top of page

Rüyada deniz görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Sakinlik

 • Kararlar

 • Hedefler

 • Eylemler

 • Yaratıcılık

 • İçgüdüler

 • Duygular

 • Bilinçaltı

 • İç dünya

 • Maneviyat

 • Davranışlar

 • İçsel tepkiler

 • Yüksek bilinç

 • Bilinmeyenler

 • İçsel potansiyeller

 • Duyguları keşfetmek

 • Savunma mekanizmaları

Rüyada deniz görmek ne anlama gelir?

Deniz rüyaları en genel anlamı itibariyle iç dünyamız ve yaratıcılığımız hakkında bilgi içerir. Rüyada deniz içinde yaşanan her şey iç dünyamızın derinliklerinde yaşananlar, denizin yüzeyinde yaşananlar ise iç dünyamızdaki tepkilerin dışa yansımalarıdır.

 

Rüyada deniz duygusal alemin ve bilinçaltının temsilcisidir. Duygusal alem ve bilinçaltımızın durumuna dair her şeyi aslında deniz rüyasını yorumlayarak anlayabiliriz. Rüyada durgun deniz duyguların kontrolünün ele alınmış olmasının, duygusal istikrarın, huzur ve sakinliğin belirtisi olurken dalgalı deniz duygusal çalkantılar ya da duygusal alemde kontrol kaybına işaret eder. Rüyada denizdeki hareketler, balıkların hareketleri ya da yaşanan her şey aslında duygular aleminde ve bilinçaltımızda yaşananlara ışık tutar.

Rüyada deniz

Rüyada deniz bilinçaltının yaratıcılığının bize sunabileceği tüm nimetlere dair ipuçları verir. Bu rüya aslında gizli içsel potansiyellerimiz ve yeteneklerimizi bize hatırlatır. Denizde çok fazla balık olması ve rüya sahibinin hoş vakit geçirmesi aslında çok geniş bir iç dünya ve yaratıcılığa sahip olmak ve bu yaratıcılığı kullanarak çok büyük menfaatler elde edebilecek olmanın altını çizer. Bu rüyanın sahibi bir sanat dalıyla ya da yaratıcılığını kullanabileceği bir meslekte çalışıyor ise insanlığın faydalanabileceği sonsuz eserleri ortaya çıkarabilecek içsel güce sahiptir.

 

Deniz rüyaları tüm bunların yanı sıra sembolik olarak çöl rüyalarıyla zıttır. Çöl rüyalarında “su elementinin azlığı” teması ele alınırken deniz rüyasında “su elementinin fazlalığı” söz konusudur. Dört elementten biri olan su, iç dünyamızın, duygular alemimizin ve bilinçaltının yöneticisidir. Dolayısıyla su elementinin azlığı demek duygusal alemle bağlantının kopuk olması, aşksızlık, sevgisizlik, duygusuzluk demektir. Bu elementin rüyada kıtlığının vurgulanması aynı zamanda bilinçaltımızın yaratıcılığından faydalanamamanın hatırlatıcısıdır. Su elementinin fazlalığı ise duyguların yoğunluğu, iç dünyanın genişliği ve yaratıcılığın sonsuzluğu vurgusu yapar.

 

İlişkisi olanlar için denizin durumu aşk hayatı hakkında bilgi verir. Bu durumda denizde sakin ve durgun şeylerin yaşanması ya da balıkların ahenk içinde hareket etmesi daima sağlıklı, uyumlu ve sevgi dolu ilişkilere işaret eder. Fakat yine ilişki yorumlaması söz konusu olduğunda denizde balıkların birbirine saldırması, kan, vahşet ya da kötü durumların yaşanması ise ilişkideki ego savaşları ve partnerlerin birbiri üzerinde baskın çıkma çabasının simgesidir. Bu tip rüyalar genellikle sağlıksız ilişkilere ve uyumsuzluğa işaret eder. Denizde ahenk içinde yüze balıklara başka balıkların saldırması ise ilişkiye dışarıdan müdahaleler olmasına delalet eder.

Rüyada denizde yüzmek:

Rüyada denizde yüzmek duyguların keşfi, duygusal farkındalık ve iç dünyamızdaki gezintilerin sembolüdür. Bu rüyanın sahibi aynı zamanda bilinçaltının gücünden, nimetlerinden ve yaratıcılığından faydalanır. Bazen rüyada denizde yüzmek çok derin bir alana dalmak ve kendini çok küçük hissetmek duygusuna kapılmaya işarettir. Bu rüya genellikle bir şeyin içine dalmadan önce onu daha basit sanarak içine daldıktan sonra ne kadar derin ya da geniş kapsamlı olduğunu anladıktan sonra görülür. Denizde yüzmek bazen yeni bir eğitim almak ve öğrenecek çok şeyin olduğunu anlamaktır.

Rüyada denizde gemiler görmek:

Rüyada denizde gemiler görmek duygusal alemimizdeki hareketlenmeler, dışa vuran duygularımız ve hislerimizin yansımasıdır. Aslında deniz rüyalarında denizin içinde olan her şey dışa vurulmadan yaşanan duyguların temsilcisiyken denizin yüzeyindekiler ise fiziksel aleme yansıyan duyguların temsilcisidir. Denizdeki gemilerin her hareketi bizim olaylara verdiğimiz tepkiler ve davranışlarımızın sembolüdür. Bazen denizdeki gemiler hayatımıza giren ve çıkan kişiler ve fırsatları sembolize eder. Bu durumda büyük gemiler daima büyük fırsatları küçük gemiler ise küçük fırsatları gösterir.


Rüyada denizde boğulmak iç dünyanın dış dünyaya ağır gelmesi ve iç dünyanın baskın çıkmasının sembolüdür. Bu rüyayı görenin iç dünyası ve yaratıcılığı o kadar geniştir ki, kişi kendi iç dünyasında hapsolur. Bu rüya bazen bir şeyin iç yüzünü öğrenerek onun derinliklerine dalmak ve bir türlü işin içinden çıkamamakla ilgilidir. Rüyasında denizin içinde boğulan kişi bir keşif uğruna kendini feda eder ve bu keşfin derinliklerinde kaybolur. Bazen deniz çok büyük ya da güçlü bir düşmanı da temsil edebilir. Denizde boğulan kendisinden çok güçlü bir düşmanıyla savaşamaz ve yenik düşer.


Rüyada denize  dalmak duygusal alemimizle iç içe olmak, duygusal farkındalık ve hayal gücümüzün nimetlerinden faydalanmaktır. Bu rüya aslında bir nevi içsel keşif rüyasıdır. Rüya sahibi iç dünyasında cereyan eden bazı duygu ya da hislerin farkına varır ve onlarla barışık halde yaşar. Bu tip rüyalarda denizin içindeyken şahit olduğumuz her şey aslında iç dünyamızda yaşananların simgesidir. Örneğin, sakin ve balıkların ahenk içinde yaşadığı bir denizin içinde olmak duygusal hayatımızda her şeyin yolunda gitmesine, kaosun hakim sürdüğü ya da balıkların birbirini yediği bir denizde bulunmak ise duyguların çatışmasına ve duygusal alemimizdeki rahatsızlıklara delalet eder.


Rüyada denizdeki dalgalar görmek duygusal alemimizde ya da bilinçaltımızda yaşanan tüm gelgitlerin simgesidir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için rüyanın senaryosuna, dalgaların büyüklüğüne ve rüya sahibinde nasıl bir etki uyandırdığına bakmak gerekir. Ufak dalgalar gelip geçici duygusal durumlara kabarık dalgalar ise duygusal alemimizde yaşanan heyecan ve dürtülere delalet eder. Denizde kabaran dalgalar aynı zamanda iç dünyamızın dışa yansıması ve iç dünyamızda yaşananların bizi rahatsız etmesinin altını çizer.

Rüyanızı yazın:

bottom of page