top of page

Rüyada diş çektirmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Vermek

 • Kaptırmak

 • Eksiltmek

 • Kurtulmak

 • Yol vermek

 • Vazgeçmek

 • Vedalaşmak

 • Çöpe atmak

 • Zayiat vermek

 • Sırayı bozmak

 • İşten çıkarmak

 • Artık istememek

 • Uyumu bozmak

 • Para harcamak

 • Nizamın bozulması

 • Gruptan birini çıkarmak

 • Hayatından birini çıkarmak

 • Alışkanlıklardan vazgeçmek

Rüyada diş çektirdiğini görmek ne anlama gelir?

Rüyada diş çektirmek vermek, kendinden eksiltmek, kurtulmak ya da hayatından çıkartmak ile ilgilidir. Rüyasında diş çektiren kişi hayatının ufak da olsa bir parçası olan bir şeyi verir, bir şeyden vazgeçer ya da kurtulur. Bu rüyayı görenin bazen bir miktar para kaybetmesi ya da gönüllü olarak bu parayı vermesi de mümkündür.


Bazen rüyada diş çektirmek bir şeyi gönüllü olarak çöpe atmak ya da hayatımızdan çıkarmaya delalettir. Bu rüyayı görenin hangi dişi çektirdiği ya da dişi çektirdiği anda neler hissettiği rüyanın yorumunda hesaba katılmalıdır. Ön iki diş kişini hayatında en çok değer verdiği 2 şeyi, bazen anne babayı, şirketin yönetici kademesini ya da 2 lideri temsil eder. Ön iki dişten birini çektiren büyük kayıp verir ya da hayatında çok önemli yer işgal eden bir şeyi hayatından çıkarır, bazen anne babasına rest çeker ya da şirket sahibiyse şirketin yönetici kadrosundan en değerli elemanlardan birini kaybeder.

Rüyada diş çektirdiğini görmek

Rüyada diş çektirmek aynı zamanda kendinden eksiltmek ve zayiat vermekle alakalıdır. Bu rüyayı gören çektirdiği dişin önemi ve büyüklüğüyle doğru orantıda bir kayıp verir, maddi zarara uğrar ya da bir şeyden vazgeçmek zorunda kalır. Bazen diş çektirmek vedalaşmak ve yol vermektir. Rüya sahibinin ilişkisine son vermesi ya da bir dostuyla arasının açılması mümkündür. Bu rüya görülme şekline göre bazen gönüllü fedakarlık ya da bilerek bir şeyi hayatından çıkartmakla da alakalıdır. Rüya sahibi dişi çektirdiğinde güzel duygular hissediyor ise hayatından bir şeyi çıkarır ve yükü hafifler.


Tüm bunlara ilave olarak rüyada diş aslında düzen, nizam ya da uyum temsilcisidir. Bu yüzden rüyada diş çektiren bazen hayatındaki uyum ve nizamı bozar ve gereksiz yere hayatından bir şeyi eksiltir. Rüyada çektirilen dişin yerindeki boşluk rüya sahibinin hayatında olanlar değil olmayanlar ve eksikliğini hissettiği her şeyin temsilcisi olabilir. Bu rüyayı gören kişinin hayatında boz yapın eksik bir parçası ya da eksikliğini hissettiği bir şeyler olabilir. Bir işveren için rüyada diş çektirmek bazen eleman işten çıkarmaktır.


Rüyada gördüğümüz dişler aynı zamanda bir bütünün parçası olma, çok ufak bir etki sunarak bile dev bir çarka hizmet etmenin altını çizer. Rüyada diş çektiren kişi bir gruba ihanet eder ya da grubun aleyhine bir aktivitede bulunur. Bu rüya bazen grup çalışmasında gruba hizmet etmek yerine zarar verici hareketlerde bulunmaya da işaret edebilir. Rüyada çürük ya da sallanan bir dişi çektiren kişi faydasız bir şeyden kurtulur ya da gruba faydası olmayan birini gruptan çıkarır. Rüyada olmayan ya da çekilen her diş gerçek hayatta hayatımızdan çıkardığımız birini temsil edebilir.

Rüyasında çürümüş ya da sallanan dişi çektiren kişi bir dertten ya da yükten kurtulur. Rüyada görülen çürük dişler aslında gerçek hayatta bize hizmet etmeyen ve işimize yaramayan her şeyin temsilcisi olabilirler. Bu yüzden rüyada çürük dişlerin çektirilmesi bazen faydasız arkadaşları hayatımızdan çıkarmak, bize faydası olmayan alışkanlıklardan ya da uğraşılardan vazgeçmek ya da bizim için hiçbir faydası olmayan bir şeyleri hayatımızdan çıkarmak ve çöpe atmakla ilgilidir. Rüyasında çürük ya da sallanan dişi çeken kurtulur ve rahatlar.

Rüyanızı yazın:

bottom of page