top of page

Rüyada döviz görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Arzu

 • İstek

 • Fırsat

 • Enerji

 • İlham

 • Başarı

 • Finans

 • Kaynak

 • Maddiyat

 • Yetenekler

 • Potansiyel

 • Materyalizm

 • Maddi başarı

 • Doyuma ulaşmak

 • Parasal meseleler

 • Döviz kazanma dürtüsü

 • Güçlü olduğunu hissetmek

Rüyada döviz görmek ne anlama gelir?

Rüyada döviz bürosu bilinçaltımız tarafından oluşturulan sembolik bir “yurt dışı kaynaklı fırsat” metaforudur ve rüya sahibinin kendisine maddi kaynak oluşturabilmesi için ihtiyaç duyduğu güç, enerji ya da potansiyelin artık var olduğunun altını çizer. Her ne kadar döviz ve para rüyaları sembolik olarak birbirinin aynısı gibi görülse de döviz içerikli rüyalarda bilinçaltımız bize “yurt dışı kaynaklı fırsat” mesajını verebilirler.

 

Rüyada döviz genellikle sahip olduğumuz potansiyeli ve içsel güçlerimizi bize göstermek için numerolojiyi kullanır. Bir başka deyişle, farkında olmasak da rüyada gördüğümüz dövizin miktarına eş değerde bir yetenek ya da içsel güce sahip olabiliriz ve bu yetenekleri kullanarak meslek haline getirdiğimizde para kazanırız. Tabiki, döviz yine de sembollerin mecazi dilini kullandığından sahip olduğumuz yeteneklerin değer ölçütleri hakkında tam isabet bilgi sunmasa da rüyalar bazen abartı dilini kullanmayı severler. Örneğin, bir çanta dolusu döviz bazen “çok kıymetli bir yetenek” ile eşdeğer olabilir.

Rüyada döviz bürosu görmek

Rüyada döviz aynı zamanda “paraya dönüştürülebilecek enerji” ya da içsel potansiyelin altını çizer. Bir çoğumuz için bir yatırım aracı olarak görülen döviz tüm yatırım fırsatlarının, yeni projelerin ya da yaratıcılığımızı kullanarak başarı elde edebileceğimizi hatırlatır. Yabancı bir para birimi olmasından dolayı döviz gördüğümüz rüyalar daima yurt dışına açılma, bir projeyi uluslararası ortamlara sunma ya da yabancı bir platformda görücüye çıkmak gibi olasılıkların da altını çizer. Kısacası, rüyasında dövizi gören kişi için yurt dışına açılma ya da sahip olduğu içsel enerjiyi yabancı platformlarda sunma fırsatı doğabilir.

 

Döviz gördüğümüz rüyalar ayrıca yaşam yolculuğumuzda aldığımız ödül ve cezalar hakkında da bilgi sunarlar. Rüyada ummadığımız halde evimizde, çantamızda ya da bir yerde döviz bulmamız daima kaderin bize sunduğu bir sürpriz, ödül ya da fırsatı temsil ederken döviz kaybettiğimiz rüyalar bize geçmişte yaptığımız hata ya da yanlışların sonucu olarak cezalandırılacağımızı hatırlatıyor da olabilirler. Döviz daima fiziksel alemde bir “başarı ölçütü” objesidir ve döviz kaybetmek ise bunun tam tersine “başarısızlık” algısıdır. Dolayısıyla rüyasında dövizi gören umduğunu bulurken cüzdanını boş gören eli boş döner ya da bir teklifi reddedilir. 

 

Bazen döviz gördüğümüz rüyalarda numerolojik ipuçları gizlidir. Örneğin rüyada 100 dolar gören biri ertesi gün 100 sayısı ile ilgili ufak bir ayrıntı yaşayabilir. Rüyasında birine 1000 euro veren ise yine 1000 sayısıyla ilgili bir konuya kafa yorar. Rüyada gördüğümüz dövizin miktarı mutlaka yoruma dahil edilmelidir. Özellikle 1-9 arası rakamların vurgulandığı tüm rüyalar gizli numerolojik bilgiler içerirler. Bazen 2 dolar aslında 2 kişiye ya da 2 kişiyi etkileyecek bir durumun altını çiziyor da olabilir.

Rüyada döviz saymak:

Rüyada döviz saymak yaratıcı enerjinin kullanılmasıyla ilgilidir. Fakat bu rüyayı yorumlamak için dövizin nasıl sayıldığına, ne kadar döviz olduğuna ve rüya sahibinin rüyadan aldığı enerjiye odaklanmak gerekir. Elinde çok fazla döviz bulunan ve bu dövizi sayan kişinin yapacağı ya da yapması gereken çok şey vardır. Tüm bu yaratıcılık ve potansiyel aslında paraya dönüştürülebilecek bir kaynak olarak kişinin rüyasına döviz kılığında girmiştir. Rüya sahibinin kendisi için “yurt dışına sunabileceği çılgın bir proje” ya da “alıcısı çok olacak bir ürün” fikri varsa mutlaka bu fikrin hayata geçirilmesi için bir şeyler yapılması gerekir.

 

Rüyada döviz saymak ve elde tutulan döviz aslında kişinin içsel gücünün, yeteneklerinin ve yaratıcılığının ne kadar fazla ya da az olduğu hakkında bilgi verir. Elinde sadece bir iki döviz banknotu olan kişinin hala kendisine katması gereken çok fazla şey vardır ya da eğitimi yetersizdir. Fakat elinde çok fazla döviz olup bu dövizi sayan kişide yüksek potansiyel, bilgi birikimi ve yaratıcılık bulunur. Kısacası, sayılan dövizin çokluğu aslında sahip olunan içsel potansiyelin ve yaratıcılığın çokluğuyla doğru orantılıdır. Bu rüyanın sahibinin kariyerle ilgili çok fazla düşüncesi ya da parlak fikirleri olabilir ve bu fikirler mutlaka değerlendirilmelidir.

Rüyada bir çanta dolusu döviz bulmak – rüyada döviz çantası:

Rüyada bir çanta dolusu döviz görmek ya da bulmak yurt dışı kaynaklı iş teklifi ya da fırsata işaret edebilir.  Ya da rüya sahibi için internet üzerinden yurt dışı kaynaklı bir fırsat doğabilir. İşsizlik ya da imkanların kısıtlı olduğunu düşünen biri rüyasında çok fazla döviz görmüş ise bilmelidir ki ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklar aslında görememesine rağmen elinin altındadır. Bu kaynaklar bazen kişinin iç dünyasındaki yetenekleri arasında ya da klavyesinde de olabilir. Rüya sahibi aslında kaynak bolluğu olan bir alemde yaşamakta fakat bunu görememektedir. Özellikle rüyasında çok fazla döviz gören ya da her yerde döviz olduğunu gören kişi için “kaynakların bolluğu” temasının altı çizilir. Kişi bu kaynakları görmeye çalışmalıdır. 


Rüyada döviz bulmak en genel ihtimaliyle yurt dışı bağlantılı bir fırsat elde etmeye delalet eder. Döviz gördüğümüz rüyalarda bu kaynak büyük internet üzerinden uzaktan yurt dışı bağlantılı çalışabileceğimiz bir işle alakalı olabilir. Özellikle rüyasında çok fazla döviz gören ya da her yerde döviz olduğunu gören kişi için “kaynakların bolluğu” temasının altı çizilir. Kişi bu kaynakları görmeye çalışmalıdır.  Bazıları için rüyada döviz bulmak yurt dışından iş teklifi almak ya da bir projeyi yurt dışıyla bağlantıya geçirerek gelir elde etmenin işaretidir.


Döviz bulduğumuz ya da döviz kaybettiğimiz rüyalar ödül-ceza ikilisi ve birbirine zıt rüyalardır. Bazen rüyada döviz kaybetmek yurt dışı bağlantılı bir işin iptal olmasına delalet eder. Rüyada döviz daima sahip olduğumuz kaynaklara işaret ederken dövizi kaybetmek ise bu kaynakları kaybetmenin altını çiziyor da olabilir.  Dolayısıyla çok döviz daima çok kaynağa işaret ettiği gibi cüzdanımızı boş gördüğümüz rüyalar daima bir şeyin ihtiyaç duyulandan az olmasının altını çizerler. Rüyasında evinin her yerinde dövizler olduğunu görenin yaşamında oldukça bol olan bir şey vardır. Bu rüyayı fakir biri görmüş ise mutlaka iç dünyasına ve gizli kalmış yeteneklerine odaklanmalıdır. Çünkü bu yetenekler insanlığın faydasına sunulduğunda alıcısı çok olacak ve kişinin yaşamına maddi menfaati mutlaka getirecektir.

 

Rüyada döviz kaybetmek “kaynak eksikliği” temasının altını çizer. Genellikle dövizin çok olduğunu gördüğümüz rüyalarda yaşamımızda bir şeylerin çok olduğunun bilincine varırız. Fakat döviz kaybettiğimiz rüyalar daima bir “eksiklik” teması içerir. Rüyada işlenen bu eksiklik teması dama maddi meseleler ile ilgili değildir. Bazen sevgi eksikliği, ihtiyaç duyulan bir şeyin yaşamımızda bulunmamasından duyulan eksiklik hissinin yansıması olabilir. Rüyada cüzdanı boş görmek ya da hiç parasız olmadığını görmek beklenen bir haber ya da müjdenin gelmemesi ve elleri boş dönmeye delalet eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page