top of page

Rüyada duvar görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Sınır

 • Sorun

 • Engel

 • Bloke

 • Ayrılık

 • Ayırmak

 • Gizlemek

 • Korunma

 • Direnmek

 • Sığınmak

 • Baskılamak

 • Set çekmek

 • Duraksama

 • Engellemek

 • Sınır çizgisi

 • Çıkmaz sokak

 • Sınırlandırılmak

 • Duyguları gizlemek

 • Hayır cevabı almak

 • Kabuğuna çekilmek

 • Savunma mekanizması

 • Beklenen iznin çıkmaması

Rüyada duvar görmek ne anlama gelir?

Rüyada karşımıza çıkan duvarlar aslında hayatımızdaki sınır çizgileri ve engellemeler hakkında bilgi verir. Bu duvarları zihnimiz farkında olmasa da bazen kendimizi dış etkenlerden ve tehlikelerden korumak için bazen insanların bize yakınlaşmasına izin vermemek için örer. Rüyasında karşısına bir duvar çıktığını görenin gerçek hayatında karşısına bir engel ya da hayatının gidişatını durdurmaya yeltenecek bir kişi çıkar.

 

Rüyada görülen duvarlar bazen iç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki sınır çizgisi ve görünmez kabuğumuzdur. Kalın ve sert duvarlar tabiatımızı dışa yansıtmayan bir kişiliğe, ince ve hassas duvarlar ise içimizi dış dünyaya çok belli ettiğimize işarettir. Bazen duvarlar insan cildini, dış görüntüsünü ve fiziğini gösterir. Rüyada 4 duvar içinde yaşanan her şey rüya sahibinin iç dünyasında ruhsal ve zihinsel alanında yaşananlardır. Duvarların dışında olup bitenler ise dış dünyamızda, sosyal hayatımızda ve insanları gördüğü alanlarda yaşananlar hakkında bilgi sunar.

Rüyada duvar

Rüyada duvarlar aynı zamanda zihinsel savunma mekanizmaları, kendimizi korumak içi kullandıklarımız, dış dünyayla aramıza çektiğimiz tüm setler ve kendimizi dış dünyadan gizlemek için kullandığımız her şeyin simgesi olabilir. Duvarlar bilinçaltı tarafından genellikle engeller, tecrit ve hapsetme kaynakları olarak kullanılır. Aynı zamanda özgürlüğün tam zıttı kendini kısıtlama, sınırlandırma ve özgürce ifade edememeyle ilgili olabilirler. Eğer rüyanızda çevrenizin kalın duvarlarla örüldüğünü gördüyseniz bu bazen kendinizi ifade edememeniz, kabuğunuzdan çıkamamanız ya da yeni şeyler keşfedememenizle alakalı olabilir.

 

Rüyada görülen duvarı daha iyi yorumlamak için duvarın tam olarak nerede ve rüya sahibinin hayatında tam olarak nerede örüldüğüne odaklanmak gerekir. 2 insan arasında örülmüş olan duvar daima ayrılık, birbirinden uzak durmak, yakınlaşamamak ya da kavuşamamanın simgesidir.2 farklı odada bulunan ve aralarında duvar olan insanların kavuşmasına engel vardır. Duvar rüya sahibi ile çok istediği bir obje arasında örülmüş ise rüya sahibinin bir hayalinin gerçekleşmesi için öncelikle bir engeli (yani duvarı) ortadan kaldırması gerekir.

 

Kısacası rüyada görülen duvarlar gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek yaşam blokları ve kısıtlanmalardır. Bu bloklar bazen kişinin kendi zihni tarafından bir savunma mekanizması ya da kedini dış tehlikelerden gizleme kaynağı olarak örülmüştür. Bazen bu bloklar hayatımızın merkezine girmek isteyen insanlara karşı savunma sistemleri olarak örülür ya da henüz hayatımızın merkezine (yani rüyada evimizin oturma odasına) girmesine izin vermediğimiz kişiler içindir.

Rüyada duvar örmek:

Rüyada duvar örmek aslında başka insanların bize yakınlaşmasını önlemek ya da onları hayatımızın merkezine almayı reddetmekle ilgilidir. Hatta bu rüyanın sahibi bazı durumlarda birinin kendine yardım etmesini bile reddeder. Genellikle duvar ördüğümüz rüyaları iç dünyamızla dış dünyamızı birbirinden ayırdığımız ve kendimizi gizlemeye ya da korumaya aldığımız zamanlarda görürüz. Rüyada duvar örmek bazıları için bunun aksine bir engel inşa etmektir. Rüya sahibi farkında olmasa da bazı kalıplaşmış düşüncelerle ya kendi hayatını engellerle donatmakta ya da başkalarının hayatını zorlaştırmaktadır.

Rüyada evin duvarları:

Rüyada duvar aynı zamanda bir bölme ve kategorilere ayırma aracıdır. Bir evin odaları duvarlarla belirlenir ve aslında rüyadaki evin odalarından her biri hayatın farklı bir alanına ışık tutar. Kısacası, rüyada görülen duvarlar aslında hayatımızdaki sınır çizgileridir. Bu sınır çizgilerini bazen insanlarla aramıza inşa edebiliriz bazen bu sınır çizgileri olayları ya da hayatın farklı alanlarını birbirinden ayırma amaçlı bilinçaltımız tarafından inşa edilir. Rüya sahibi için bir oda aşk hayatını, diğer oda finansal konuları hatta bir başka oda sağlığı temsil ediyor olabilir. Rüya sahibi için bu duvarlar aslında kendi iç dünyasında iş, aşk ve sağlık meselelerini birbirinden ayrı tutmasıyla ilgilidir.


Rüyada duvarlarla çevrilmek bazen zihinsel ablukalar ve tecrit alametidir. Bu rüyanın sahibi ya hayatının engellerle çevrelendiğini hissetmektedir ya da kendini bazı tehlikelere koruma amaçlı o duvarları kendisi inşa etmiştir. Rüyada kapısı olmayan bir odanın sadece duvarlarla çevrili olması bir çıkış yolunun henüz bulunmamasına işarettir. Her gittiği yerde karşısına bir duvar çıktığını görenin kısmeti kapalıdır ya da her işi sonuna kadar gelse bile olmaz. Bazen duvarlarla çevrilmek kendini ya da duygularını gizlemek, dış dünyadan saklanmak ya da öz güven eksikliği alametidir.


Rüyada duvar yıkmak engelleri ortadan kaldırmaya alamettir. Bu rüyanın sahibi gerçek hayatta kendini sınırlandıran bazı objelerden kurtulur. Bazıları için rüyada duvar yıkmak gizlediği duyguları ya da iç dünyasını açığa çıkarmaktır. Evli bir erkek ya da kadın evinin duvarlarını yıktığını görüyor ise evliliğe ve hanesine zarar verici hal ve hareketleri yapmaktan kaçınmalıdır. Evde değil dışarıdaki bir duvarı yıkmak bir düşmana ya da engele karşı sağlam bir hamle yaparak düşmanı yenmek ya da engeli aşmaya delalettir.


Tarotta duvar sembolünü büyük arkanada güneş kartında görürüz. Bu kartta tuğla duvar tıpkı güneşin pozitif enerjisiyle aramıza bir set çekercesine resmedilmiştir. Esasında bu duvar insan zihni tarafından örülmüştür ve kişinin pozitif bakış açısını engelleyen her şeyin simgesidir. Burada bize söylenmek istenen şudur: önemsiz ve ufak sandığımız bazı negatif düşünceleri tıpkı bu tuğlaları üst üste koyar gibi koyarak hayatımıza negatif düşünce bloklarıyla bir engel duvarı inşa ederiz. Biz bu duvarı her ne kadar bir koruyucu mekanizma olarak ördüğümüzü sansak da bu duvar hayatımıza girecek pozitif her şeyle aramızda engel teşkil eder.


Bu duvarın aslında güneşin aşırı sıcağından gölgeye kaçarak bir korunma duvarı olması ihtimali de var mıdır? Elbette vardır. Kartı yorumlayan kişinin yapması gereken bu duvarın kişinin hayatında tam olarak ne ile arasında bir set oluşturduğunu anlamaya çalışmasıdır. Kişi küçük tuğlaları bir araya getirerek bir duvar örmüştür fakat bunu kendini bir şeyden koruma maksadıyla yapmıştır. Belki de bu duvar kişinin zihninde kendini yükseltmek ve yukarıya çıkartmak için ördüğü bir yükselme duvarıdır. Çünkü duvar yukarıya doğru örülmüştür ve kişi bu duvarı ördüğünde aslında aşağıdan yukarıya doğru yükselme ve gelişme amaçlamıştır. Ve dikkatle bakıldığında bu duvarın çok bilinçli, muntazam, planlı ve organize bir şekilde örüldüğü de aşikardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page