top of page

Rüyada deli görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Bela

 • Cehalet

 • Eksiklik

 • Yetersizlik

 • Bilinçsizlik

 • Kararsızlık

 • Şanssızlık

 • Hayalperestlik

 • Yanlış kararlar

 • Akıl yetersizliği

 • Sezgisel eksiklik

 • Yetersiz potansiyel

 • Boyundan büyük iş

 • İnsan kaynakları eksikliği

 • Enerjiyi yanlış alana aktarma

 • Potansiyelin negatif etkilenmesi

 • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker!

Rüyada deli görmek ne anlama gelir?

Rüyada deli en genel anlamı ile akıl veya potansiyel yetersizliği, boyundan büyük bir projeye girişmek ya da yanlış kararlar vermekle ilgilidir. Bu rüyayı gören için belki çok büyük bir projeye başlamak söz konusudur fakat yapılan planda, zamanlamada ya da yapı taşlarında bazı eksiklikler bulunur. Rüya sahibi belki her şeyin üstesinden gelebilecek kapasitededir fakat kurulan organizasyonda hala işlemeyen bölümler bulunur.

 

Rüyasında bir deli gören gerçek hayatında işine yaramayan hatta yaramadığı gibi işini zorlaştıran bazı insanlarla baş etmek zorunda kalabilir. Bir şirket sahibi rüyasında deli görürse elemanlarından biri ya da bazıları verilen görevleri yerine getirebilecek kapasitede olmayabilir ya da yeterince donanımlı olmayabilir. Rüyada görülen deli aynı zamanda düşünmeden ve baştan savma verilen kararlardan dolayı sistemin aksamasına delalettir. Rüyasında saçma sapan ve anlamsız hareketler yapan bir deli gören kişinin hayatının bir alanı sorunlu ya da kararsızlıklardan dolayı tıkalıdır.

Rüyada deli birini görmek

Rüyada deli aynı zamanda insan kaynakları eksikliği, yetersiz düşünme ya da kendi potansiyelini aşan bazı projeleri ele almaktan dolayı kontrolü kaybetmeyle ilgilidir. Bu rüyanın sahibi belki de çok büyük bir projeye imza atabilir fakat sadece kendi aklını kullanarak bu projesin üstesinden gelemez. Projenin daha ufak parçalara bölünmesi ya da projeye daha fazla akıl dahil edilmesi halinde başarı mümkün olacaktır. Aksi taktirde mevcut akıl ya da insan kaynakları bu projede başarı için yetersizdir.


Rüyada görülen deli ve delilerle ilgili rüyalar hayatın beyinsel ve düşünsel kısmını ilgilendiren rüyalardır. Rüyasında deli gören kişinin karar mekanizmasıyla ilgili bazı sorunları olabilir ya da verilen kararlar rüya sahibinin hayatında bazı alanlarda aksaklıklara yol açmaktadır. Rüyasında sessiz sakin bir şekilde ortamda bir delinin dolanması faydasız eleman ya da etkisiz eleman aynı zamanda düşünsel anlamda hayatımızda fonksiyon göstermeyen bazı alanlar olduğunun altını çizer. Kısacası rüyada gördüğümüz o deli aslında hayatımızda kafa yormadığımız ve düzeltmediğimiz bir alanın altını çizer.


Rüyada deli bazen karar verme mekanizmasındaki aksaklıkların ya da kötü liderliğin altını çizer. Bir insanın hayatında ya da bir organizasyonda o organizasyonun beyni niteliğindeki bölümde çalışan bireylerin verdiği yanlış kararları etkilerinin daha alt tabaka insanlarca hissedilmesi gibi durumlara işaret edebilir. Deli her zaman kişinin hayatında düşünsel anlamda bir şeylerin eksik yapılması ya da karar mekanizmasında sorun olması anlamını taşır. Bu rüyayı gören kişi hayatını hangi yöne yönlendirdiğine dikkat etmelidir.

Rüyada deli saldırısı düşünsel anlamda yetersiz ya da donanımsız kişilerin rüya sahibinin başarı yolculuğunda ayağına dolanması ve zorluk çıkarmasıyla ilgilidir. Rüyada görülen her deli beynin işlemeyen bir fonksiyonunu ya da kişinin hayatında beyninin kullanmadığı bölümlerini temsil eder. Bu yüzden rüyada deli saldırısı aslında rüya sahibinin tüm bu üzerinde durmak yerine görmezden geldiği alanlar yüzünden bazı sorunlar yaşamasına delalettir. Bu rüyayı gören kişi hayatıyla ilgili bir karar vermeli ve hangi alanlarda açık verdiğini anlamaya çalışmalıdır.

Rüyada deliyle muhabbet etmek:

Rüyada deliyle muhabbet etmek gereksiz insanlarla konuşmak, aklı kendine yetmeyecek kişilerden yanlış tavsiyeler almak ve zarara uğrama ihtimaliyle ilgilidir. Rüyasında deliyle konuşan kişi aslında kendisine faydası olmayacak biriyle bir iş için görüşür. Rüyada deliyle arkadaşlık etmek yanlış akıl hocaları ya da rehberlerle tanışarak yanlış yönlendirilmeye işarettir. Bu rüyayı gören kişi kendisine nasihat verenlerden çok kendi iç sesini dinlemelidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page