top of page

Rüyada dolmuş görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Göç

 • Enerji

 • Yolculuk

 • Değişim

 • İlerleme

 • Taşınma

 • Beraberlik

 • Motivasyon

 • Gruplaşma

 • Dayanışma

 • Kenetlenme

 • Yardımlaşma

 • Grup çalışması

 • Yaşam yolculuğu

 • Gidişatın hızlanması

 • İstikametin belli olması

 • Toplu halde hareket etme

 • Grup halinde hareket etme

 • Aynı istikamete hareket eden insanlar

​Rüyada dolmuş görmek ne anlama gelir?

Dolmuş gördüğünüz bir rüya sizin için çok gizli sembolik mesajlar ve tavsiyerler getiriyor olabilir ve rüyanın senaryosuna ve ayrıntılarına göre bu mesajlar dikkate alınmalıdır. Genellikle dolmuşla bir yere gittiğimiz rüyalar zihinsel olarak eski durumda kalmaktan vazgeçip değişimi kucakladığımız zamanlarda gördüğümüz rüyalardandır. Rüyanızın size sunduğu bu metaforik yolculuk aslında bir değişimin size başka bir yere götürdüğü mesajını getiriyor olabilir. Belki de değişen yalnızca düşünceleriniz fakat onlar değiştikçe yaşamınız da değişiyor olabilir.


Otobüs, dolmuş, tren ve gemi gibi tüm toplu taşıma araçları rüya dilinde yaşam yolculukları ve bu yolculuklarda bize eşlik eden insanlarla ilgili bilgi içerir. Aynı zamanda değişen koşullar ve ruhsal değişimleri simgeler. Dolmuş aslında bilinçaltının bir nevi gruplandırma aracıdır ve aynı gruba mensup kişilerin aynı istikamete doğru ilerlemesini temsil eder. Bu nedenle bizimle beraber dolmuşa binenler her zaman hayatımıza ve hayat yolculuklarımıza katılanları, dolmuştan inenler ise vedalaştığımız insanları ve yollarımızı ayırdıklarımızı temsil ederler.


Dolmuş, otobüs ve tren her ne kadar aynı gruplaşmayı ifade ediyor gibi görünse de arada bazı farklılıklar vardır. Gemi bir su aracı olarak daha duygusal yolculukları, otobüs ise daha büyük grupları içinde barındıran yolculukları ifade eder. Dolmuş daha küçük bir araç olduğundan daha az sayılı insan topluluklarından bahseder.


Bilinçaltı rüya sahibinin hayatındaki insanları “dolmuştakiler” ve “dolmuşun dışındakiler” olarak iki gruba ayırır. Rüyasında bir dolmuşla bir grup insanla bir yere giden kişi aslında o insanlarla aynı amaca ve aynı istikamete ilerlemektedir. Rüya sahibine göre “dolmuşun dışındaki dünya” bu yolculuğun dışında kalanlardır. Örneğin, bir şirket çalışanı tüm işyeri arkadaşlarını bir dolmuşta görebilir çünkü ortak değerleri paylaşırlar ve aynı şirket için beraber hareket ederler. Rüyada bir iş arkadaşının dolmuştan indiğini gören kişi tez zamanda bu arkadaşının işten çıkma haberini duyarsa şaşırmamalıdır.


Rüyada dolmuş aynı zamanda hayat yolculuğumuzda bizimler beraber hareket eden ya da bizimle yollarını ayıran insanlarla ilgili bilgiler verir. Dolmuşa binenler bazen yeni tanıştığımız ya da hayatımıza kattığımız insanlar, dolmuştan inenler ise gurbete gidenler, vefat edenler ya da bizimle iletişim kesen insanlardır. Biraz kulağa ürkütücü de gelse bir insanın dolmuştan inmesi gurbete gitmesi anlamına gelebileceği gibi vefat edip sonsuza kadar bizden ayrılması anlamına da gelebilir. Yine de bu rüyayı gören kişi her dolmuştan inen kişinin vefat edeceğini düşünerek üzülmemeli dolmuştakilerin kendisi için hangi grubun insanlarını temsil ettiğini anlamaya çalışmalıdır.


Rüyada dolmuş bazıları için grup halinde hareket etme, aynı fikirde olma, beraberlik ya da dayanışma anlamı içerir. Dolmuştaki herkes rüya sahibiyle aynı yöne gitmekte dolayısıyla aynı istikamete doğru ilerlemektedir. Dolayısıyla ilerleyen bir süreçte anlaşmazlık ya da fikir ayrılığı yoktur. Tabi ki bu rüyada dolmuşta bir kavga ya da inenler olması durumunda değişir. Rüyada ailecek dolmuşta olmak tüm aileyi ilgilendiren konularda bazı gelişmelerin yaşanmasına işarettir. Fakat bu rüyayı daha iyi yorumlamak için dolmuşta tam olarak ne olduğu ve nereye gidildiği dikkate alınmalıdır.

Rüyada dolmuş yolculuğu yapmak

Rüyada dolmuş yolculuğu bir süreci dolmuş ise bu süreçteki yaklaşımımızı ve konumumuzu temsil eder. Bu rüyayı yorumlamak isteyen dolmuş içindeki diğer iletişimlerine, dolmuşta bulunan kişilere, yolculuktaki duygularına, dolmuş yolculuğunun nereye yapıldığına ve nasıl bir yolculuk olduğuna odaklanmalıdır. Sorunsuz ve kazasız bir yolculuk bir süreçte kolay ilerlemeye, zor ve meşakkatli bir yolculuk bir sürecin ilerleyişinde bazı sorunlar yaşanacağına, yolculuk esnasında dolmuşun durması ya da bozulması süreçte tıkanmaya delalettir. 

Rüyada dolmuşa binmek:

Rüyada dolmuşa binmek bir gruba ya da gidişata katılmaktır. Yani, dolmuşa binen kişi için artık yeni bir süreç dolayısıyla hayatının gidişatında  hızlanma olacaktır. Başkasının sürdüğü ve içinde başka insanların da oturduğu bir dolmuşa binen kişi daha önce kurulmuş bir gruba katılır ya da yeni bir projeye veya işe başlama olasılığı oldukça yüksektir. Dolmuşun şoförü olmak bir grup insanı yönetmek ve yönlendirmekle ilgilidir. Rüyasında dolmuş sürdüğünü gören rüya sahibinin verdiği kararlar hem kendi hem de başka  insanların hayatını etkileyecek kadar önemlidir.


Rüyada dolmuş inmek bir nevi ayrılıktır. Bir gruba veda etmek, birileriyle yolları ayırmak ya da hemfikir olmaktan çıkmaya delalettir. Rüyada dolmuştan inmek bazen “vazgeçmek” ya da “bırakmak” teması içerir. Başkalarının da bulunduğu dolmuştan inen kişi aslında bir gruptan ayrılır. Bu rüyayı gören için bir şeylerle vedalaşmak, işten ayrılmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Kendi sürdüğü ya da içinde sadece kendisinin bulunduğu dolmuştan inen ise bir karardan vazgeçer, birilerini yarı yolda bırakır ya da bir gidişata son vermeye karar verir.

Rüyada dolmuştan inmek:

Rüyada dolmuş kazası bir grup insanı ilgilendiren bir konuda bazı engellere takılarak hayatın gidişatının durmasına işarettir. Bu rüyayı gören öyle bir engele takılır ki bu engel hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin hayatını olumsuz etkiler. Dolmuş kazası rüyaları aynı zamanda bir grup insanın bir teşebbüsü hayata geçirebilmek için ilerledikleri yolda çok büyük bir engelle karşılaşarak motivasyonlarını kaybetmelerine işaret edebilir. Rüyasında kendi sürdüğü dolmuşun kaza yaptığını gören kişinin yaptığı bir hatanın cezasını hem kendisi, hem başkaları çeker.


Rüyada dolmuşu kaçırmak bir fırsatı kaçırmaya delalettir. Bazıları için bir şeylere geç kalmak, bazen bir sınava yetişememek ya da bir şey için çok geç olduğunun farkına varmaya işarettir. Rüyada dolmuştaki insanlar aslında rüya sahibinin içine dahil olmak istediği bir grup insanı temsil eder. Bu yüzden dolmuşa yetişemeyen bir gruba girmek için geç kalır, kendini dışlanmış hisseder ya da bir grup insandan ayrı düşme hissine kapılır. Dolmuşu kaçırdığını gören aynı zamanda kendisini bir noktadan diğer bir noktaya götürecek bir fırsatı kaçırır ya da onu bir yere götürecek bir vesileyi kaybeder.


Rüyada dolmuş durağı rüya sahibinin hayatında karar vermek için biraz beklemeye ihtiyaç duyduğu bir sürecin simgesidir. Rüya sahibi kendini durakta görüyor ise hayatın gidişatı bir süreliğine durmuş ve kendisini bir noktadan diğer noktaya götürecek bir geçiş sürecinde bekletmektedir. Rüyada dolmuş durağı kişinin hayata dair verdiği kararların henüz netlik kazanmaması ve bir bekleyişin de simgesidir. Aslında dolmuş durağı şimdiki zaman ile gelecek arasında bilinçaltının kurmuş olduğu sembolik bir köprüdür. Bu yüzden rüya sahibi için henüz tam anlamıyla belirgin bir gelecek olmadığını da vurgular. Kişi kararını verdikten sonra yön ve istikamet belli olacaktır.


Rüyada dolmuş beklemek rüya sahibinin hayatında bir değişim ya da mekan değiştirme arzusu içinde olmasına delalettir. Fakat bu rüyayı gören kişi için bir arzunun gerçekleşmesi yalnızda bir şeyin olmasına yani dolmuşun gelmesine bağlıdır. Rüyada kişinin beklediği dolmuş aslında rüya sahibini arzusuna kavuşturacak bir vesilenin ta kendisidir. Fakat bir toplu taşıma aracı olan dolmuş aynı zamanda birden fazla insanı etkileyen bir değişimin sembolüdür. Rüya sahibi yapmayı planladığı bu yolculukta yalnız olmayacaktır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page