelebileceği gibi bazıları için iş imkanlarının olmadığı bir yerde yaşamak anlamına da gelebilir. Bu rüyanın sahibi yaşadığı hayata bakarak neyin kıtlığının kendisini duygusal olarak yorduğunu anlamaya çalışmalıdır.

Rüyada çölde bulunmak bazen verimsiz bir ortamda bulunmak, üretememek, yanlış bir kariyerde bocalamak ya da yaratıcılığı kullanmadan bir hayat yaşamakla ilgilidir. Bu rüyanın sahibi bilinçaltının gücünü ve yaratıcılığını kullanmadan ya da iç dünyasının nimetlerinden faydalanmadan bir hayat yaşar. Bazıları için çölde bulunmak can sıkıntısı, sosyal hayattan uzak kalmak ya da her gün aynı şeyleri yaptığı bir hayatı yaşayarak bunalmanın sembolüdür. Kısacası, rüyasında çölde olduğunu gören kendisi ve iç dünyasıyla ilgili bir yerlere mutlaka dokunmalı ve değiştirmelidir.

Rüyada çölde kaybolmak imkan azlığı, tüm çıkış yollarının tükenmesi ve kısıtlı alana hapsolmak teması içerir. Bu rüyanın sahibi hayatında bir şeylerin azlığını hissetmekte ve bu durumdan çıkış yolu aramaktadır. Bazen bu rüya verimsiz ya da iş imkanlarının olmadığı bir yerde yaşamak ve oradan başka bir yere gitme arzusuna işarettir. Bu rüyanın daha iyi yorumlanması için çölde tam olarak ne yaşandığına, orada kimlerin bulunduğuna ve rüyanın senaryosuna bakılır. Bazen çölde kaybolmak yeteneksiz olduğumuz bir kariyerde üretememek ve bocalamanın temsilcisidir. Bu rüyayı gören için mekan ya da kariyer değişimi hayırlıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page