top of page

Rüyada çürük diş görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Kötü

 • Bozuk

 • Eskimiş

 • Geçersiz

 • Çürümüş

 • İşe yaramayan

 • Modası geçmiş

 • Dejenere olmuş

 • Atılması gereken

 • Kullanılmaz halde

 • Vefat etmiş kimse

 • Tedavülden kalkmış

 • Sistemin bütününü kötü etkileyen

 • Dengeyi bozan kişi ya da unsurlar

 • Sistemin dışına çıkarılması gereken

 • Ölmüş bir kimse ile ilgili bir konunun tekrar açılması

Rüyada dişlerinin çürük olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada çürük diş görmek eskimiş, bozulmuş, işe yaramayan ya da kullanılmaz hale gelmiş olanın hala hayatımızda tutulması ile ilgili bilgi içerir. Rüyada dişler nizam, uyum, bir organizasyonu oluşturan yapı taşları ve sıra dizilişler hakkında bilgi sunar. Bu yüzden rüyada görülen çürük dişler aslında mevcut düzene katkısı olmayan, sonu gelmiş ya da kullanılmaz haldeki unsurları temsil eder. Bazen çürük dişler hayatımızda gereksiz yere tuttuğumuz şeylerin simgesidir.

Rüyada dişler bir bütünü oluşturan yapı taşlarını temsil ederler. Bu yüzden çürük dişler bu bütünde ahengi bozan, bütüne hizmet etmeyen ya da gruba uyum sağlamayan her bireyin ya da unsurun temsilcisi olabilirler. Rüyadaki çürük dişler aynı zamanda bitmiş ve enerjisi tükenmiş olanların simgesidir. Kısacası, “çürümüş” kelimesinin bizde bıraktığı etki bozulmuş, kullanım süresi dolmuş, tedavülden kalkmış ya da çöpe atılması gereken unsurlar olarak sıralanabilir. Bu yüzden rüyadaki çürük dişler aslında bu unsurlara işaret eder.

Ne yazık ki bazen çürük dişlerin vefat etmiş ya da edecek kişilere işaret etmesi olasılığı vardır. Ağızdaki tüm dişler aslında bir grup insanı, bazen akrabaları, bazen aile bireylerini hatta şirket çalışanlarını temsil eder. Bir dişin çürümüş olması bazen bu gruba dahil insanlardan birinin gruptan ayrılması anlamına gelebileceği gibi vefat etmesi anlamına da gelebilir. Rüyada üst dişler yaşça büyük kimseler, üst seviyede yer alanlar ya da üst katta oturanları temsil eder. Arka dişler ise bizim için fazla önemi olmayan arka planda kalan kişileri temsil eder. Rüyasında arka dişlerinden birinin çürüdüğünü gören uzaktan bir vefat haberi alabilir. Ön dişlerini çürümüş gören ise daha yakın birinin vefat haberini alması ihtimaldir.

Rüyada dişlerinin çürük olduğunu görmek

Rüyada tek bir dişin çürük olması:

Bu rüyayı gören için bir bütünün içinde sadece tek bir uyumsuz parça ahengi ve düzeni bozacak kadar olumsuz etki yapmaktadır ve rüya sahibi hayatında neyi çıkarması gerektiğini anlamaya çalışmalıdır. Çürük dişler ağzımızda yer kaplasa bile aslında bize faydaları yoktur. Tıpkı buna benzer şekilde bir sistem ya da yapı içerisinde yer kaplayan fakat hiçbir fayda sağlamayan unsurlar bulunup bu unsurların rüya sahibinin içinde bulunduğu sistemden bir an önce çıkarılması gerekir. Rüyada tek bir çürük dişin dikkat çekmesi bazen gruba uyum sağlayamamak ve bu uyumsuzluğun aşırı derecede dikkat çekmesiyle ilgilidir.

Rüyada dişlerinin hepsini ya da çoğunu çürümüş görenin hayatında çok fazla gereksiz şey vardır ve hayatına bir çeki düzen vermesi gerekmektedir. Bu rüyanın sahibinin hayatında belki zararlı arkadaşlar ya da kendisine fayda sağlamayan fakat vaktini alan hobiler olabilir. Rüya sahibi hayatında nelerin sona erdiğini ve nelerle vedalaşması gerektiğini anlamalıdır. Rüyasında dişlerinin çoğunun çürüdüğünü görenin aynı zamanda hayatında çok fazla halledilmesi gereken sorun ve çöpe atılması gereken şey vardır. Bu rüyanın sahibi hayatıyla ilgili plan yaparsa durumu düzelir.

Bu rüyada bir kurtuluş anlamı gizlidir. Rüyasında çürük dişinin çekildiğini gören bir dertten kurtulur ya da kendisi için gereksiz olan bir şeyi artık hayatından çıkarmaya karar verir. Rüyada görülen çürük dişler bizim için bitmiş, sona ermiş ve bize hiçbir fayda sağlamayan fakat enerjimizi alan her şeyin ya da herkesin temsilcisi olabilir. Rüyada görülen çürük dişler aslında gerçek hayatta bize hizmet etmeyen ve işimize yaramayan her şeyin temsilcisi olabilirler. Bu yüzden rüyada çürük dişlerin çektirilmesi bazen faydasız arkadaşları hayatımızdan çıkarmak, bize faydası olmayan alışkanlıklardan ya da uğraşılardan vazgeçmek ya da bizim için hiçbir faydası olmayan bir şeyleri hayatımızdan çıkarmak ve çöpe atmakla ilgilidir. Rüyasında çürük ya da sallanan dişi çeken kurtulur ve rahatlar.

Rüyanızı yazın:

bottom of page