top of page

Rüyada dolmuş şoförü görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Öncü

 • Ortak

 • Lider

 • Vesile

 • Değişim

 • Başlatan

 • İş birlikçi

 • Sorumlu kimse

 • Eylem çağrısı

 • Ön ayak olan

 • Çözümü bulan

 • Statükoya meydan okuyan

Rüyada dolmuş şoförü görmek ne anlama gelir?

Rüyada karşımıza çıkan kişilik türleri gerçek yaşama dair mutlaka bir şeylere dokunurlar. Dolmuş şoförü arketipi ise A noktasından B noktasına gitmek için şartların oluştuğuna değinir ve bizim için eylem çağrısıdır. Eğer dolmuş şoförü dolmuşta bir grup insanı taşıyor ise bu rüyada “hepimiz beraberiz” mesajı bulunur. Dolmuş şoförü aynı amaca doğru ilerleyen kişilerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayıcı ya da kolaylaştırıcı bir mekanizmayı temsil eder. Aslında rüyadaki dolmuş şoförü her zaman bir birey değil bazen bir olay ya da vesiledir. Dolayısıyla dolmuş şoförünün kişiliği, karakteri ve davranışları bu olayın oluş biçimiyle örtüşecektir.

 

Rüyada karşımıza dolmuş şoförü kılığında çıkan bireyler güçlü ve baskın arketiplerdir. Yaşamda A noktasından B noktasına ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye işaret ediyor olabilirler. Fakat dolmuş şoförü arketipinin olumlu yanı olduğu gibi olumsuz yanları da vardır. Dolmuş şoförünün olumlu yanı bizi bir yöne götürecek enerjiyi temsil etmesidir. Olumsuz yanı ise kontrol gücümüzü elimizden alacak bir şeye işaret etmeleri olabilir. Bazen işlerin kontrolümüzden çıktığını bilinçaltımız rüyamıza kötü karakter bir dolmuş şoförü yaratarak anlatmaya çalışmaktadır. Burada bilinçaltımız aslında yaşamımızın kendi istediğimiz istikamete değil kendi yarattığı “kötü karakter” şoförün istediği yönde ilerlediğini bize söyler.

Rüyada dolmuşun şoförü

Yaşam yolculuğumuzda dolmuş şoförü değişim ya da vesile olarak karşımıza bir çok kez çıkar. Rüyadaki dolmuş şoförü ise bu değişimin oluş biçimiyle ilgili bilgi sunar. Dolmuş şoförünün bizi götürdüğü yolda harcadığımız süre, yolculuğun nasıl yapıldığı hatta rüyada yanımızdaki arketipler farkında olmasak da bize bu değişim hakkında bilgi getiren ipuçlarıdır. Aslında dolmuş şoförünün yanı sıra içinde bulunduğumuz taşıt aracı bilinçaltımızın bir grup insanı aynı konteynır içine alma çabasıdır. Bu rüyada insanlar 2 çeşittir: aracın içindekiler (bizimle hareket edenler) ve aracın dışındakiler (bu harekete katılmayanlar). Dolmuş şoförü ise bu hareketi belli kurallar çerçevesinde sağlayan kişi ya da mekanizmadır.

 

Rüyadaki dolmuş şoförü aynı zamanda değişimi sembolize eder ve sembolik olarak köprü rüyasına benzerler. Dolmuş şoförü köprü gibi stabil değildir. Köprü bizim için bir noktadan diğer noktaya geçiş için şartların oluştuğundan haber verirken dolmuş şoförü hareketli bir sürece işaret eder ve bir noktadan diğer noktaya bizi götüren enerjidir. Köprü rüyalarında değişim için daha çok efor sarfetmemiz gerekir. Dolmuş şoförü kendimizi teslim etmemiz yeter. Değişim kendimizi akışa bıraksak da bizim için olacaktır.

Rüyada dolmuş şoförü aynı zamanda yaşamımızdaki aktif yönlendirici unsurları temsil eder. Bazen bu unsurlar fikir değişiklikleri ve yaşama dair verdiğimiz kararlar da olabilirler. Yaşamımız bir yöne doğru ilerlerken rüyamızda dolmuş şoförü gördüğümüzde ani bir karar değişikliğiyle kendimizi başka bir amacın peşinde koşarken bulabiliriz. Burada dolmuş şoförü aslında bizim için yeni bir yönün açık olduğunu göstermeye çalışmaktadır.

 

Tüm bunların yanı sıra dolmuş şoförü arketipinde yüksek liderlik vasıfları bulunmaktadır. Bu arketip bize bir gidişata nasıl öncülük edildiğine dair bilgi sunuyor da olabilir. Bu tip rüyaların yorumlanmasında şoförün hareketlerine ve yolculuğun seyrine odaklanmalıyız. Sinirli bir dolmuş şoförü, hızlı dolmuş şoförü ya da yavaş dolmuş şoförü gibi rüyada karşımıza çıkan dolmuş şoförünün özellikleri aslında yaşamımızda değişim içerisinde olan bir süreç hakkında bilgi getirir. Hatta bu tip rüyalarda dolmuş şoförünün karakteristik özelliklerine de odaklanmalıyız.

Rüyadaki şoför hem kendinin hem de yolcuların kaderini ve gidiş yönünü kontrolü altında tutan kişidir. Dolmuş şoförünün imajı kaderin denetleyicisi olduğu ya da olmadığı konusunda bilgi getirir. Bir rüyada dolmuş şoförünün karakterinden çok bizi nereye götürdüğüne odaklanmalıyız. Dolmuş şoförünün bizi götürdüğü yer gitmek istediğimiz bir yer mi yoksa korktuğumuz bir yer mi? Eğer dolmuş şoförü bizi istediğimiz bir yere götürüyorsa belki de bizim için hayallere kavuşma fırsatını temsil etmektedir. Eğer gitmek istemediğimiz bir yere götürüyorsa artık işler kontrolden çıkmış ve kendi kontrol etmediğimiz bir sürece (dolmuş şoförünün kontrol ettiği sürece) gitmeye başlamışızdır.

 

Rüyada dolmuş şoförü bir olayın olmasını kolaylaştırıcı ve sorumluluğu eline alan mekanizmadır. Dolayısıyla, rüyadaki dolmuş şoförünün tavırları, hal ve hareketleri bu süreç hakkında ipuçları verir. Bizi bir yere zorla götüren dolmuş şoförü aslında kaçınılmaz sona ilerleyiş korkusunu yansıtır. İstemediğimiz halde bir dolmuş şoförünün bizi bir yere götürdüğünü gördüğümüz rüyalar genellikle arzu etmediğimiz sonuçların yaklaştığına ışık tutarlar.


Dolmuş şoförü gördüğünüz rüyalarda hedeflerinize varıyor musunuz yoksa kayboluyor ya da istemediğiniz bir yere mi gidiyorsunuz? Rüyanın yorumunu bu soruya verdiğiniz cevaba göre yapmalısınız. Dolmuş şoförünün sürdüğü dolmuş bir yere mi çarptı? O halde sonuca ulaşmadan aniden sona eren bir şeyler olacak ya da kontrolden çıkmış hissediyorsunuz. Bu tip rüyaların yalnızca bilinçaltınızın yansıması olduğunu da unutmayın. Rüyada kaybolmak bazen hayatınızın yönünü belirleyememek ya da yaşam amacınızı bulamamakla ilgili olabilir. Kariyer seçimlerinize bir göz atın. Hayallerinizin işini mi yapıyorsunuz yoksa babanızın arzu ettiği mesleği yaparken mi kendinizi buldunuz?

Rüyanızı yazın:

bottom of page