top of page

Rüyada düşman öldürmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Atlatmak

 • Rahatlamak

 • Galip çıkmak

 • Engel aşmak

 • Elimine etmek

 • Sorun çözmek

 • Rafa kaldırmak

 • Bertaraf etmek

 • Sınav kazanmak

 • Düşmanı yenmek

 • Gerilimi azaltmak

 • Çatışmayı önlemek

 • Büyük iş başarmak

 • Yetenekleri sergilemek

 • Zorlukların üstesinden gelmek

Rüyada düşmanı öldürmek ne anlama gelir?

Rüyada bir düşmanımız, şeytan ya da diğer negatif enerji arketipleri gölgemizi, karanlık tarafımızı ve bizi kısıtlayan, sınırlandıran negatif düşünceleri sembolize eder. Bu yüzden düşmanı öldürmek daima iyiye alamettir. Rüyasında düşmanını öldüren kişi negatif güçlere, olumsuz alışkanlıklarına ve düşünce kalıplarına galip gelir.


Rüyamızda bir düşmanımız ya da sevmediğimiz kişiler gölge benliğimiz ve olumsuz güçlere işaret eder. Bu yüzden düşmanı öldürme rüyaları kötülüklerden arınma rüyalarıdır ve daima pozitif işaretlerdir. Rüyasında düşmanını öldüren kişi bir kötülükten ya da musibetten kendini kurtaran kişidir. Düşman rüyada ortaya çıktığında, bu olumsuz etkileri bilinçli farkındalığınıza getirmek için bir fırsat olarak görün, böylece kendinizi bu negatif güçlerin elinden kurtarmak için harekete geçebilirsiniz.


Düşman rüyalar aleminde “istenmeyen bir şey” metaforodur. Bir düşmanımızı ya da sevmediğimiz birini öldürdüğümüz rüyalar ise yaşamımıza kötü bir şeyin ya da bir olgunun girmesine izin vermeme alametidir. Bir başka deyişle, rüyasında düşmanını öldüren kişi çok kötü ya da hayırsız bir gidişata hayır der ve iyi bir karar vermiş olur. Fakat, bize saldıran ve bizi yok etmeye çalışan bir düşman daima acımasız ya da kötü niyetli bir kişinin sembolüdür. Saldıran bir düşmanı öldürmek ise bu düşmanı yenmektir.

Rüyada bir düşmanını öldürdüğünü görmek

Düşmanımızı öldürdüğümüz rüyalar aynı zamanda kötüye karşı yapılan mücadelede kazanmak ve yaşamımızın kontrolünü elimize almanın müjdecisidir ve bu rüyalar daima hayırlıdır. Düşman, semboller aleminde kötünün ve kötüye dair her şeyin yöneticisi ve hükümdarıdır. Dolayısıyla düşmanını öldüren kişi kötü bir işe hayır der ve kazanan olur.


Düşmanımızı öldürdüğümüz rüyalar negatif duygular, düşmanlık, saldırganlık ve rekabet içerikli rüyalardır ve tüm bu duygulara karşı üstünlük kazanmanın müjdecisidir. Arzu etmediğimiz bir şeyin yaşamımıza girmesine izin vermektense onu reddettiğimiz zamanlarda rüyamızda bir düşmanımızı öldürebiliriz. Rüyada bize saldıran düşman karşı taraftan gelecek saldırılar ya da yaşam yolculuğundaki ilerleyişimizi durdurma amaçlı yapılan atakları sembolize eder. Düşmanı öldüren bu engeli aşar.

Rüyada bize saldıran düşman bazen kötü niyetli rakipler ve ya da yaşamımızı derinden etkileyecek sorunların habercisidir. Bilinçaltımız sorunun yaşamımıza girecek “arzu edilmeyen bir şey” olduğunu anlatmak amacıyla bizim için rüyamızda bir düşmanımızı yaratır. Bu yüzden rüyada bize saldıran düşman kırmızı çizgilerimize dayanan düşmanlar, rakipler ya da durumlara işaret eder. Yaşanan durum aşk, iş ya da duygular aleminde olabilir. Yaşamda öyle bir aşamaya varırsınız ki burası ya bir çıkmaz sokak ya da kör düğümdür. Düşmanını öldüren bu kör düğümü açar. Aksi taktirde tekrar başa dönmeli a da farklı bir amaç peşinde koşmalıdır. Bu yüzden düşmanı öldürmek daima iyiye alamettir.


Rüyadaki düşman bazen çok büyük bir sorun ya da bize karşı hamle yapan ya da puan kazanmak isteyen kapasitemizi zorlayan kişilerin simgesidir. Bu kişiler ya da durumlar bazen yaşamdaki sınırlarımızı zorlar ve bize onları elimine etmekten başka bir seçenek bırakmazlar. Bir şeyleri koruma altına almayı hissettiğimizde genellikle rüyamızda bir düşmanın ya da kötü bir karakterin bize saldırdığını görürüz. Düşmanı öldürürsek koruma altına almak istediklerimizi korumayı ve tehlikeyi bertaraf etmeyi başarırız.

Düşman öldürdüğümüz rüyalarda zorlu rakiplerle çatışma, yenme ve yenilme duyguları hakimdir. Her ne pahasına olursa olsun kazanma arzumuzu yansıtırlar. Bu bazen yaşamdaki sağlıksız bir rerkabet ya da kişisel saldırı alameti olabilir. Belki de güçlü rakipler zorbalık ya da güç kullanarak biri ya da birileri bizden bir şey elde etmeye çalışabilir. İşte bu noktada kendimizi savunma adına yaptığımız her şey aslında rüyalar alemindeki “düşmanı öldürme” eylemidir. Kendinizi savunma dürtüsüyle hareket edecek ve bunu başaracaksınız.


Düşman öldürdüğümüz rüyalar aynı zamanda bir çatışma zamanını sembolize eder. Yaşamda öyle bir noktaya geliriz ki uzlaşma umutları tamamen tükenmiş ve bir şeyi elde etmek için tüm gücümüzü ve yeteneklerimizi kullanmak zorunda kalırız. Bize saldıran düşman bazen rakiplere işaret etse de her zaman bu durum geçerli değildir. Bazen istikrarımızı tehlikeye sokacak ya da bizi zorlayacak bir durum rüyamıza bize saldıran bir düşman kılığında girebilir. Örneğin, işsizlik sorununuz. İşini kaybetme tehlikesi yaşayan biri de rüyasında bir düşmanının kendisine saldırdığını görebilir. Düşmanını öldürürse sorun ortadan kalkar.


Bazen düşman öldürdüğümüz bir rüya sağlıksız rekabet ve aldatıcı durumların bertaraf edilmesine işarettir. Bize saldıran düşman ihanet, çatışma ve sağlıksız rekabeti gösterir. Kelimeler incitir, yalanlar söylenir ve zayıflıklarınız size karşı kullanılır. Birileri yalan ya da suçlamalarla önünüze engel olarak çıkabilir. Kendinizi kanıtlamanız adına büyük bir mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Eğer rüyadaki düşmanı öldürürseniz bu mücadeleyi kazanırsınız.


Düşman öldürdüğümüz rüyalar daima anlaşmazlık ve çatışma yaşadığımızda ortaya çıkarlar. Rüyadaki düşmanın durumu aslında rakip, düşman ya da önümüze çıkan engelin durumudur. Güçlü ve öldürürken bizi zorlayan bir düşman daima rakiplerin kolay alt edilemeyeceği alametidir. Eğer düşman yaralı ya da güçsüzse siz yine de rakiplere karşı dikkatli olun falan onların sizin potansiyelinizi zorlayamayacak kadar güçsüz olduğunu da bilin.


Düşman öldürdüğümüz rüyaların tavsiyesi kötülükle savaşı seçmektir. Çünkü, düşman ya da benzeri negatif enerji arketipleri daima rüyalarımızdaki davetsiz misafirlerdir ve bizi yenme kapasitesine sahip rakipleri ya da yaşamımızı zora sokacak sorunları sembolize eder. Bu tip metaforlar bize yaşamımızdaki tamam-devam savaşları hakkında bilgi getirirler. Kaderde öyle bir noktaya varmışsınız ki burada ya tamam diyeceksiniz (düşman tarafından öldürülmek) ya da gücünüzü ve yeteneklerinizi kullanarak önünüze çıkan engeli ortadan kaldıracaksınız (düşmanı öldürmek). Bu çatışmada ya yenen ya da yenilen olacaksınız fakat düşmanı öldürüyorsanız yenecek potansiyele sahip olduğunuzu da bilmelisiniz.

Rüyanızı yazın:

bottom of page