top of page

Rüyada dünya görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Para

 • Madde

 • Haber

 • Kontrol

 • İletişim

 • Dünya

 • İnternet

 • Dünyevi

 • Seyahat

 • Özgürlük

 • Materyalizm

 • Uluslararası

 • Haberleşme

 • Tamamlanma

 • Küreselleşme

 • Toprak elementi

 • Global düşünmek

 • Yurt dışı bağlantısı

 • Dünyevi kaynaklar

 • Evrenle bütünleşme

 • Her şey elinin altında

 • Tüm kaynaklara sahip olmak

 • Konfor alanının dışına çıkmak

Rüyada dünyayı görmek ne anlama gelir?

Rüyada dünya görmek fiziksel alemle ilgili konular, para pul işleri, maddiyat ve dünyevi zevklerle ilgilidir. Bu rüya aynı zamanda dünya gezegeni, seyahatler, dünyevi kaynaklar ve iletişimle ilgilidir. Rüyasında dünyaya bakan aslında her ihtiyaç duyduğu kaynağın kendisine çok yakın ve elinin altında olduğunu bilmelidir. Bu kişi hangi memlekete gitmek istiyorsa gider, kiminle bağlantı kurmak istiyorsa kurar ve her istediği dünyalığı elde eder.


Rüyada dünya aynı zamanda rüya sahibini kendi dünyası, yaşadığı hayat, bu hayata dahil olan kişiler, ilişkiler, iş ve aşk ile ilgili tüm deneyimlerini temsil eder. Rüyasında dünyanın yandığını gören kişi kendi dünyasında büyük bir kayıp verebilir. Rüyada dünya herkes için aslında kendi iç dünyasını temsil eder ve dünyada neler olduğuyla gerçek hayattaki dünyasında neler olacağı arasında bağlantı olabilir. Rüyasında dünyanın su baskını altında kaldığını ya ad bir felaketle yandığını gören hayatında bir milat devri yaşar, eskiye dair her şeyi siler ve yepyeni bir başlangıç yapar. Rüyada dünyaya meteor ya da uzaydan saldırı olduğunu gören kişi gerçek hayatta sahip  olduğu her şeyi kaybetme riski yaşar.

Rüyada uzaktan dünyayı görmek

Rüyada dünya aynı zamanda seyahat, internet, küreselleşme ve global düşünmeyle ve yurt dışı işleriyle bağlantılıdır. Dünyaya bakan aslında kendi dünyasına ve sahip olduğu tüm kaynaklara bakar. Bu rüyanın daha iyi yorumlanması için dünyada tam olarak ne olduğuna odaklanmak gerekir. Dünyayı sağa çeviren doğuya sola çeviren batıya seyahat eder ve oradaki memleketleri görür. Dünyayı elinde tutanın bu dünyada arzu edip de elde edemeyeceği hiçbir şey yoktur, farkında olmasa da her şey elinin altındadır, tüm mesafeler ona yakındır. Yabancı bir memlekete gidiş için vize başvurusu yapan biri elinde küre tuttuğunu görürse en yakın zamanda vizesini alır.


Rüyadaki dünya aynı zamanda dünya gezegeninin temsil ettiği toprak elementi, fiziksel alem ve para işleriyle alakalıdır. Dünya daha küresel meselelerle ilgili ve dünyayı bir bütün olarak ele alan bilgiler içerir. Bu rüyayı görenin uyandığı gün uluslararası bir şirketle bağlantı kurması, internet aracılığıyla yurt dışı bağlantılı bir iş yapması ya da iş için bir başka memlekete seyahat etmesi olasılığı vardır. Rüyasında dünya gören ayrıca ertesi gün yurt dışı kaynaklı bazı haberlerden etkilenebilir. Kısacası rüyada dünya görmek dünya ile bütünleşmektir.


Rüyada dünya aynı zamanda kabuğundan çıkmak, dünyaya açılmak, farklı diyarları ya da alanları keşfetmek ile ilgilidir. Bu rüya aynı zamanda özgürleşmek, mesafelerin kısalması, engellerin ortadan kalkması ve alışılmışın dışına çıkmayla tabir edilir. Bu rüyayı gören kişi bir süreliğine de olsa farklı olanı dener ya da farklı bir ortamda bulunur. Rüyada dünya aynı zamanda bize ait olan konfor alanının dışını temsil eder. Elinde dünya tutan kendi otoritesi ya da mıntıkasının dışında ya da kendine ait olmayan bir yere ziyarette bulunur.


Rüyada dünya bazen daha büyük ya da global düşünmeye başlamak, faaliyet alanını genişletmek ya da daha farklı sektörlere el atmakla alakalıdır. Rüya sahibi dünyaya bakıyor ya da elinde tutuyor ise belki de gerçek hayatta bir fizibilite çalışması yapmakta ya da daha önce alışık olmadığı ya da denemediği bir sektöre bir göz atmaktadır. Rüya sahibi dünyaya ne yaptığına bakarak bu rüyayı yorumlamalıdır.

Rüyada uzaktan dünyaya bakmak:

Rüyada dünyaya uzaktan bakmak bazen uzak diyarlara gidip memleket hasreti çekmeye bazen gerçeklerden uzak olup gerçeklere bakmakla alakalıdır. Dünyaya uzaydan bakan aslında kendi dünyasına ve kendi gerçeklerine uzak kalmıştır ve bu gerçeklere uzaktan bakmaktadır. Bu rüyayı görenin gerçeklerle yüzleşmesi, gerekiyorsa tek başına kalıp bazı durumları analiz etmesi gerekir. Dünyada bir noktaya uzaktan bakmak ise bir yere gitmeyi çok istemek fakat orayı bir türlü çıplak gözle görememekle alakalıdır. Yurt dışında yaşayan biri memleketine bakıyor ise yakın zamanda sılaya döneceğine delalettir. Memleketinden başka bir noktaya bakan ise uzaklara gider.

Rüyada dünya haritası görmek:

Rüyada dünya haritası seyahat, küreselleşme ve uzak diyarlardaki insanlarla bağlantı kurmak ile ilgilidir. Bu rüyayı gören yurt dışına açılır, vizyonunu genişletir ya da elindeki bir ürün veya hizmeti uluslararası pazarlara sunar. Rüyada dünya haritası görmek aynı zamanda mesafelerin kısalması ve erişimin kolaylaşmasıyla ilgilidir. Bu rüyayı gören kişinin yurt dışına gitmesi, yurt dışından bir tanıdığının gelmesi ya da yurt dışı bağlantılı bazı işler yapması ihtimali bulunur. Rüyada dünya haritası aynı zamanda turizm ve ticaret ile ilgili bilgiler içerir. Bu rüyayı görenin turizm ya da ticaretle ilgili bazı gelirleri elde etmesi ihtimali bulunur.


Rüyada dünyaya uzaydan bakmak gerçek hayatta da uzaklaşmaya delalettir. Bu rüya bazıları için çok sevilenden, dünyevi olandan ya da bazı zevklerden uzak ve onlara hasret bir yaşam sürmeye, bazıları için ise gurbete gitmeye işarettir. Dünyaya uzaydan bakan aslında kendine ve sevdiklerine uzaktan bakar. Bu rüya bazen gerçeklerden uzak kalmaya ve bazı sırlarla yaşamaya mecbur olunduğuna karşı uyarıdır. Rüya sahibinin çok yakın bir süre zarfında kendisiyle ilgili büyük bir sırrı öğrenmesi ihtimali bulunur. Dünyaya uzaydan bakmak bazıları için istek ve arzuların gerçekleşmesinin henüz mümkün olmadığına işarettir.


Tarotta küre dünya gezegeni ve dünyevi işlerle ilgili anlamlar içerir. Aslında tarotta beliren küre dünyanın minyatür versiyonudur. Küreyi elinde tutan  dünyevi meselelerle alakalı konularla uğraşır ve fiziksel alemde her şey kontrolü altındadır.  Küre aynı zamanda küresel (global) durumların ve mesafelerin azalmasıyla ilgilidir. Belki bu dünyaya açılma, seyahat etme, internetin sınırları ortadan kaldırması ya da büyük düşünerek tüm dünyayı etkileyecek projeler inşa etmekle de alakalı olabilir. Küreyi elinde tutmak aslında minyatür dünyayı elinde tutmaktadır. Tıpkı değnek ikilisindeki genç erkeğin elindeki dünya küresine dokunması gibi belki de tarotu okuyan kişi dünyaya ufak bir dokunuş yaparak insanlık adına bir şeyleri değiştirebilir.


Küre aynı zamanda vizyonu geliştirmek, interneti kullanarak mesafeleri azaltmak ve insanlık adına etkili işler yapmakla da ilgilidir. Dünya aslında sadece bir araçtır. Sadece yerel değil global ve küresel düşünmeyle ilgilidir. Sınırların ortadan kalkması, bilgi erişiminin kolaylaşması ve ihtiyaç duyulan her şeyin her an elinin altında olmasıyla ilgili anlamlar barındırır. Tarotta küreyi gören bilmelidir ki ihtiyaç duyduğu her şeye erişimi kendi sandığından bile daha kolaydır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page