top of page

Rüyada direksiyon görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yön

 • Karar

 • Kavşak

 • Süreç

 • Fırsat

 • Girdap

 • Döngü

 • Başarı

 • Zaman

 • Zodyak

 • Sistem

 • Gidişat

 • Dört yol

 • Değişim

 • Kurulum

 • İlerleme

 • Direksiyon

 • Mezuniyet

 • Devri daim

 • İşler tıkırında

 • Olaylar zinciri

 • Hareketlenme

 • İşlerin açılması

 • 4 farklı seçenek

 • Kesişme noktası

 • Reenkarnasyon

 • Turu tamamlama

 • Sonuca yaklaşma

 • Yeniden başlamak

 • Şans ve nasibin açılması

 • Zaman su gibi akıp geçiyor

 • Bir turu bitirip tekrar başa dönme

 • Hareketsiz dönemin sona ermesi

Rüyada direksiyon görmek ne anlama gelir?

Rüyada direksiyon görmek hayata yön verme zamanının geldiğine işaret eder. Bu rüyayı gören ya bir karar vermek zorunda kalır, ya bir seyahat eder ya da kendisi için çok önemli bir dönüm noktasına varır. Bazıları için direksiyon yön değiştirici ya da seyahat etmeye zorlayıcı bir olay ya da vesilenin simgesidir. Kısacası rüyasında direksiyonu gören için değişim sinyalleri vardır.


Rüyada direksiyon kişinin hayatında çok önemli bir dönüm noktasına varmasına ve önemli bir karar vermesine işarettir. Direksiyonu gören bilmelidir ki direksiyon 360 derece dönme özelliğine sahip olmasından dolayı kişi hangi yöne doğru ilerlemek istiyorsa o yöne gidebilir. Kader bu rüyayı görene bazı seçenekler sunar ve gelecek sadece rüya sahibinin verdiği karardan sonra belirecektir. Bazıları için direksiyon farklı bir yöne seyahat edileceğine işarettir.

Rüyada direksiyon

Direksiyon, çark ya da çember gibi 360 dereceli yuvarlak objeler aynı zamanda devridaim rüyalarıdır. Bu rüyalar bize bir turu tamamlama ve bir sonraki tura başlamayla ilgili bilgiler verirler. Tıpkı 360 derecelik Zodyak çemberinin tüm burçları gezmesi ya da bir duvar saatindeki akrep ve yelkovanın 1 turluk hareketini tamamlaması gibi rüya sahibinin görmüş olduğu çark objesi de aslında kendi hayatında bir turu bitirip yeni bir tura başlamasıyla ilgilidir.

 

Bu yuvarlak objeler aynı zamanda reenkarnasyon, yeniden doğuş ya da yeniden başlamaya yönelik bilgiler de içerir. Rüya sahibi bir işi bitirir, aklından çıkarır ve geçmişe bir set çekerek kendisi için yeni bir sayfa açar. Aynı zamanda kişi için bir başarı, mezuniyet, evlilik ya da murada ermenin verdiği huzurun temsilcisidir. Rüyasında bir dümeni bir tur atacak kadar döndüren kişi bir işi tamamlar fakat duran ya da takılan bir dümen bazen işlerin ve kısmetin kapanması, olacağı beklenen bir işin olmaması ya da ilgilidir. Bazen bir dümenin dönmemesi ya da takılması bir engele takılmaya ve o engeli aşmadan rüya sahibinin hayatında ilerleme olamayacağına işarettir. Bazıları için bir dümenin takılması, bozulması ya da eksik bir parçasının olması bir organizasyonda ya da planda hala eksikler olduğunun ya da şimdilik değişimin mümkün olmadığının hatırlatıcısıdır. Bu rüyayı gören kişi ilerlemek istiyorsa bu eksiği mutlaka bulmalıdır.

Rüyadaki direksiyon 360 derece dönebilen bir dümen gibi aslında bize hayatta hangi yöne ilerlemek istiyorsak direksiyonu o yöne çevirerek bu ilerleyişi sağlayabileceğimizi hatırlatır. Bu yüzden direksiyon aynı zamanda hayatın kontrolünü eline almak ve kendi hayat arabamızda yolcu koltuğundan nihayet direksiyonun başına geçebilecek olgunluğa ulaştığımızın altını çizer. Rüyasında direksiyonu gören kendi hayat arabasında artık direksiyonun başına oturur ve hayatıyla ilgili önemli bir karar verir. Kişi belki de hayatında önemli bir dönüm noktasına varmıştır ve geleceği vereceği karara bağlıdır.

 

Rüyada direksiyon görmek aslında ilahi bir planın tıkır tıkır işlemesiyle ilgilidir. Bu rüya aynı zamanda zamanı temsil eder ve direksiyon yön verdikçe ya da kişi direksiyonu kolaylıkla döndürebildiği sürece zaman rüya sahibinin lehine işler. Direksiyon gören için bir plan kurulmuştur ve direksiyonun dönmesiyle süreçte ilerleme cereyan eder. Rüya sahibi farkında olmasa da taşlar bir bir yerine oturacak ve kader onu bir yere götürecektir. Bir oluşumun şekillenme ve olgunlaşma süreci direksiyonun rüyada görülmesiyle başlar ve rüya sahibi ya bu dev çarkın bir parçası ya da yöneticisidir.

 

Rüyadaki direksiyon bazıları için kaçınılmaz değişimin ve ilerlemenin simgesidir. Hızlı döndürülen direksiyon hızlı değişimlere yavaş dönenler daha ılımlı olacak değişimlere delalettir. Dönen bir direksiyonun takılması ise işlerin kapanması, bir engele takılmak ve hayatın gidişatının durmasıyla ilgilidir. Dev bir direksiyon bazen rüya sahibinin parçası olduğu bir sistemin ya da içinde bulunduğu dev bir organizasyonun simgesidir. Bu yüzden direksiyonlu rüyalarda onun nasıl döndüğü ya da nasıl göründüğü bu rüyayı yorumlamada önemlidir. Kontrol edilemeyen bir direksiyon bazen rüya sahibi için değişime direnmek yerine değişime uyum sağlamanın tek çare olduğu anlamı taşır.

 

Rüyada görülen direksiyonun numerolojide 12 sayısıyla derin bir simgesel bağlantısı vardır. Çünkü numerolojide 12 bir devri daimin sonu ve yeniden başlaması, reenkarnasyon ve turun tamamlanmasıyla ilgilidir. Bu sayı 360 derecelik Zodyak çemberindeki 12 burcun bir turu, 12 aydan oluşan bir yılı, bir saati, kısacası bir döngünün tamamlanma noktası ile ikinci döngünün başlama noktası arasındaki çizgiyi temsil eder. Bu sayı bir saatin tepesindeki 12 gibi 60 dakikalık turunu tamamlayıp yeni tura başlamayı ve bitiş çizgisine varmayı müjdeler. Gelişimin tamamlanışı, reenkarnasyonu ve yeniden doğuşu simgeler. Devri daimin bitiş noktasının simgesidir ve bu yüzden başarıyla kapanan bir sayfanın ardından açılacak yeni bir sayfayı müjdeler. 

 

Reenkarnasyon insan hayatını 1-12 arası süreç olarak tanımlar. Bu yüzden bu sayı fiziksel olanın son bulması, yok olması ya da elden çıkmasına da işaret edebilir. Her ne kadar en genel anlamıyla 12 başarı ve bitiş çizgisinin göstergesi de olsa bazen büyük bir yıkım ve sonun başlangıcı da olabilir. 12 bazen yok oluş sayısı olarak da yorumlanabilir. Bu yok oluş ya da bitiş kötüye yorumlanmamalıdır, çünkü hayatımıza yeni girecek olana yer açmaktır. Her nasıl bir binanın üstüne yeni bir bina dikilemiyor ise eski binanın tamamen yok edilmesi ve ortadan kaldırılması yeni binanın yapılması ve reenkarnasyon enerjisi için gereklidir. Buradaki yok oluş esasında daha yeni ve daha güzel olanın girişine yer açmaktır. 12’nin öz sayısı olan 3 de bu tamamlanma ve bitişin büyüme, artış ve yükselme vadettiğini bize hatırlatır.

 

Rüyada görülen direksiyon bize aynı zamanda yön ve ilerleyiş hakkında bilgi verirler. Bu rüyayı gören için direksiyon hangi yöne dönüyorsa kaderde o yöne doğru bir ilerleme cereyan eder. Örneğin rüyasında saat yönünde dönen bir direksiyon gören kişi doğuya gidebilir. Direksiyon sola dönüyor ise rüya sahibi kendisini öyle olaylar zincirinde bulur ki sonunda batıya seyahat etmek zorunda kalacaktır. Rüyasında birinin bir direksiyonu doğuya ya da batıya doğru döndürdüğünü gören kişinin o kişi yüzünden bu yönlerden birine gitmesi ya da çağırılması ihtimali vardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page