top of page

Rüyada doğum yapmak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Milat

 • Verim

 • Sonuç

 • Değişim

 • Tam zamanı!

 • Sürecin sonu

 • Vakit tamam!

 • Rahatlamak

 • Verim almak

 • Vaktin dolması

 • Yük boşaltmak

 • Murada ermek

 • “Oh be” demek

 • Amaca ulaşmak

 • Başlangıç noktası

 • Sıfırdan başlamak

 • Bitiş çizgisine varmak

 • Ödülün alındığı nokta

 • Şartların olgunlaşması

 • Sorumlulukların artması

 • Sabrın sonundaki selamet

 • Geçmişte ekilenleri biçmek

Rüyada doğum yaptığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada doğum yapmak özünde “bitiş çizgisine varmak” teması olan rüyalardandır. Aslında hamilelik ve doğum yapmak rüyaları sembolik olarak birbirlerine çok benzeseler de her ikisi de bir milat çizgisi ile birbirinden ayrılmış öncesi-sonrası teması içeren rüyalardır. Rüyada hamilelik en genel anlamı ile bir hazırlık dönemini doğum yapmak ise hazırlığı yapılanın simgesidir. Kısacası, rüyada doğum yapmak sonucu almak ya da yarışın sonuna varmaktır.

 

Rüyada doğurmak ve hamilelik rüyaları arasındaki en temel fark hamilelikte henüz olgunlaşmamış bir süreç vurgulanırken doğum yaptığımız rüyalar bize artık sürecin olgunlaştığını bildiren rüyalardır. Kısacası, doğum yapan kişinin bilinçaltı kulağına “işte şimdi tam zamanı” diye fısıldar. Hamilelik rüyasında bilinçaltımız bizi sabırlı olmaya ve beklemeye davet ederken doğum yaptığımız rüyalarda bunun tam tersine bebeği (olgunlaşmış süreci) kucağımıza verir ve yola devam etmemizi söyler. Bir başka deyişle rüyasında bebek doğuran kişi için doğurduğu bebek aslında olgunlaşmış bir süreç ve bu süreçte kişiye verilen yeni sorumlulukların temsilcisidir. Rüyasında doğurduğu bebeği kucağına alan bu yeni sürece hoş geldin der ve kendisine sunulan fırsatı kabul eder. Bebeği istemeyen ya da reddeden ise aslında bu sürece girmeyi reddeder.

Rüyada çocuk doğurduğunu görmek

Yine hamilelik ve doğum rüyaları arasındaki bir diğer fark da hamile olduğumuzu gördüğümüz rüyalarda bilinçaltımız bize “bekle” uyarısında bulunurken doğum yaptığımız rüyalarda bunun tam tersine “bekleme, şimdi başla” der. Bu yüzden rüyada doğum yapmak aynı zamanda rüya sahibi için yepyeni başlangıçların ya da bir milat devrinin temsilcisidir. Rüyasında bebek doğuran daha önce olgunlaşmış bir sürecin sonunda bir mükafat alır ya da geçmişte ektiklerini biçer. Kısacası, rüyasında bir bebek doğurduğunu gören kişi bir şeye başlamak için beklememeli ve hemen gereken adımları atmalıdır. Fakat rüyada görülen bebeğin çirkin, sevimsiz olması ya da bebek yerine rüya sahibinde olumsuz duygular uyandıran bir yaratık doğurulması halinde rüya sahibi kendisine sunulan bu teklife derhal hayır cevabı vermelidir. Çünkü bu tip rüyalar aslında sonunda U dönüşü yapmak zorunda kalacağımız çıkmaz sokaklara giriş anının simgesidir.

 

Bazıları için rüyada çocuk doğurmak radikal değişimlerin başlayacağı bir noktaya varmaktır. Bu rüyanın sahibi kendi bilinçaltında “bitiş çizgisi” olarak nitelendirdiği bir noktaya vararak içinden “oh be” der. Fakat bundan sonrası kendisi için çok daha farklı olacaktır. Rüyada bebek doğuran kişi her ne kadar daha önceki süreci sonlandırmış olsa da kendi çapında sıfırdan bir başlangıç yapar ve bu başlangıç sonrası görev ve sorumlulukları artar. Rüyada kişinin kucağına verilen bebek bazen “yükün artması” olarak nitelendirilebilir.

 

Tüm bunların yanı sıra rüyada doğum yapmak nihayet elle dokunulur sonuçlar almaya işarettir. Daha önce kişinin sadece aklında olan ya da hiçbir şekilde somut sonuçlar alınmayan bir şeylerin ilk defa somut sonuçlarını almak artık mümkün olacaktır. Bazıları için daha önce hiçbir somut adım atılmamış bir amaca doğru ilk somut adımın atılacağı sürecin başlaması kişiye rüyada doğum yapmak olarak görülebilir. Bu rüyanın sahibi bir şeyin artık ciddi ciddi olmaya başladığını anlamalı ve bununla mutlu olmalıdır.

Rüyada doğurduğu bebeği istememek:

Rüyada doğurulan bebeği istememek gerçekleri inkar etmek, sorumluluk almayı reddetmek ya da daha önce uğraştığı bir işle ilgili alınan sonucu beğenmemekle ilgilidir. Rüyasında “bu bebek benim değil” diyen uyandığında “ben bu sonucu beklememiştim” der. Rüyasında hamile olmayıp da kucağına bir bebek verilip bu bebeği istemeyen kişi kendisine sunulan bir teklifi beğenmez. Bu bebeğin çirkin olması durumunda sunulan teklif kendisi için aşırı derecede itici bir teklif olacaktır. Bu tip rüyaların bir başka özelliği de umduğunu bulamamak ya da beklenen ödülü alamamaktır.


Rüyada bir erkeğin çocuk doğurması uyumsuzluk ve değişime adapte olunamayacak bir sürecin başlamasına delalettir. Fakat rüyasında bir çocuk doğurduğunu ve bunun çok normal bir şey olduğunu düşünen ve bebeği isteyen erkek için yepyeni bir fırsat söz konusudur. Bu rüyanın sahibi olan erkek sabretmenin karşılığında mükafatını alır. Rüyada doğurmasının anormal olduğunu bilen, bebeği istemeyen ya da beğenmeyen bir erkek için problemlerle dolu yeni bir sürecin başlaması ihtimali vardır. Ya da bu kişiye asla kabul etmeyeceği bir teklif sunulur ve bu teklifi reddeder. Rüyada bir erkeğin bebek doğurması bazen anormalliklerle dolu bir sürecin kişinin hayatında başlamasına işarettir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page