top of page

Rüyada dişlerin dökülmesi

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Uyumsuzluk

 • İşten çıkmalar

 • Planın bozulması

 • Grubun dağılması

 • Nizamın bozulması

 • Düzenin bozulması

 • Dizilimde bozulmalar

 • Peş peşe gelen sorunlar

 • Akrabalar arası kavgalar

 • Hane halkında geçimsizlik

 • Organizasyonun işlememesi

 • Uzun vadeli planlarda gecikmeler

 • Bir grup insan arasındaki gerginlik

 • Yapı taşlarının işlemez hale gelmesi

Rüyada dişlerin dökülmesi

Rüyada diş dökülmesi kayıplara ya da eksikliklere işaret eder. Rüyada görülen diş grubu aslında bir insan grubunu ya da bir organizasyonun bütününü ve uyumunu temsil eder. Bu yüzden rüyada dişlerini dökülmüş gören kişinin hayatından birileri çıkar ya da bir şeyler eksilir. Bu rüyayı gören için dahil olduğu bir gruptan ya da şirketten toplu halde elemanların çıkması ya da gruplaşma sonucu bu kişilerin rüya sahibinden uzaklaşması olasılığı vardır.


Rüyadaki dişler aynı zamanda bir bütünün parçası olma ve bir organizasyona hizmet etmeyle ilgili bilgiler sunar Bu yüzden dökülmüş dişler daima gruptan ayrılmalar, organizasyondaki eksiklikler ya da işlemez hale gelen unsurlarla ilgili bilgi verir. Rüyadaki dişlerin her biri bir grubu oluşturan bir bireyi temsil edebilir. Bu yüzden rüyada yerinde olmayan her diş kaybedilmiş grup üyesi ya da şirket elemanı olabilir. Bazıları için rüyadaki dişler aile bireyleridir dolayısıyla rüyada dişlerinin döküldüğünü görenin ailesinden birilerinin vefatı, gurbete gitmesi ya da evde ayrılması ihtimali vardır.

Rüyada dişlerin döküldüğünü görmek

Dişler aynı zamanda hane halkını temsil eder. Ön iki diş anne-baba ikilisidir. Alt dişler ise hanenin çocukları hakkında bilgi verir. Rüyasında ön dişlerinden birinin döküldüğünü görenin anne ya da babasının vefat etmesi, gurbete gitmesi ya da anne-baba dan ayrılması ihtimali bulunur. At dişlerinin dökülmesi ise evladın vefatına, gurbete gitmesine ya da evden ayrılmasına işarettir. Rüyada dişlerden birini çürük ya da siyah görenin hanesinden biri hastalanır. Dişlerden birinin altın olduğunu görenin hanesinden biri zengin olur ya da yüksek derecede bir eğitime hak kazanır.

Rüyada dişlerin yerinden çıkması:

Rüyada diş kaybı, dişlerin yerinden çıkması gerçek hayatta vereceğimiz kayıplarla alakalıdır. Bu rüyayı görenin para kaybetme ihtimal olduğu gibi sevdiği birini ya da haneden birilerini kaybetmesi olasılığı da bulunur.


Rüyada görülen diş nizam, uyum ve bir organizasyonun yapı taşlarını temsil eder. Dişlerin yerinde olmaması ise ihtiyaç duyulan bu uyumu sağlayamamak, hala eksiklerin bulunması ya da bazılarının gidişinden dolayı bıraktıkları boşlukların temsilcisidir. Rüyasında dişlerinin dökülmüş ya da yerinden çıkmış olduğunu gören kimse gerçek hayatta boz yapın eksik parçalarını hala yerine koyamamış kimsedir. Bu rüyanın sahibi hayatında neyin ya da nelerin eksik olduğunu bulmaya çalışmalıdır.


Rüyada olmayan dişler ya da dökülmüş dişler ihtiyaç duyulduğu halde sahip olamadıklarımız, özlememize rağmen yanımıza olmayan kişiler ya da ölmüş kişileri de temsil edebilir. Bu rüyanın sahibi belki bir projenin tamamlanması için paraya ihtiyaç duymakta fakat bu parayı bulamamaktadır. Ya da projenin tıkır tıkır işlemesi için gerekli olan insan kaynakları mevcut değildir. Özellikle ön dişlerde eksik bulunması iyi bir lidere ya da üst kadroya hala ihtiyaç duymaya delalettir.


Rüyada mükemmel, beyaz ve düzgün dişler her zaman uyumun ve kusursuzluğun temsilcisidir. Bu yüzden dökülmüş ya da yerinden çıkmış dişler daima yapılan işte hala eksiklerin ve kusurların bulunduğu konusunda bizi uyarır. Rüyadaki dişler aslında bir bütünü oluşturan ufak yapı taşlarıdır ve dişlerin eksik ya da çıkmış olmaları aslında kusurların bu ufak parçalarda ya da detaylarda olduğunun altını çizer. Bu rüyanın sahibi yaptığı işte ayrıntılara daha dikkatli bir bakış atarak nerede hata ya da eksik yaptığını bulmalıdır.


Rüyada kaybedilmiş dişler ya da dökülmüş dişler aynı zamanda elden çıkanlar ve artık bize ait olmayanları temsil eder. Bu rüyanın sahibi için bazen kaybedilmiş para, kaybedilmiş partner ya da kaybedilmiş bir iş söz konusudur. Rüya sahibi “giden gitmiş” diyerek yaşadıklarından ders almalı ve aynı hataları tekrar etmemelidir. Rüyada yerinden çıkmış ya da dökülmüş dişler bazıları için asla telafi edilemeyecek hatalar ya da pişman olunsa bile ağızdan çıkmış kötü veya kırıcı sözlerdir. Bu rüyanın sahibi zamanı geri saramayacağına göre bir dahaki sefere bu hatayı tekrar etmemelidir.


Kısacası rüyada diş dökülmesi her zaman bizden gidenler, elimizden çıkanlar ve kaybettiklerimizi temsil eder. Bu kayıplar bazen maddi kayıplar olabileceği gibi vefat edenler ya da kaybedilmiş arkadaşlıklar ve dostluklar olabilir. Bu yüzden genel olarak bu rüya hayırsız rüyalardandır. Fakat bazen kızını gelin veren kişi artık kızını kendinden çıktı olarak gördüğü için bu rüyayı görebilir.


Rüyada ön iki dişin dökülmesi 30-40 yaş arası kadınlarda yaşlanma korkusu ve yüzle ilgili bazı endişeleri yansıtır. Ön iki dişinin döküldüğünü ya da yerinden çıktığını gören 30-40 yaş arası kadınlar genellikle yüzlerindeki bazı sorunlardan ve yaşlanma korkusundan bu rüyayı çokça görürler. Ön iki dişin olmaması bilinçaltında gizlenmiş “çirkinlik korkusu” ya da “güzelliği bozan unsur” dur. Bu rüyayı özellikle güzelliğin kendisi için en büyük silah olduğunu düşünen kadınlar sıkça görürler. Bu rüyayı estetik operasyon yaptırma ihtiyaç duyan kadınlar çok görürler.

Rüyanızı yazın:

bottom of page