top of page

Rüyada dağ görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Zirve

 • Amaçlar

 • İstekler

 • Arzular

 • Hayaller

 • Umutlar

 • Uzaklık

 • Mesafe

 • Gurbet

 • Potansiyel

 • Yükselmek

 • Uzaktakiler

 • Gurbete gidiş

 • Ufuktaki zafer

 • Kürsüye çıkmak

 • Uzun vadeli planlar

 • Geleceğe dair umutlar

 • Yüksek zirvedeki bir zat

 • Uzak diyarlardan gelecek haberler

Rüyada dağ görmek ne anlama gelir?

Rüyada dağlar en genel anlamıyla ulaşmak istediğimiz zirve noktaların temsilcisidir. Rüyada uzaktaki dağlara bakan aslında amaçlarına, hayallerine ve ulaşmak istediği noktaya bakar. Dağlar ayrıca rüya sahibinin geleceğe dair umutları, hayalleri ve arzularının temsilcisidir. Bu rüyayı iyi yorumlamak isteyen uzaktaki dağlarda neler olup bittiğine dikkat etmelidir, çünkü dağlar bize gelecekten haber getirirler.


Dağlar uzak gelecekte cereyan edecek olaylar hakkında bize ipucu getiren rüyalardır. Fakat rüyada yakınımızdaki dağlar çok yakın zamanda olabilecekler hakkında da bilgi içerebilirler. Rüyada uzaktaki dağlarda deprem, yangın, duman çıkması gibi ya da bazı felaketler olduğunu gören kişi bugün verdiği kararlara ve attığı adımlara dikkat etmelidir. Çünkü bu kişinin bugünkü yaşam tarzı onun geleceğini olumsuz etkilemekte hatta kötürüm bırakmaktadır. Bu rüyayı gören kişi bugün verdiği bir kararın ağır sonuçlarını gelecekte alacaktır.

Rüyada dağları görmek

Dağlar bazen yükselmek, göze çarpmak, kürsüye çıkmak ya da zirveye tırmanma anlamı içerirler. Dağa bakan biri aslında şu anki bulunduğu seviyenin yukarısında bir noktaya odaklanmış bakmaktadır. Bu kişinin bir grup insan içinde yükselmesi, kürsüye çıkıp bir konuşma yapması ya da kariyerinde ufak ama emin adımlarla ilerlemesi mümkündür. Dağlar bize hemen olacaklardan haber vermeyebilirler ve bahsettikleri bu yükseliş gelecekte bize sunulacak bir yükseliş olabilir.


Rüyada dağlar aynı zamanda güç, kudret, ufuktaki zafer ve amaçları temsil eder. Bu rüyayı gören “arzu ettiğim zirveyi görüyorum, o halde oraya gidebilirim” demelidir. Rüyasında dağa ve dağlara bakan aslında gelecekte sahip olacağı başarılara bakar. Bu rüyanın ayrıca kişinin sahip olduğu potansiyel ve yeteneklerle de alakası vardır. Kişi sahip olduğu tüm bu yetenekleri ve potansiyelini birleştirirse çok büyük başarılar elde edebilecektir. Kısacası rüyadaki dağlar gerçek hayatta ne kadar zirveye tırmanabilecek kudrete sahip olduğumuzdan haber verirler.

Rüyada uzaktaki dağlar:

Rüyada uzaktaki dağlar uzun vadeli planların, gelecekte bize sunulacakların ya da uzaklardan gelecek haberlerin temsilcisi olabilirler. Uzaktaki dağlara bakan aslında uzaklara bakar. Bu uzaklık bazen zaman olarak bize hala uzak olanlar bazen mesafe olarak uzakta bulunanlar, gurbettekiler ya da başka şehirde ya da ülkede yaşayanları temsil ediyor olabilir. Rüyasında dağın yandığını, dağdan duman çıktığını ya da orada kötü bir şeyler olduğunu gören uzaktan üzücü bir haber alabilir. Dağların güzel ve yemyeşil olması ya da çiçekler bulunması da gurbetten gelecek sevinçtir.

Rüyada uzakta yüksek dağlar olduğunu gören gelecekte büyük başarılara imza atabilecek kapasiteye sahip kişidir. Fakat yine de bugün attığı adımlara ve verdiği kararlara dikkat etmelidir. Uzaktaki dağların yüksekliği aslında kişinin kariyerinde ne kadar yükselme kapasitesine sahip olduğu hakkında bilgi sunar. Zirveleri belirgin dağlar gelecekte bir şirketin başına geçmek ya da bir alanda en iyi olmak olarak yorumlanır. Bir siyasetçi bu rüyayı görürse en büyük olur.

Rüyada dağa tırmanmak – dağa çıkmak:

Rüyada dağa çıkmak gerçek hayatta yükselmek ve zirveye tırmanmakla alakalıdır. Bu rüya bazen iş arkadaşları arasında sivrilmek ya da bir sınavda herkes sollayarak birinci olmakla da tabir edilebilir. Rüyasında dağa çıkan herkesin önüne geçecek bir hamle yapar ve diğerleri içinde yükselir, yücelir. Rüyada dağa çıkmak bazen yüksek mevkide bulunan kişi ya da kişilere yapılan ziyaretleri de temsil edebilir. Bir dağın zirvesine tırmanan bazen amirinin, şirket sahibinin ya da yüksek rütbedeki bir siyasetçinin yanına giderek bir ricada bulunabilir.


Rüyada dağa tırmanmak ya da yukarı istikamette bir yere gitmek aslında gerçek hayatta karşılaşılan zorluklar ve hayatın engebeleriyle ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi bu tırmanma yolculuğunun ne kadar sürdüğüne dikkat ederek rüyayı yorumlamalıdır. Bazen bu tırmanışlar kişinin çektiği zahmetleri ve bu zahmetlerin ne kadar süre boyunca çekileceği konusunda bilgi sunarlar. Rüyasında bir dağa tırmanıp zirvenin çok yakında olduğunu gören bir işin yüzüp kuyruğuna gelmiştir.


Rüyada dağ evi izole olmak ve yalnızlıktır. Hiçbir evin olmadığı bir dağda sadece tek bir ev görmek ya da buraya gitmek geçici bir süreliğine yalnız kalmak, tatile ya da gurbete gitmeye delalettir. Ailesi tatile gidip kendini yalnız hisseden birinin de bu rüyayı görme ihtimali vardır. Özetle, dağda tek bir ev görmek yalnızlık, tek başına kalmak ve bazen bir gruptan ayrılmanın temsilcisidir. Bu rüyayı gören kişi terk edilme korkusu da yaşayabilir. Bu rüya bazen dışlanmak, terk edilmek ya da yalnız bırakılmakla alakalıdır.


Rüyada dağın ya da dağların zirvesi en tepe noktaların, yüksek rütbede bulunan kişilerin ve yükselmenin temsilcisidir. Bazen dağ zirvesi hayallerin, umutların ve ulaşmak istediğimiz amaçların temsilcisidir. Rüyasında dağın zirvesine bakan kişi aslında ulaşmak istediği bir yere ya da gitmek istediği bir memlekete bakmaktadır. Dağ zirveleri aynı zamanda rüya sahibinin içindeki potansiyel ve yükselme kapasitesi hakkında bilgi sunar. Çok yüksek dağlara bakan kişinin yüksek hayalleri ve umutları vardır fakat yine de bu hayaller onun ulaşamayacağı kadar uzakta değillerdir.


Bu rüya rahatlamak, meşakkatsiz ilerlemek ya da bir değişimin kolay olmasıyla ilgilidir. Bazen dağdan aşağı inmek bir şeyleri oluruna bırakmak, vazgeçmek ya da geriye dönmek teması içerir. Bu rüyayı gören ya eski hayatına geri dönecek ya da çok yükseklerde aradığı şeyi bulamadığını anlayacaktır. Rüyada dağdan aşağıya doğru yürümek bazen seviye alçaltmak, üst kat bir evden daha alt katta bir eve taşınmak ya da yüksek bir kariyeri daha alt seviyede bir kariyer için terk etmeye delalettir. Kısacası dağdan inmek yüksekten alçağa gidiştir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page