top of page

Rüyada domuz öldürmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Atlatmak

 • Rahatlamak

 • Galip çıkmak

 • Engel aşmak

 • Elimine etmek

 • Sorun çözmek

 • Rafa kaldırmak

 • Bertaraf etmek

 • Sınav kazanmak

 • Düşmanı yenmek

 • Gerilimi azaltmak

 • Çatışmayı önlemek

 • Büyük iş başarmak

 • Yetenekleri sergilemek

 • Zorlukların üstesinden gelmek

Rüyada domuz öldürmek ne anlama gelir?

Domuz, rüyalar aleminde “büyük bir şey” metaforodur. Domuz öldürdüğümüz rüyalar ise yaşamımıza büyük bir değişimin ya da bir olgunun girmesine izin vermeme alametidir. Bir başka deyişle, rüyasında domuzu öldüren kişi çok büyük bir işe ya da fırsata hayır diyebilir. Fakat, bize saldıran ve bizi yok etmeye çalışan bir domuz daima güçlü bir düşman sembolüdür. Saldıran bir domuzu öldürmek ise büyük bir düşmanı yenmektir.

 

Domuz öldürdüğümüz rüyalar aynı zamanda istikrarımızı tehlikeye sokacak bir sorunu bertaraf etmenin habercisidir. Bu rüyalar yaşam yolculuğumuzda uzlaşma imkanının sona erdiği zamanlarda bir şeyi zor ya da güç kullanarak almak zorunda alacağımız bir süreçte galibiyet müjdesi verir. Bir başka deyişle domuzu öldüren bir sorunu bertaraf eder ve gücünü kanıtlar.

Rüyada domuz öldürdüğünü görmek

Domuz öldürdüğümüz rüyalar düşmanlık, saldırganlık ve rekabet içerikli rüyalardır ve tüm bu duygulara karşı üstünlük kazanmanın müjdecisidir. Büyük bir şeyin yaşamımıza girmesine izin vermektense onu reddettiğimiz zamanlarda rüyamızda domuz öldürebiliriz. Rüyada bize saldıran domuz karşı taraftan gelecek saldırılar ya da yaşam yolculuğundaki ilerleyişimizi durdurma amaçlı yapılan atakları sembolize eder. Domuzu öldüren bu engeli aşar.

 

Rüyada bize saldıran domuz bazen kapasitemizi zorlayacak düşmanlar, rakipler ve sorunların habercisidir. Bilinçaltımız sorunun büyüklüğünü anlatmak amacıyla bizim için rüyamızda büyük cüsseli bir hayvan olan domuzu yaratır. Bu yüzden rüyada bize saldıran domuz kırmızı çizgilerimize dayanan düşmanlar, rakipler ya da durumlara işaret eder. Yaşanan durum aşk, iş ya da duygular aleminde olabilir. Yaşamda öyle bir aşamaya varırsınız ki burası ya bir çıkmaz sokak ya da kör düğümdür. Domuzu öldüren bu kör düğümü açar. Aksi taktirde tekrar başa dönmeli ya da farklı bir amaç peşinde koşmalıdır. Bu yüzden domuzu öldürmek daima iyiye alamettir.

Rüyadaki domuz bazen çok büyük bir sorun ya da bize karşı hamle yapan ya da puan kazanmak isteyen kapasitemizi zorlayan kişilerin simgesidir. Bu kişiler ya da durumlar bazen yaşamdaki sınırlarımızı zorlar ve bize onları elimine etmekten başka bir seçenek bırakmazlar. Bir şeyleri koruma altına almayı hissettiğimizde genellikle rüyamızda bir domuzun ya da vahşi bir hayvanın bize saldırdığını görürüz. Domuzu öldürürsek koruma altına almak istediklerimizi korumayı ve tehlikeyi bertaraf etmeyi başarırız.

 

Domuz öldürdüğümüz rüyalarda zorlu düşmanlarla çatışma, yenme ve yenilme duyguları hakimdir. Her ne pahasına olursa olsun kazanma arzumuzu yansıtırlar. Bu bazen yaşamdaki sağlıksız bir rekabet ya da kişisel saldırı alameti olabilir. Belki de güçlü düşmanlar zorbalık ya da güç kullanarak biri ya da birileri bizden bir şey elde etmeye çalışabilir. İşte bu noktada kendimizi savunma adına yaptığımız her şey aslında rüyalar alemindeki “domuzu öldürme” eylemidir. Kendinizi savunma dürtüsüyle hareket edecek ve bunu başaracaksınız.

Domuz öldürdüğümüz rüyalar aynı zamanda bir çatışma zamanını sembolize eder. Yaşamda öyle bir noktaya geliriz ki uzlaşma umutları tamamen tükenmiş ve bir şeyi elde etmek için tüm gücümüzü ve yeteneklerimizi kullanmak zorunda kalırız. Bize saldıran domuz bazen düşman ve rakiplere işaret etse de her zaman bu durum geçerli değildir. Bazen istikrarımızı tehlikeye sokacak ya da bizi zorlayacak bir durum rüyamıza bize saldıran bir domuz kılığında girebilir. Örneğin, işsizlik sorununuz. İşini kaybetme tehlikesi yaşayan biri de rüyasında bir domuzun kendisine saldırdığını görebilir. Domuzu öldürürse sorun ortadan kalkar.

 

Bazen domuz öldürdüğümüz bir rüya sağlıksız rekabet ve aldatıcı durumların bertaraf edilmesine işarettir. Bize saldıran domuz ihanet, çatışma ve sağlıksız rekabeti gösterir. Kelimeler incitir, yalanlar söylenir ve zayıflıklarınız size karşı kullanılır. Birileri yalan ya da suçlamalarla önünüze engel olarak çıkabilir. Kendinizi kanıtlamanız adına büyük bir mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Eğer rüyadaki domuzu öldürürseniz bu mücadeleyi kazanırsınız.


Domuz öldürdüğümüz rüyalar daima anlaşmazlık ve çatışma yaşadığımızda ortaya çıkarlar. Rüyadaki domuzun durumu aslında rakip, düşman ya da önümüze çıkan engelin durumudur. Güçlü ve öldürürken bizi zorlayan bir domuz daima rakiplerin kolay alt edilemeyeceği alametidir. Eğer domuz yaralı ya da güçsüzse siz yine de rakiplere karşı dikkatli olun falan onların sizin potansiyelinizi zorlayamayacak kadar güçsüz olduğunu da bilin.

 

Domuz öldürdüğümüz rüyaların tavsiyesi savaşı seçmektir. Çünkü, domuz ya da benzeri iri cüsseli hayvanlar daima davetsiz misafirlerdir ve bizi yenme kapasitesine sahip büyük düşmanlar ya da yaşamımızı zora sokacak büyük sorunları sembolize eder. Bu tip metaforlar bize yaşamımızdaki tamam-devam savaşları hakkında bilgi getirirler. Kaderde öyle bir noktaya varmışsınız ki burada ya tamam diyeceksiniz (domuz tarafından öldürülmek) ya da gücünüzü ve yeteneklerinizi kullanarak önünüze çıkan engeli ortadan kaldıracaksınız (domuzu öldürmek). Bu çatışmada ya yenen ya da yenilen olacaksınız fakat domuzu öldürüyorsanız yenecek potansiyele sahip olduğunuzu da bilmelisiniz.

Rüyanızı yazın:

bottom of page