top of page

Rüyada ellerine çamur bulaştığını görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Bela

 • Sorun

 • Günah

 • Haram

 • Korku

 • Düşman

 • Yanlış iş

 • Plansızlık

 • Kirli para

 • Yanlışlık

 • Pisliğe bulaşmak

 • Yasadışı faliyetler

Rüyada ellere çamur bulaşması

Kirli objeler sembolü olarak karşımıza en sık çıkan rüyalardan biri rüyada ellerin çamurlu olmasıdır.Görüntü itibariyle kirli duran çamur sembolik olarak yolunda gitmeyen ya da temiz olmayan bir şeyi temsil eder. Çamurun rüyada ellerimizde olması ise bu işin kendi ellerimizle yapıldığına işaret eder.


Diğer pis objeler gibi çamur da yıkanma ve arınma ihtiyacını sembolize eder. Tıpkı üstümüze bulaşan çamurdan kendimizi arındırmamız gibi rüyalar alemimiz de bize bilinçaltımız yoluyla bir şeyden uzak durmamızı ya da kendimizi arındırmamız gerektiğini söylüyor olabilir. Bu rüyada çamurla birlikte ellerin gösterilmesi aynı zamanda kendimizden kaynaklanan ve kendi ellerimizle yapmış olduğumuz bir kirlenmeye dikkat çekilmektedir.


Rüyada çamurla birlikte rüyada ellerin vurgulanması aynı zamanda ellerle yapılan bir işte kötüye ya da fesata bulaşmayı sembolize ediyor olabilir. Örneğin, klavye başında yapılan bir iş, ellerimizi kullanarak icra ettiğimiz bir meslek gibi kendi ellerimizle yaptığımız bir işte yanlış ya da kötü bir duruma bulaşmış olabiliriz. Bu rüya belki de yaşamımızın bir alanında bir probleme işaret etmeye çalışmaktadır ve bizim için “o işten uzak dur” mesajı bile içeriyor olabilir. Rüyasında ellerine çamur bulaştığını gören kişi ne yaptığına ya da neyi nasıl yaptığına dikkat etmelidir.

Rüyada çamurlu eller görmek

Psikolojik olarak çamurlu eller gördüğümüz rüyalar yaşamımızda daima olumsuz bir şeylere odaklanır. Rüyada ellerinde çamur olan kişi yaşamının bir alanını temizlemeye muhtaçtır. Bir konuda kendinizi “pisliğe bulaşmış” hissediyor olabilirsiniz ve bu pislikten arınma çabası içine girdiyseniz rüyada ellerinizde çamur olduğunu görebilirsiniz. Bu rüya bazıları için kredi kartı borcuna saplanmadan duyulan endişenin yansıması olabileceği gibi bazıları için yasadışı eylemlerde bulunulan bir yaşam tarzından duyulan suçluluk duygusu işareti olabilir.


Ellerimize çamur bulaştığını gördüğümüz rüyalar genellikle hoş görülmeyen bir şeyler alametidir. Çok ilginç olmasına rağmen bu rüyalar bazen zenginlik ve bolluk işareti olabilir fakat bu zenginliğin içinde kirli bir şeylerin olabileceği uyarısı da olabilir. Ellerinde çok fazla çamur olan kişinin yaşamında çok fazla para olabilir fakat bu paranın kaynağı belirli değildir. Bu rüyadaki “ellerini kirleterek çalışma” teması aslında kötü ya da haram kazanç işaretçisi de olabilir.

Bu tür çamur rüyaları bazen hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığına ya da en azından hiçbir şeyin göründüğü kadar temiz olmadığına işaret ediyor da olabilir. Elleri çamurlu olan kişi belki de kişisel bir projeyle uğraşmakta fakat bu işten kendisi kazançlı çıkarken bir şekilde ruhsal ya da manevi olarak kirlenmektedir. Ya da en azından kendi iç dünyasında yaptığı işi “pis bir iş” olarak algılamaktadır.


Rüyada ellerin çamurlu olması yukarıdaki tüm yorumların tam aksine yeni bir eser oluşturmak için katlanılan zahmet metaforu da olabilir. Evet bu durumda çamur kesinlikle “pis bir şey” alameti değildir. Şöyle düşünelim, bir sanatçının sanat eserini oluşturabilmek için ellerini bir süreliğine kirletmek zorunda olması aslında gerçekten kirlenmek midir? Yoksa yeni bir sanat eseri ya da proje oluşturma adına geçici bir fedakarlık mıdır? Rüya sahibi nasıl bir yaşam tarzına sahip olduğunu en iyi bilen kişi olarak çamurun kendisi için “pis bir obje” mi yoksa yeni bir eserin oluşması için kullanılacak hammadde temsilcilisi mi olduğuna karar vermelidir.

Olumlu anlamıyla bakıldığında rüyada ellerin çamurlu olması gelecek vadeden bir proje olarak “geçici olarak kirlenme” ya da meşakkat çekme metaforudur. Yaşam yolculuğumuzda yolun sonunda bize sunulacak hediyeyi alabilmek için bazen geçici fedakarlıklara katlanmamız gerekir. Tıpkı öğrencilik ya da çıraklık dönemi gibi. Bu fedakarlık dönemi daha kaliteli bir geleceğe kavuşmak adına mutlaka geçilmesi gereken karanlık bir tünel gibi görülmelidir. Rüyada elleri çamurlu olan kişi de bu fedakarlık sürecinden geçiyor olabilir.


Bazen rüyada ellerin çamurlu olduğunun görülmesi yeni bir uğraş, yeni bir keşif ya da yeni bir sanat alanıyla uğraşma işaretidir. Bu durumda rüyada ellerdeki çamur yalnızca yeni bir sanat eserinin oluşması için kullanılması gereken malzeme metaforudur. Rüya sahibi yapmakta olduğu işe ya da yaşam tarzına bakarak bu rüyayı en iyi yorumlayacak kişidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page