top of page

Rüyada dövüşmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Kaos

 • Çekişme

 • Çatışma

 • Rekabet

 • Kavga

 • Gürültü

 • Düşman

 • Rakip

 • Saldırı

 • İt dalaşı

 • Boşanma

 • Uyuşmazlık

 • Laf dalaşı

 • Uzlaşamamak

 • Fikir ayrılıkları

 • Koltuk kavgası

 • Ortaklığın bozulması

 • Tansiyonun yükselmesi

Rüyada dövüş ne anlama gelir?

Rüyada dövüş iç dünyamızdaki karmaşa, karışıklıklar ve çatışmaların göstergesidir. Bazen dövüşmek ya da dövüşen insanlar görmek kendi iç dünyamızda birbiriyle çelişen yönlerimiz olduğuna ya da henüz çözülmemiş sorunlarla yaşadığımıza işarettir. Rüyada görülen dövüşçülerden her biri aslında mücadele veren bir yanımızı temsil eder. Bu tip  rüyaların daha iyi yorumlanabilmesi için ne için dövüşüldüğüne ve dövüşen kişilerin özelliklerine odaklanmalıyız.

Rüyada görülen dövüş iç karışıklıkların ve kararsızlıkların göstergesi de olabilir. Bazen bu rüya değişime karşı direncimizi ya da değişimin yaşamımıza girmesine izin vermediğimizi gösterir. Bir rüyada eğer 2 kişi dövüşüyor ise bu büyük bir ihtimalle bir ikilemde kalmaya ya da iki seçenekten sadece birini seçmek zorunda olduğumuza işaret eder. Bazen evet-hayır arasında kaldığımızda, bazen tamam mı devam mı seçenekleri arasında bocaladığımızda dövüş rüyaları görebiliriz. Aslında gördüğümüz iki dövüşçüden her biri bu ikilemin bir parçasını temsil etmektedir.

Rüyada dövüş uzlaşma yolunun artık mümkün olmadığı ve bir tarafın diğer taraftan bir şeyi zorla almaya çalışması durumunda da görülür. Bu rüyayı gören kişi için bir şeyler tehlike altındadır ve kişi sahip olduklarını koruma hissine kapılır. Rüyada kendini savunurken gören kişi belki de iş hayatında bir koltuğu başkasına kaptırma korkusu yaşamaktadır. Ya da aşk hayatında sevdiği partnere başka biri göz dikmiş ve onu engellemeye çalışmaktadır. Bu rüyayı gören rüyanın gidişatına ve yaşadığı hayata göre yorumlamalıdır.

Rüyada dövüştüğünü görmek

Rüyada dövüşmek:

Rüyada birine karşı dövüşmek yaşam yolculuğumuzda verdiğimiz mücadelelere ışık tutar. Karşımızdaki dövüşçü aslında aşmamız gereken bir engelin ya da yolumuza koyulan bir taşın temsilcisidir. Bazen dövüştüğümüz kişi ilerlememizi engellemeye çalışan bir rakip ya da düşmandır. Bu tip rüyalarda karşımızdaki dövüşçünün büyüklüğü ve gücü aslında önümüze çıkan engelin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Çok iri ve güçlü bir dövüşçüyle dövüşmek zorlu bir engele takılacağımıza işaret eder.

Rüyada dövüşmek mücadele, zorluk ya da fikir ayrılıklarına delalettir. Kavga eden kişi biri ya da birileriyle tüm uzlaşma imkanlarının sona erdiğini anlamış ve bir şeyi zorla ya da güç kullanarak alma yoluna gitmektedir. Ya da bunun tam tersine rüya sahibinin tanıdığı birileri ondan bir şeyi anlaşarak ya da uzlaşarak değil zorla ve zorbalıkla almaya çalışmaktadır. Rüyada kavga eden kişi gücünü kanıtlamak zorunda kalan kişidir.

Rüyada dövüşmek çatışmaların, fikir ayrılıklarının ve ortaklığın bozulmasına delalettir. Dövüştüğünü görmek genellikle farklı yönlerde ilerlemek isteyen ortak ya da kişilerin bir noktada buluşmasını temsil eder. Bu yüzden bazen bireysel farklılıklardan dolayı anlaşamamak dolayısıyla hayattaki ilerleyişin durması bazen de çatışmalara delalettir. Kaderde ilerleyişin devam etmesi sadece biri ya da birileriyle anlaşmak ve ortak bir çözüm bulmaya bağlıdır.


Rüyada dövüş bazen gruplaşma ve kendini bir grubun parçası görmekle alakalıdır. Bu rüyayı gören kişi aslında “kendi grubum” olarak içinde bulunduğu grubu, “düşman grup” olarak da rekabet ettiği grubu algılamaktadır. Bu rüyanın en güzel yorumunu yine kişi kendini hangi gruba dahil ve hangi grubun karşısında gördüğünü anlayarak yapmalıdır.


Rüyada dövüşmek tam anlamıyla rekabet ortamında yaşanacakların artmasına delalettir. Bu rüyayı gören için bir şeye rağbet çok kadar fazladır fakat o sadece bir kişinin ya da bir grup insanın eline geçecektir. Bu rekabet bazen iş ortamında ya da aşk hayatında olabilir. Kaderde ilerleyiş tam anlamıyla durma noktasına gelmiştir ve kavgada galip olan istediğini alan taraftır.


Rüyada dövüşmek bazıları için ortaklığın bozulmasında yaşanacak zorluklar ya da boşanma davasının zorluklarıyla uğraşmaya delalet eder. Bu rüyayı gören kişi  ya biriyle ya da birileriyle yol ayrımına gelmiş ve o kişiden mümkün olduğu kadar şeyi korumaktadır ya da iki taraflı bir mücadelede her iki taraf da artı uzlaşma yerine birbirine zarar verme çabası içine girmiştir. Rüyada Kavgada yaralanıp kan kaybettiğini gören kişi büyük bir ihtimalle para kaybeder ya da zarar görür.


Rüyada dövüşçü yaşam yolculuğumuzda karşılaştığımız bir engele işaret eder. Rüyamızda karşımızda bizimle dövüşmeye hazır birinin bir anda çıkması ilerleyen bir süreçte umulmadık bir engele takılmanın altını çizer. Bu tip rüyaların daha iyi yorumlanabilmesi için karşımıza çıkan dövüşçünün fiziksel özelliklerine, gücüne ve diğer sıfatlarına dikkat etmeliyiz. İri yarı bir dövüşçü aşılması zor bir engele, cılız dövüşçü ise ufak bir engele işaret eder.


Rüyada kendimizi biriyle dövüşmeye hazır bir dövüşçü olarak görmemiz ise yüksek motivasyonun simgesidir. Rüya sahibi aslında bir sorunu çözmeye ya da bir işi halletmeye o kadar gönüllü ve isteklidir ki rüyasında bu engel kendisine karşı taraftaki dövüşçü kılığında girer. Yine bu rüyayı yorumlarken de kendimize ve karşımızdaki dövüşçüye bakarak fiziksel özelliklere ve diğer odaklara odaklanarak yorum yapmalıyız. Kendimizi ne kadar iri ve güçlü gördüysek aslında önümüzdeki engeli aşmaya inancımız o kadar fazladır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page