top of page

Rüyada diş düşmesi

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Kayıp

 • Eksiklik

 • Uyumsuzluk

 • İşten çıkmalar

 • Planın bozulması

 • Grubun dağılması

 • Nizamın bozulması

 • Düzenin bozulması

 • Dizilimde bozulmalar

 • Peş peşe gelen sorunlar

 • Akrabalar arası kavgalar

 • Hane halkında geçimsizlik

 • Organizasyonun işlememesi

 • Uzun vadeli planlarda gecikmeler

 • Bir grup insan arasındaki gerginlik

 • Yapı taşlarının işlemez hale gelmesi

Rüyada dişin düştüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada diş düşmesi kayıp vermektir. Bu rüyayı görenin para kaybetme ihtimali olduğu gibi sevdiği birini ya da haneden birilerini kaybetmesi olasılığı da bulunur. Bazıları için rüyada diş düşürmek hanede yaşayan biriyle vedalaşmak, haneden gelin vermek ya da gurbete birini yollamaktır.


Rüyada görülen diş nizam, uyum ve bir organizasyonun yapı taşlarını temsil eder. Dişlerin düşmesi ya da yerinden çıkması ihtiyaç duyulan bu uyumu sağlayamamak, hala eksiklerin bulunması ya da bazılarının gidişinden dolayı bıraktıkları boşlukların temsilcisidir. Rüyasında dişlerinin düşmüş olduğunu gören kimse gerçek hayatta boz yapın eksik parçalarını hala yerine koyamamış kimsedir. Bu rüyanın sahibi hayatında neyin ya da nelerin eksik olduğunu bulmaya çalışmalıdır.

Rüyada dişinin düştüğünü görmek

Rüyada düşmüş dişler ihtiyaç duyulduğu halde sahip olamadıklarımız, özlememize rağmen yanımıza olmayan kişiler ya da ölmüş kişileri de temsil edebilir. Bu rüyanın sahibi belki bir projenin tamamlanması için paraya ihtiyaç duymakta fakat bu parayı bulamamaktadır. Ya da projenin tıkır tıkır işlemesi için gerekli olan insan kaynakları mevcut değildir. Özellikle ön dişlerin düşmesi iyi bir lidere ya da üst kadroya hala ihtiyaç duymaya delalettir.


Rüyada beyaz ve düzgün dişler her zaman uyumun ve kusursuzluğun temsilcisidir. Bu yüzden düşen ya da yerinden çıkmış dişler daima yapılan işte hala eksiklerin ve kusurların bulunduğu konusunda bizi uyarır. Rüyadaki dişler aslında bir bütünü oluşturan ufak yapı taşlarıdır ve dişlerin eksik ya da düşmüş olmaları aslında kusurların bu ufak parçalarda ya da detaylarda olduğunun altını çizer. Bu rüyanın sahibi yaptığı işte ayrıntılara daha dikkatli bir bakış atara nerede hata ya da eksik yaptığını bulmalıdır.


Rüyada düşmüş dişler aynı zamanda elden çıkanlar ve artık bize ait olmayanları temsil eder. Bu rüyanın sahibi için bazen kaybedilmiş para, kaybedilmiş partner ya da kaybedilmiş bir iş söz konusudur. Rüya sahibi “giden gitmiş” diyerek yaşadıklarından ders almalı ve aynı hataları tekrar etmemelidir. Rüyada yerinden düşen dişler bazıları için asla telafi edilemeyecek hatalar ya da pişman olunsa bile ağızdan çıkmış kötü veya kırıcı sözlerdir.

 

Bu rüyanın sahibi zamanı geri saramayacağına göre bir dahaki sefere bu hatayı tekrar etmemelidir.


Kısacası rüyada diş düşmesi bizden gidenler, elimizden çıkanlar ve kaybettiklerimizi temsil eder. Bu kayıplar bazen maddi kayıplar olabileceği gibi vefat edenler ya da kaybedilmiş arkadaşlıklar ve dostluklar olabilir. Bu yüzden genel olarak bu rüya hayırsız rüyalardandır. Fakat bazen kızını gelin veren kişi artık kızını kendinden çıktı olarak gördüğü için bu rüyayı görebilir.

Rüyada dişlerin düşmesi kayıplara ya da eksikliklere işaret eder. Rüyada görülen diş grubu aslında bir insan grubunu ya da bir organizasyonun bütününü ve uyumunu temsil eder. Bu yüzden rüyada dişlerini düşmüş gören kişinin hayatından birileri çıkar ya da bir şeyler eksilir. Bu rüyayı gören için dahil olduğu bir gruptan ya da şirketten toplu halde elemanların çıkması ya da gruplaşma sonucu bu kişilerin rüya sahibinden uzaklaşması olasılığı vardır.


Rüyadaki dişler aynı zamanda bir bütünün parçası olma ve bir organizasyona hizmet etmeyle ilgili bilgiler sunar Bu yüzden düşmüş dişler daima gruptan ayrılmalar, organizasyondaki eksiklikler ya da işlemez hale gelen unsurlarla ilgili bilgi verir. Rüyadaki dişlerin her biri bir grubu oluşturan bir bireyi temsil edebilir. Bu yüzden rüyada düşmüş her diş kaybedilmiş grup üyesi ya da şirket elemanı olabilir. Bazıları için rüyadaki dişler aile bireyleridir dolayısıyla rüyada dişlerinin düştüğünü görenin ailesinden birilerinin vefatı, gurbete gitmesi ya da evde ayrılması ihtimali vardır.


Rüyada dişler hane halkını da temsil edebilir. Ön iki diş anne-baba ikilisidir. Alt dişler ise hanenin çocukları hakkında bilgi verir. Rüyasında ön dişlerinden birinin düştüğünü görenin anne ya da babasının vefat etmesi, gurbete gitmesi ya da anne-baba dan ayrılması ihtimali bulunur. At dişlerinin düşmesi ise evladın vefatına, gurbete gitmesine ya da evden ayrılmasına işarettir. Rüyada dişlerden birini çürük ya da siyah görenin hanesinden biri hastalanır. Dişlerden birinin altın olduğunu görenin hanesinden biri zengin olur ya da yüksek derecede bir eğitime ha kazanır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page