top of page

Rüyada disk görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Bitiş

 • Süreç

 • Fırsat

 • Girdap

 • Döngü

 • Başarı

 • Zaman

 • Zodyak

 • Sistem

 • Gidişat

 • Kavşak

 • Dört yol

 • Değişim

 • Kurulum

 • İlerleme

 • Dümen

 • Direksiyon

 • Mezuniyet

 • Devri daim

 • İşler tıkırında

 • Olaylar zinciri

 • Hareketlenme

 • İşlerin açılması

 • 4 farklı seçenek

 • Kesişme noktası

 • Reenkarnasyon

 • Turu tamamlama

 • Sonuca yaklaşma

 • Yeniden başlamak

 • Şans ve nasibin açılması

 • Zaman su gibi akıp geçiyor

 • Bir turu bitirip tekrar başa dönme

 • Hareketsiz dönemin sona ermesi

Rüyada disk görmek ne anlama gelir?

Rüyada disk ve çember gibi 360 derecelik bir yuvarlağı esas alan objeler aslında devri daim rüyalarıdır. Bu rüyalar bize bir turu tamamlama ve bir sonraki tura başlamayla ilgili bilgiler verirler. Tıpkı 360 derecelik Zodyak çemberinin tüm burçları gezmesi ya da bir duvar saatindeki akrep ve yelkovanın 1 turluk hareketini tamamlaması gibi rüya sahibinin görmüş olduğu disk objesi de aslında kendi hayatında bir turu bitirip yeni bir tura başlamasıyla ilgilidir.

 

Rüyada disk reenkarnasyon, yeniden doğuş ya da yeniden başlamaya yönelik bilgiler de içerir. Rüya sahibi bir işi bitirir, aklından çıkarır ve geçmişe bir set çekerek kendisi için yeni bir sayfa açar. Aynı zamanda kişi için bir başarı, mezuniyet, evlilik ya da murada ermenin verdiği huzurun temsilcisidir. Rüyasında bir diskin bir tur attığını gören kişi bir işi tamamlar fakat duran ya da takılan bir disk bazen işlerin ve kısmetin kapanması, olacağı beklenen bir işin olmaması ya da ilgilidir. Bazen bir diskin dönmemesi ya da takılması bir engele takılmaya ve o engeli aşmadan rüya sahibinin hayatında ilerleme olamayacağına işarettir. Bazıları için bir diskin takılması, bozulması ya da eksik bir parçasının olması bir organizasyonda ya da planda hala eksikler olduğunun hatırlatıcısıdır. Bu rüyayı gören kişi ilerlemek istiyorsa bu eksiği mutlaka bulmalıdır.

Rüyada disk

Rüyadaki disk 360 derece dönebilen bir gemi dümeni gibi aslında bize hayatta hangi yöne ilerlemek istiyorsak dümeni o yöne çevirerek bu ilerleyişi sağlayabileceğimizi hatırlatır. Bu yüzden disk aynı zamanda hayatın kontrolünü eline almak ve kendi hayat arabamızda yolcu koltuğundan nihayet direksiyonun başına geçebilecek olgunluğa ulaştığımızın altını çizer. Rüyasında diski gören direksiyonun başına oturur ve hayatıyla ilgili önemli bir karar verir. Kişi belki de hayatında önemli bir dönüm noktasına varmıştır ve geleceği vereceği karara bağlıdır.

 

Rüyada disk görmek aslında ilahi bir planın tıkır tıkır işlemesiyle ilgilidir. Bu rüya aynı zamanda zamanı temsil eder ve disk döndükçe zaman rüya sahibinin lehine işler. Disk gören için bir plan kurulmuştur ve diskin dönmesiyle süreçte ilerleme cereyan eder. Rüya sahibi farkında olmasa da taşlar bir bir yerine oturacak ve kader onu bir yere götürecektir. Bir oluşumun şekillenme ve olgunlaşma süreci diskin rüyada görülmesiyle başlar ve rüya sahibi ya bu diskin bir parçası ya da yöneticisidir. Rüyadaki disk bazen kişinin bilinçaltında kurduğu bir planın temsilcisidir.

 

Rüyadaki disk bazıları için kaçınılmaz değişimin ve ilerlemenin simgesidir. Hızlı dönen diskler hızlı değişimlere yavaş dönenler daha ılımlı olacak değişimlere delalettir. Dönen bir diskin durması ise işlerin kapanması, bir engele takılmak ve hayatın gidişatının durmasıyla ilgilidir. Dev bir disk bazen rüya sahibinin paçası olduğu bir sistemin ya da içinde bulunduğu dev bir organizasyonun simgesidir. Bu yüzden diskli rüyalarda diskin nasıl döndüğü ya da nasıl göründüğü bu rüyayı yorumlamada önemlidir. Çok güçlü bir çakın dönmesi ve durdurulamaması bazen rüya sahibi için değişime direnmek yerine değişime uyum sağlamanın tek çare olduğu anlamı taşır.

Rüyada görülen diskin numerolojide 12 sayısıyla derin bir simgesel bağlantısı vardır. Çünkü numerolojide 12 bir devri daimin sonu ve yeniden başlaması, reenkarnasyon ve turun tamamlanmasıyla ilgilidir. Bu sayı 360 derecelik Zodyak çemberindeki 12 burcun bir turu, 12 aydan oluşan bir yılı, bir saati, kısacası bir döngünün tamamlanma noktası ile ikinci döngünün başlama noktası arasındaki çizgiyi temsil eder. Bu sayı bir saatin tepesindeki 12 gibi 60 dakikalık turunu tamamlayıp yeni tura başlamayı ve bitiş çizgisine varmayı müjdeler. Gelişimin tamamlanışı, reenkarnasyonu ve yeniden doğuşu simgeler. Devri daimin bitiş noktasının simgesidir ve bu yüzden başarıyla kapanan bir sayfanın ardından açılacak yeni bir sayfayı müjdeler.

 

Reenkarnasyon insan hayatını 1-12 arası süreç olarak tanımlar. Bu yüzden bu sayı fiziksel olanın son bulması, yok olması ya da elden çıkmasına da işaret edebilir. Her ne kadar en genel anlamıyla 12 başarı ve bitiş çizgisinin göstergesi de olsa bazen büyük bir yıkım ve sonun başlangıcı da olabilir. 12 bazen yok oluş sayısı olarak da yorumlanabilir. Bu yok oluş ya da bitiş kötüye yorumlanmamalıdır, çünkü hayatımıza yeni girecek olana yer açmaktır. Her nasıl bir binanın üstüne yeni bir bina dikilemiyor ise eski binanın tamamen yok edilmesi ve ortadan kaldırılması yeni binanın yapılması ve reenkarnasyon enerjisi için gereklidir. Buradaki yok oluş esasında daha yeni ve daha güzel olanın girişine yer açmaktır. 12’nin öz sayısı olan 3 de bu tamamlanma ve bitişin büyüme, artış ve yükselme vadettiğini bize hatırlatır.

 

Rüyada görülen diskler bize aynı zamanda doğu-batı istikametinde ilerleyiş hakkında bilgi verirler. Bu rüyayı gören için disk hangi yöne dönüyorsa kaderde o yöne doğru bir ilerleme cereyan eder. Örneğin rüyasında saat yönünde dönen bir disk gören kişi doğuya gidebilir. Disk sola dönüyor ise rüya sahibi kendisini öyle olaylar zincirinde bulur ki sonunda batıya seyahat etmek zorunda kalacaktır. Rüyasında birinin bir diski doğuya ya da batıya doğru döndürdüğünü gören kişinin o kişi yüzünden bu yönlerden birine gitmesi ya da çağırılması ihtimali vardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page