top of page

Rüyada dolmuş yolcuları görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • İlerleme

 • Kolaylık

 • Katılmak

 • Değişim

 • Beraberlik

 • Güçlenmek

 • Yön arayışı

 • Motivasyon

 • “Evet” demek

 • Yön değiştirmek

 • Karar değiştirmek

 • Harekete geçmek

 • Yeni bir amaç bulmak

Rüyada dolmuş yolcuları görmek ne anlama gelir?

Rüyada bir dolmuşta gördüğümüz yolcular bilinçaltımızın inşa ettiği iç deneyimler, duygular ve düşünceleri yansıtan metaforlar ve arketiplerdir. Rüyadaki yolcuların hareketleri, davranışları hatta konuşmaları genellikle iç dünyamızdan ya da yaşamımızdaki diğer bireylerin iç dünyalarından gelen mesajlardır.


Diğer rüyalarda da belirttiğim gibi metaforlar yaşamımızda yükselen farklı sesleri ve düşünceleri açıklamaya hizmet ederler. Dolmuş yolcuları da bu duruma istisna değildir. Rüyamızdaki yolcuların her biri zihnimizde bir yer kaplar ve hacmi vardır. Tıpkı düşünceler ve zihinsel aktivitelerimiz gibi. Yaşamımızda yükselen tüm sesler ve düşüncelerimiz de zihnimizde bu yolcuların kapladığı gibi doldurdukları boşluklar vardır. Bu tip rüyaların yorumlanması için dolmuş yolcularının davranışlarına ve içinde bulundukları araçta nasıl etki yaptıklarına odaklanın. Bir dolmuş aslında zihninizin durumunu ortaya koyar. Yolcular ise zihninizde olup bitenleri.

Rüyada dolmuş dolcuları

Rüyadaki dolmuş yolcuları ve içinde bulundukları dolmuş arasındaki ilişki tıpkı astroloji çarkı ve evler arasındaki ilişki gibidir. Rüyada bir dolmuştaki koltuklar “nerede” sorusuna cevap verirken yolcular “ne” sorusuna cevap verirler. Örneğin, şoför koltuğu daima yaşamımızın gidişatını belirleyen bir kontrol mekanizması, yanındaki koltuk ise birinci derecede eşlik eden misafir için ayrılmış yerdir. Arka koltukta oturan yolcuların liderlik vasıfları yoktur ya da gidişata fazla etkide bulunmazlar. Bu yüzden, bir rüyada dolmuşu süren kişinin hal ve hareketleri daima yönlendirici kişi hakkında bilgi vericidir.


Tüm bunlara ilaveten rüyada bir dolmuştaki yolcuların birbiriyle uyumu ya da kavga etmeleri bazen yaşamımızdaki uyum ya da uyumsuzluklara atıfta bulunur. Bu yolcular her zaman yaşamımızdaki bireylere işaret etmezler. Bazen yalnızca iç seslerimiz ya da farklı yönlerimizdir. Rüyada bir yere giderken dolmuşun içinde yolcuların kavga etmesi bazen içinde kaldığımız ikilem ya da kararsızlıkların göstergesidir. Bir gidişata bir yanımız “evet” derken diğer yanımız “hayır” demektedir. Bu yüzden bu gidişatta (dolmuşun içinde) yolcuların kavga ettiğini görürüz.

Rüyadaki sürücü daima karar veren ve yönlendirici kişidir. Sürücü bazen bir lider ya da grubun yöneticisidir. Yolcular daima grup halinde hareket edenler ve liderin izinde gidenler hatta bazen yaşam yüklerimizdir. Bu yaşam yükleri bizimle gelen her şey olabilir. Görevlerimiz, sorumluluklarımız, düşüncelerimiz hatta evlatlarımız. Yaşam yolculuğundaki ilerlememiz esnasında yanımızda taşımak zorunda kaldığımız her şey rüyamıza bir “yolcu” kılığında girebilir. Bu yaşam yüklerinin durumu aslında yolcunun durumuyla örtüşür.


Rüyadaki dolmuş yolcularının temsil ettiği yaşam yükleri teması bazen bilgi vericidir. Örneğin, yaşlı, hasta ya da ölmek üzere olan bir yolcu bazen bir şeylerle vedalaşmaya yakın olduğumuzu bize bildirir. Çok yaşlı ve ölümü yakın bir yolcu bazen zihnimizden gelen “güncelleme” uyarısı olabilir. Bu tüp rüyalar bize bir şeyleri yaşamımızdan çıkarmanın zamanı geldiğini hatırlatır. Unutmamalısınız ki bir koltuk yalnızca bir kişi içindir. Yerine yeni birinin binebilmesi için o yolcunun inmesi gerekir. Tıpkı yaşamımıza yeni bir şeyler sokabilmek için eskilerle vedalaşmamız gibi.

Rüyalar aleminde yaşam bir yolculuktur. Bir  dolmuşla yaptığımız her yolculuk aslında yaşamda bir A noktasından B noktasına hareket etmek için attığımız adımı gösterir. Fakat bu A noktası ile B noktası arasındaki yolculuk her zaman fiziksel yolculuk değildir. Bazen bir durumdan başka bir duruma geçiş, bir düşünceyi ters edip daha farklı düşünmeye başlamak hatta bir kategoriden ayrılıp yeni bir kategoriye geçmek rüyalar aleminde daime bir yolculuktur. Örneğin, evli biri rüyasında bir araca binip bir yere giderse belki de bekarlığa veda edip evliler grubuna katılacaktır. Hatta işsiz biri bir dolmuşa binerse “işsizler” kategorisini terk edip “çalışanlar” kategorisine girebilir. Aslında bilinçaltının bize  dolmuşu inşa ederek yapmaya çalıştığı değişimin olması için şartların oluştuğunu göstermekten başka bir şey değildir.


Rüyadaki yolcuların hareketleriyle yaşamımızda yükselen sesler oldukça benzeşir. Örneğin, kavga eden yolcular daima çelişen yanlarımız ya da uyuşmazlıklarımızın sembolüdür. Uyum içinde hareket eden yolcular ise bunun tam tersine her şeyin yolunda olacağının işaretidir. Bazı yolcular iri yarı, cüsseli ve gürültücü olabilir. Bu yolcular belki de güçlü yanlarımıza atıfta bulunurlar. Cılız, sessiz ya da zihnimizin silik karakter olarak inşa ettiği yolcu arketipleri ise yaşamımızda yalnızca bir yük gibi var olup bize hiçbir faydası olmayan tüm yönlerimiz ya da düşüncelerimizle ilgili mesaj içerebilirler. Tıpkı bir dolmuşun taşıdığı yolcuların çok fazla olması gibi belki de rüya sahibinin çok fazla yaşam yükü bulunmaktadır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page