top of page

Rüyada diş görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Sıra

 • Plan

 • Grup

 • Uyum

 • Nizam

 • Dizilim

 • Akrabalar

 • Hane halkı

 • Yapı taşları

 • Bir grup insan

 • Organizasyon

 • Olaylar zinciri

 • Sağlamlaştırma

 • İşyeri çalışanları

 • Peş peşe gelenler

 • Mükemmeliyetçilik

 • Uzun vadeli planlar

 • Zincirleme reaksiyon

Rüyada diş görmek ne anlama gelir?

Rüyada diş nizam, uyum, bir organizasyonu oluşturan yapı taşları ve sıra dizilişleri hakkında bilgi sunar. Bu yüzden rüyada görülen düzgün dişler uyum ve kusursuzluğun bozuk dişler ise uyumsuzluğun ve kusurların temsilcisidir. Rüyada görülen her diş aslında bir bütünü oluşturan parçanın temsilcisidir.

Rüyada her bir diş aynı zamanda hayatımızdaki ufak tefek meseleler ve kusurlar hakkında bilgi içerir. Bu yüzden diş gördüğümüz rüyalarda dişleri durumu, dizilişi ve rengi yoruma katılmalıdır. Bembeyaz dişler mükemmelliğin, sarı dişler kusurların, çürük dişler ise bir organizasyondan çıkarılması gerekenlerin simgesidir. Rüyada bir dişin sallanması organizasyonda işlemeyen bir unsur ya da parçanın olması anlamına gelir. Rüyada olmayan ya da yerinden çıkmış dişlerin her biri organizasyonda mutlaka doldurulması gereken eksiklerdir. Rüyada ağızda sadece bir dişin olmadığını gören için boz yapın hala bulunmamış eksik parçası bulunur ve bir projeyi bu parçayı bulmadan tamamlamak imkansızdır.

Rüyada dişlerini görmek

Rüyada görülen dişler bir bütünün parçası olma, çok ufak bir etki sunarak bile dev bir çarka hizmet etmenin altını çizer. Bu rüya bazen grup çalışması ve bir grubun parçası olarak güzel bir eseri ortaya koymaya işaret edebilir. Rüyadaki dişlerin her biri bir grubu oluşturan bir bireyi temsil edebilir. Bu yüzden bu rüyada dişlerin durumu, dizilişi, ne kadar düzgün ya da beyaz oldukları aynı zamanda çürük ya da çekilmiş diş sayısına bakmak gerekir. Rüyada çürük dişlerin her biri bir organizasyona hizmet etmemesine rağmen organizasyonun parçası olan kişi ya da unsurlara, sallanan dişler işlevini yerine getirmeyen unsurlara, çekilmiş dişler ya da yerinde olmayan dişler ise guruptaki eksikliklere dikkat eder. Olmayan her diş insan kaynakları eksikliği ya da eleman açığına işaret edebilir.

Dişler aynı zamanda hane halkını temsil eder. Ön iki diş anne-baba ikilisidir. Alt dişler ise hanenin çocukları hakkında bilgi verir. Rüyasında ön dişlerinden birinin düştüğünü görenin anne ya da babasının vefat etmesi, gurbete gitmesi ya da anne-baba dan ayrılması ihtimali bulunur. At dişlerinden birinin düşmesi ise evladın vefatına, gurbete gitmesine ya da evden ayrılmasına işarettir. Rüyada dişlerden birini çürük ya da siyah görenin hanesinden biri hastalanır. Dişlerden birinin altın olduğunu görenin hanesinden biri zengin olur ya da yüksek derecede bir eğitime ha kazanır.

Rüyadaki üst dişler bazen bir organizasyonun üst kademesindeki kişilere alt dişler ise alt kademe işçilere işarettir. Bu yüzden rüyasında üst dişlerden kayıp veren kişinin çalıştığı şirket ya da organizasyonda üst pozisyonda birinin vefatı ya da işten çıkması söz konusu olabilir. Yine alt dişlerde kayıp ya da düşmeler ise alt kademelerdeki işten çıkma ya da çıkarmalardır. Üst dişlerin çürük olması ya da sallanması üst pozisyondakilerin işini iyi yapmaması ve bunun tüm sistemi olumsuz etkilemesine işarettir. Yine aynı şekilde alt kademedeki çürük ya da sallanan dişler kötü işçiliğe ya da işini düzgün yapmayan elemanlara işarettir.

Rüyada dişlerinin olmadığını görmek:

Rüyada kendini dişsiz görmek ya da dişlerinin olmadığını görmek paranın tükenmesi, insan kaynakları eksikliği ya da arananın bulunamamasıyla ilgilidir. Diş kaybı aynı zamanda kendini güçsüz ya da eksik hissetmeye işaret edebilir. Rüyasında ağzında dişleri olmadığını görenin ya parası biter ya da bir işi yaptırmak için ihtiyacı olan insan kaynaklarını bulamaz. Ağızda olmayan her diş aslında rüya sahibinin gerçek hayatta sahip olması gerektiği halde sahip olamadıklarını temsil eder. Kısacası, rüyada ağzında dişlerin olmadığını görmek eksiklik ve yetersizliktir.

Rüyada düzgün dişler:

Rüyada düzgün dişler mükemmelliğin, kusursuzluğun ve uyumun temsilcisidir. Bu rüya aynı zamanda harika grup çalışması ve bir araya gelerek güzel bir sanat eseri ortaya koymakla ilgilidir. Rüyasında düzgün ve beyaz dişler gören hayatındaki tüm eksikleri ve kusurları kapatır, işleri birer birer yoluna girer ve her aradığını elinin altında bulur. Rüyadaki düzgün dişler aynı zamanda hayatımızdaki ufak tefek meseleler ve kusurlar hakkında bilgi içerir. Bu yüzden diş gördüğümüz rüyalarda dişleri durumu, dizilişi ve rengi yoruma katılmalıdır. Beyaz dişler mükemmelliğin, sarı dişler kusurların, çürük dişler ise bir organizasyondan çıkarılması gerekenlerin simgesidir.


Rüyadaki ön dişler ya da ön iki diş ön plandakiler, liderler, anne-baba, yol göstericiler ve kişinin hayatında en önemli 2 insanı ve hayatının temel 2 unsurunu temsil eder. Bu yüzden rüyada ön 2 dişten birinin kırılması ya da düşmesi hayırlı değildir. Bu rüyanın sahibinin en sevdiği 2 kişide birinin vefat etmesi ya da bir hastalığa yakalanması ihtimali de bulunur. Rüyadaki ön iki diş bazen ortaklar, anne-baba ya da eşleri temsil eder. Bu yüzden iki dişin arasının ayrık olması eşler ya da anne baba arasında ayrılık ve boşanmalara, ortaklar için de ortaklığın bozulmasına ya da hayatımızdaki tüm fikir ayrılıklarına işaret edebilirler.


Rüyada arka dişler hayatımızdaki plandaki oyuncuları, önemsiz kişiler, görüş alanımızın dışında ya da gurbette olanlar, işveren için işçiler, alt kademedekileri temsil eder. Arka dişlerde düşmeler, çıkmalar ya da kırıklar olması rüya sahibinin hayatında arka planda ya da kendisi için önemsiz bir insan kitlesi arasında yaşanan kaos ya da kavgalara işaret edebilir. Bir işveren rüyasında arka dişlerinin hepsinin döküldüğünü görürse şirketinin alt kademesinde kitle halinde işten çıkmalar olur. Rüyada arka dişler ayrıca hayatımızda öncelik olmayan kişi ya da unsurları temsil eder. Bu yüzden arka dişlerinin çıktığını gören önemsiz bazı meselelerle uğraşır.


Rüyada köpek dişi ilkel, vahşi, hayvani ve yırtıcı tabiatımız hakkında bilgi sunar. Aynı zamanda kavgacı, yok edici ve zarar verici yanımızı temsil eder. Bir kişi rüyasında köpek dişlerinin vurgulandığını görür ise kendisine saldırmak ya da onu yok etmek isteyen düşmanlara karşı gardını almalıdır. Bu rüyanın özünde yatan düşünce tarzı “yaşamak için yemek gereklidir” sözüdür. Bu yüzden bu rüyayı gören kişi kendini yükseltmek ya da yücelmek için rüya sahibinin elinden çok önemli bir şeyi alma planı olan bir düşmana karşı uyarı mesajı veriyor olabilir.


Rüyada altın vurgulandığı her unsura maddi değer ve zenginlik anlamı katar. Bu yüzden rüyada altın diş görmek bazen zenginlik vurgusudur. Tüm dişlerinin içinde sadece bir altın diş gören bazen küçük gibi görünen bir fırsatla karşılaşır fakat bu fırsatı kabul ederse aslında onun büyük bir fırsat olduğunu anlar ve zengin olur. Bazen rüyada görülen tek altın diş zenginliği çok göze batan birini temsil eder. Rüya sahibi belki de gerçek hayatında bir bireyin parasına ya da zenginliğine fazla kafayı takmıştır ve rüyasında o kişi ona altın diş kılığında görülür.

Rüyanızı yazın:

bottom of page