top of page

Rüyada dolar görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Arzu

 • İstek

 • Fırsat

 • Enerji

 • İlham

 • Başarı

 • Finans

 • Kaynak

 • Maddiyat

 • Yetenekler

 • Potansiyel

 • Materyalizm

 • Maddi başarı

 • Doyuma ulaşmak

 • Parasal meseleler

 • Dolar kazanma dürtüsü

 • Güçlü olduğunu hissetmek

Rüyada dolar görmek ne anlama gelir?

Rüyada dolar bilinçaltımız tarafından oluşturulan sembolik bir “maddi fırsat” metaforudur ve rüya sahibinin kendisine maddi kaynak oluşturabilmesi için ihtiyaç duyduğu güç, enerji ya da potansiyelin artık var olduğunun altını çizer. Her ne kadar dolar ve para rüyaları sembolik olarak hemen hemen birbirinin aynısı gibi görülse de döviz içerikli rüyalarda bilinçaltımız bize “yurt dışı kaynaklı fırsat” mesajını verir.

 

Rüyada dolar aynı zamanda “paraya dönüştürülebilecek enerji” ya da içsel potansiyelin altını çizer. Bir çoğumuz için bir yatırım aracı olarak görülen dolar tüm yatırım fırsatlarının, yeni projelerin ya da yaratıcılığımızı kullanarak başarı elde edebileceğimizi hatırlatır. Yabancı bir para birimi olmasından dolayı dolar gördüğümüz rüyalar daima yurt dışına açılma, bir projeyi uluslararası ortamlara sunma ya da yabancı bir platformda görücüye çıkmak gibi olasılıkların da altını çizer. Kısacası, rüyasında doları gören kişi için yurt dışına açılma ya da sahip olduğu içsel enerjiyi yabancı platformlarda sunma fırsatı doğabilir.

Rüyada dolar

Dolar rüyaları genellikle sahip olduğumuz potansiyeli ve içsel güçlerimizi bize göstermek için numerolojiyi kullanır. Bir başka deyişle, farkında olmasak da rüyada gördüğümüz doların miktarına eş değerde bir yetenek ya da içsel güce sahip olabiliriz ve bu yetenekleri kullanarak meslek haline getirdiğimizde para kazanırız. Tabiki, dolar yine de sembollerin mecazi dilini kullandığından sahip olduğumuz yeteneklerin değer ölçütleri hakkında tam isabet bilgi sunmasa da rüyalar bazen abartı dilini kullanmayı severler. Örneğin, bir çanta dolusu dolar bazen “çok kıymetli bir yetenek” ile eşdeğer olabilir.

 

Dolar gördüğümüz rüyalar ayrıca yaşam yolculuğumuzda aldığımız ödül ve cezalar hakkında da bilgi sunarlar. Rüyada ummadığımız halde evimizde, çantamızda ya da bir yerde dolar bulmamız daima kaderin bize sunduğu bir sürpriz, ödül ya da fırsatı temsil ederken dolar kaybettiğimiz rüyalar bize geçmişte yaptığımız hata ya da yanlışların sonucu olarak cezalandırılacağımızı hatırlatıyor da olabilirler. Dolar daima fiziksel alemde bir “başarı ölçütü” objesidir ve dolar kaybetmek ise bunun tam tersine “başarısızlık” algısıdır. Dolayısıyla rüyasında doları gören umduğunu bulurken cüzdanını boş gören eli boş döner ya da bir teklifi reddedilir. 

 

Bazen dolar gördüğümüz rüyalarda numerolojik ipuçları gizlidir. Örneğin rüyada 100 dolar gören biri ertesi gün 100 sayısı ile ilgili ufak bir ayrıntı yaşayabilir. Rüyasında birine 1000 dolar veren ise yine 1000 sayısıyla ilgili bir konuya kafa yorar. Rüyada gördüğümüz doların miktarı mutlaka yoruma dahil edilmelidir. Özellikle 1-9 arası rakamların vurgulandığı tüm rüyalar gizli numerolojik bilgiler içerirler. Bazen 2 dolar aslında 2 kişiye ya da 2 kişiyi etkileyecek bir durumun altını çiziyor da olabilir.


Dolar, para ve anahtar rüyaları arasında sembolik benzerlik vardır. Bu rüyalar aslında kapalı bir kapının açılması için ihtiyaç duyulan enerji, ham madde ya da kaynağın temsilcisidir. Anahtar rüyada karşımıza çıktığında yaşamımızdaki kapalı bir kapının açılma imkanının artık elimize geçişini simgeler. Para gördüğümüz rüyalarda ise buna benzer bir şekilde “maddi kaynak eksikliği” sebebiyle yaşamımızda kapalı tutulan bir kapının artık açılma zamanının geldiği vurgulanır. Rüyada gördüğümüz para aslında yaşamımızdaki bu eksik kaynağın elimize geçişini müjdeler.

Rüyada bir çanta dolusu dolar bulmak – rüyada dolar çantası:

Rüyada bir çanta dolusu dolar görmek ya da bulmak aslında kaynak ve fırsat bolluğu olan bir ortamda yaşandığına dair uyarıdır. İşsizlik ya da imkanların kısıtlı olduğunu düşünen biri rüyasında çok fazla dolar görmüş ise bilmelidir ki ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklar aslında görememesine rağmen elinin altındadır. Fakat döviz gördüğümüz rüyalarda bu kaynakların bazen internet üzerinden ya da yurt dışından olması ihtimali de vardır. Bu kaynaklar bazen kişinin iç dünyasındaki yetenekleri arasında ya da klavyesinde de olabilir. Rüya sahibi aslında kaynak bolluğu olan bir alemde yaşamakta fakat bunu görememektedir. Özellikle rüyasında çok fazla dolar gören ya da her yerde dolar olduğunu gören kişi için “kaynakların bolluğu” temasının altı çizilir. Kişi bu kaynakları görmeye çalışmalıdır. 

Rüyada dolar bulmak:

Rüyada dolar bulmak en genel ihtimaliyle bir fırsat elde etmeye delalet eder. Döviz gördüğümüz rüyalarda bu kaynak büyük bir ihtimalle yurt dışından veya yabancı bir şirketle alakalı olabilir. Bu kaynaklar bazen kişinin iç dünyasındaki yetenekleri arasında, bazen klavyesinde hatta internet aleminde olabilir. Özellikle rüyasında çok fazla dolar gören ya da her yerde dolar olduğunu gören kişi için “kaynakların bolluğu” temasının altı çizilir. Kişi bu kaynakları görmeye çalışmalıdır. 


Dolar bulduğumuz ya da dolar kaybettiğimiz rüyalar ödül-ceza ikilisi ve birbirine zıt rüyalardır. Rüyada dolar daima sahip olduğumuz kaynaklara işaret ederken doları kaybetmek ise bu kaynakları kaybetmenin altını çiziyor da olabilir.  Dolayısıyla çok dolar daima çok kaynağa işaret ettiği gibi cüzdanımızı boş gördüğümüz rüyalar daima bir şeyin ihtiyaç duyulandan az olmasının altını çizerler. Rüyasında evinin her yerinde dolarlar olduğunu görenin yaşamında oldukça bol olan bir şey vardır. Bu rüyayı fakir biri görmüş ise mutlaka iç dünyasına ve gizli kalmış yeteneklerine odaklanmalıdır. Çünkü bu yetenekler insanlığın faydasına sunulduğunda alıcısı çok olacak ve kişinin yaşamına maddi menfaati mutlaka getirecektir.

 

Rüyada dolar kaybetmek “kaynak eksikliği” temasının altını çizer. Genellikle doların çok olduğunu gördüğümüz rüyalarda yaşamımızda bir şeylerin çok olduğunun bilincine varırız. Fakat dolar kaybettiğimiz rüyalar daima bir “eksiklik” teması içerir. Rüyada işlenen bu eksiklik teması dama maddi meseleler ile ilgili değildir. Bazen sevgi eksikliği, ihtiyaç duyulan bir şeyin yaşamımızda bulunmamasından duyulan eksiklik hissinin yansıması olabilir. Rüyada cüzdanı boş görmek ya da hiç parasız olmadığını görmek beklenen bir haber ya da müjdenin gelmemesi ve elleri boş dönmeye delalet eder.


Rüyada dolar saymak yaratıcı enerjinin kullanılmasıyla ilgilidir. Fakat bu rüyayı yorumlamak için doların nasıl sayıldığına, ne kadar dolar olduğuna ve rüya sahibinin rüyadan aldığı enerjiye odaklanmak gerekir. Elinde çok fazla dolar bulunan ve bu doları sayan kişinin yapacağı ya da yapması gereken çok şey vardır. Tüm bu yaratıcılık ve potansiyel aslında paraya dönüştürülebilecek bir kaynak olarak kişinin rüyasına dolar kılığında girmiştir. Rüya sahibinin kendisi için “yurt dışına sunabileceği çılgın bir proje” ya da “alıcısı çok olacak bir ürün” fikri varsa mutlaka bu fikrin hayata geçirilmesi için bir şeyler yapılması gerekir.

 

Rüyada dolar saymak ve elde tutulan dolar aslında kişinin içsel gücünün, yeteneklerinin ve yaratıcılığının ne kadar fazla ya da az olduğu hakkında bilgi verir. Elinde sadece bir iki dolar banknotu olan kişinin hala kendisine katması gereken çok fazla şey vardır ya da eğitimi yetersizdir. Fakat elinde çok fazla dolar olup bu dolarları sayan kişide yüksek potansiyel, bilgi birikimi ve yaratıcılık bulunur. Kısacası, sayılan dolarların çokluğu aslında sahip olunan içsel potansiyelin ve yaratıcılığın çokluğuyla doğru orantılıdır. Bu rüyanın sahibinin kariyerle ilgili çok fazla düşüncesi ya da parlak fikirleri olabilir ve bu fikirler mutlaka değerlendirilmelidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page