top of page

Rüyada diş sallanması

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yolcu

 • Kusur

 • Güç kaybı

 • Uyumsuzluk

 • Ayrılık arifesi

 • Gidecek kimse

 • Ayrılma arzusu

 • Dayanıksız olma

 • İstikrarı sağlayamama

 • Sistemdeki aksaklıklar

 • Vefat edecek bir kimse

 • Bulunduğu yerde mutlu olmamak

 • Baştan savma kurulmuş bir sistem

 • Bir mekanizmada tam işlemeyen parça

Rüyada dişin sallandığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada sallanan diş ya da dişler bir sistemin bütününü olumsuz etkileyen yapı taşlarının simgesidir. Sallanan sistem uyumu ve ahengi bozucu ve tam olarak işlemeyen mekanizmaların temsilcisidir. Sadece bir dişin sallanması bir sistemde sadece bir kusurun giderilmesi ya da sistemden tamamen çıkarılması gerekliliğinin altını çizer.


Rüyadaki dişler nizam, uyum ve bir organizasyonu oluşturan yapı taşları hakkında bilgi sunarlar. Bu yüzden rüyada sallanan dişler aslında sistemle uyumsuz ya da sistemin işleyişini aksatan kişi ya da unsurlara işaret ederler. Rüyada bir dişin diğerlerinden farklı oluşu ve sallanması ortama uyum sağlayamama ya da değişim zorluklarına işaret eder. Bu rüyanın sahibi büyük bir ihtimalle yaşadığı dünyaya uyum sağlamak için değişmesi gerekenin kendisi olduğunun farkına varamamış ve tüm dünyayı kendine uydurmayı denemektedir.

Rüyada dişlerin sallandığını görmek

Rüyada sallanan diş bazıları için “ben buraya ait değilim” sendromuna işarettir. Bu rüya aynı zamanda sağlam bir duruş ve tutum sergileyememe ve istikrarsız tavırlara işarettir. Bu rüyanın sahibi bulunduğu bir mekanda ya kendine sağlam tutunacağı bir yer bulamamıştır ya da orada fazla kalıcı olduğunu düşünmemektedir. Sallanan diş bazen rüya sahibinin bulunduğu bir ortam ya da sistemdeki rahat olmayan duruşu ile ilgilidir. Sallanan dişi gören kişi tam anlamıyla bulunduğu ortamda rahat değildir ya da ortama alışmamıştır.

Rüyada sallanan diş:

Rüyadaki sallanan diş hayatımızdaki ufak tefek ve gelip geçici meselelere işarettir. Bir diş ne kadar gevşek ve ne kadar çok sallanıyorsa o kadar çabuk hayatımızdan çıkacak problemlere işaret eder. Çok az ya da hafif sallana dişlerin temsil ettiği sorunların hayatımızdan çıkması daha uzun vadede olur. Kısacası, şiddetli bir biçimde sallanan bir diş bazen çok yakında hayatımızdan çıkacak bir sorundur.


Sallanan diş ayrıca ayrılık habercisi olabilir. Çünkü rüyada ağzımızdaki dişlerin her biri aslında bir gruba mensup insanları temsil eder. Bu yüzden sallanan diş ayrılacağımız kişileri, vefat edecek kişileri ya da hayatımızdan çıkacak kişileri temsil edebilir. Örneğin, bir dişinin sallandığını gören kişi çok yakın zamanda bir iş arkadaşının işten ayrıldığını duyabilir ya da kendisi işten ayrılabilir. Çürük bir dişin sallanması hayırlıdır ve bizim için faydasız olan bir şeylerden kurtulacağımızı müjdeler.


Rüyada görülen dişler bir bütünün parçası olma, çok ufak bir etki sunarak bile dev bir çarka hizmet etmenin altını çizer. Bu yüzden sallanan dişler aslında sisteme hizmet etmeyen ya da sistemden ayrılacak kişi ya da unsurlara işaret ederler. Bazen sallanan dişler bir organizasyonun önemsiz ya da organizasyona olan bağı az olan kişileri temsil ederler. Rüyada tek dişin sallanması içinde bulunulan bir organizasyonda tek bir kişinin gönülsüz olması ya da sistemden kopmak isteme arzusunu vurgular.


Rüyadaki üst dişler bazen bir organizasyonun üst kademesindeki kişilere alt dişler ise alt kademe işçilere işarettir. Bu yüzden rüyasında üst dişlerinden birinin sallandığını gören kişinin çalıştığı şirket ya da organizasyonda üst pozisyonda birinin vefatı ya da işten çıkması söz konusu olabilir. Yine alt dişlerdeki sallanmalar alt kademelerdeki işten çıkma ya da çıkarmalardır. Üst dişlerin sallanması üst pozisyondakilerin işini iyi yapmaması ve bunun tüm sistemi olumsuz etkilemesine işarettir. Yine aynı şekilde alt kademedeki sallanan dişler kötü işçiliğe ya da işini düzgün yapmayan elemanlara işarettir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page