top of page

Rüyada elma görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Nasip

 • Rızk

 • Para

 • Ödül

 • Refah

 • Sürpriz

 • Huzur

 • Sağlık

 • Mutluluk

 • Hediye

 • Haber

 • Müjde

 • Kazanç

 • Kaynaklar

 • Kazanımlar

 • Elde etmek

 • Tatmin olmak

 • Bolluk bereket

 • Haneye rızk girişi

 • Kazancın artması

 • Alacak verecek işleri

 • Eksiklerin giderilmesi

 • İhtiyaçların karşılanması

 • Haneye para giriş çıkışı

Rüyada elma görmek ne anlama gelir?

Rüyada elma ya da elmalar “yaşamın bize sunduğu nimetler” sembolüdür. Elma gördüğümüz rüyalar aynı zamanda kazanımlar, sahip olduğumuz haklar ve bize ait olan her şeyi temsil ediyor olabilir. Rüyada birinin bize bir elma sunması en genel anlamı itibariyle birinden gelecek menfaat, para ya da alınacak iyiliktir. Hiç kimsenin sunmadığı fakat rüyada yememiz mümkün olan elma ya da elmalar ise yaşamın bize sunduğu nimet ya da fırsatları temsil eder. Elma gördüğümüz rüyaları daha iyi yorumlayabilmek için elmaların renklerine ve ne kadar çok olduklarına dikkat etmeliyiz.

 

Rüyada görülen elma dini bir sembol olmasının yanı sıra, aynı zamanda eski bir doğurganlık sembolüdür. Sevgiyi, günaha teşvik edilmeyi ve manevi gelişmeyi temsil eder. Elmayı yemek, bilgi edinmek demektir. Bununla birlikte, bu meyvenin ayrıca cinsellik ile ilgili erotik bir anlamı vardır. Psikanalistler, elmanın, bir kadının göğsüne benzeyen şekli nedeniyle tipik bir seks sembolü olduğunu söyler. Genç insanların rüyalarında, elma cinsel arzuları ve salıvermeniz gereken güçlü cinsel enerjiyi temsil eder.

 

Rüyada elma genellikle olumlu anlamlar içerir ve aynı zamanda bolluk-bereket sembolüdür. Rüyasında çok fazla elma olduğunu gören kişi için aslında ortalıkta o kadar çok fırsat vardır ki bu fırsatları belki de görememektedir. Özellikle, güzel ve olgun elmaları rüyada görmek oldukça olumlu anlamlar içerir. Bu rüya sahibi için hala bir şeyleri başarmak mümkündür hatta tam zamanıdır. Fakat olgunluktan çıkıp yumuşamaya ve çürümeye başlamış elmalar bize bilinçaltımızdan gelen “vakit geçmeden bir şeyler yap” mesajıdır.

 

Rüyada elma tüm bunların yanı sıra pozitif düşünce tohumları ve enerji sembolüdür. Bu rüyanın sahibi yaşamına bolluk bereket getirmek istiyorsa ihtiyaç duyduğu tüm materyaller ve enerji aslında elinin altındadır. Bu materyalleri kullanarak kazanç elde edebilir. Rüyasında elma gören kişiye büyük bir fırsat sunulur ve bu fırsatı kabul ederse nasiplenir. Fakat rüyada gördüğümüz ya da bize sunulan elmalar çürük ya da kötü görünümlü ise bu hayırsız bir işe ya da sonunda zarar göreceğimiz bir teklif almaya işaret eder.

Rüyada elma yemek

Rüyada görülen elmalar aynı zamanda yaşamımıza giren tüm rızık ve kazanımlar, ihtiyaçların karşılanması, eksiklerin giderilmesi ile ilgilidir. Bazıları için rüyada görülen elmalar ihtiyaç duyulan para ya da kaynakları elde etmeyle ilgilidir. Çok güzel elmalar görene çok güzel bir teklif, fırsat ya da para sunulur. Elmaların fazla miktarda olması sunulan teklif ya da paranın fazla olması, yiyeceklerin çok az ya da yetersiz olması kaynak ya da para eksikliğine işaret eder. Rüyada elmalar kendimize kattığımız, kazandıklarımız ve elde ettiklerimizi temsil eder.

 

Rüyada görülen elmalar bazen hasret duyduklarımız, istek ve arzularımız ya da giderilmesi gereken ihtiyaçları temsil eder. Çok güzel görülen elmalara bakmak fakat bu elmalardan yiyememek hala amaçlarımıza ulaşacak seviyeye gelmediğimizi bize hatırlatır. Masanın yakınında olup elmalardan yiyemeyen fakat yemeyi isteyen kişi arzularına çok yakındır fakat bir sebepten dolayı arzusuna kavuşamamaktadır. Uzakta güzel elmalar gören kişinin hayallerinin gerçekleşmesine hala zaman vardır.

Rüyada elma yemek:

Rüyasında elma yiyen kişi yediği elmanın tadına dikkat ederek rüyasını yorumlamalıdır. Rüyasında yediği elmanın tadını ya da görüntüsünü beğenen kişi daima hoşuna giden bir şeyle müjdelenir ya da kendine bir şey katar. Fakat yediği elmanın kötü tatlı ya da görünümlü olduğunu görenin hayatına yeni bir dert girer ve bu dertle uğraşmak zorunda kalır. Çürük elma yiyen kişi ya kötü bir olay yaşar, söz işitir ya da sonunda ziyan edeceği bir işe girişir. Kötü tadı olan bir elmayı yiyip kusan kişi bir işe başlar başlamaz bundan zarar göreceğini anlayarak vazgeçer.

 

Rüyada elma yediğini görmek nasiplenmek, mal satın almak ya da yaşamdaki tüm kazanımlarımızla ilgilidir. Rüyada yediklerimiz refah ve zenginliği sembolize ediyor da olabilir. Çok fazla elma yiyen kişinin serveti ya da bilgisi artar. Başkasının verdiği bir elmayı yiyen kişi kendisine elma veren kişiden ya da o kişiyle aynı ismi taşıyan birinden bir fayda görür ya da bir teklif alır. Verilen elmanın tadı ya da görüntüsü güzelse hayırlı bir tekliftir. Aksi taktirde bu tekliften uzak durmak gerekir.

Rüyada çürük elmalar görmek:

Rüyada çürük elma görmek bilinçaltımızın inşa ettiği “kaçırılmış fırsat, zamanı geçmiş, demode olmuş, kullanılmaz hale gelmiş, geç kalınmış ya da kullanım süresi dolmuş” objelerin sembolüdür. Bu rüya bazen bilinçaltının oluşturduğu “yaşlanmış olma ya da vakti geçmiş olma” sembolü de olabilir. Rüyasında kendisine çürük elma sunulan birine gerçek hayatta öyle bir teklif sunulur ki bu teklifi almak için ya çok geç olmuştur ya da teklifin faydalı olacağı dönem sona ermiştir ve bu tekliften rüya sahibine hiçbir hayır gelmeyecektir.

 

Çürük elma aynı zamanda geç kalmış olmanın ya da bir şeyin zamanının artık dolduğunun ve rüya sahibine fayda sağlamadığının göstergesidir. Bu rüya bazıları için yaşlanma korkusu, kadınlar için menopoz korkusu ya da bazıları için bir fırsat için yaş sınırını aşmış olmanın korkusunu yansıtıyor olabilir. Kısacası, rüyasında çürük elma gören kişi bir şey için çok geç olduğunu düşünmektedir. Bazen, çürük elma ya da elmalar yakın geçmişte çok büyük bir fırsatın bugün fırsat bile olmadığının hatırlatıcısıdır. Kendisine çürük elma sunulan kişi bir şey için geç olduğunu anlamalıdır.


Rüyada elma toplamak geçmişte yapılanların karşılığını almaya delalet eder. Güzel elmalar toplamak en genel anlamı itibariyle güzel sonuçlar almak, kötü ya da çürük elmalar toplamak ise kötü sonuçlar almaya işarettir. Rengarenk elmalar görmek ve bunları toplamak bolluk, bereket ve zenginlikle mükafatlandırılmaya delalet eder. Bu rüyanın sahibi güzel bir iş teklifiyle karşılaşabilir ya da bir yerden para alması olasılığı vardır. Elmaları toplarken yere dökmek israfa, vaktin ya da enerjinin boşa harcandığına karşı uyarıdır. Yere düşen her güzel elma aslında rüya sahibinin kaybettiği bir şeyin ya da kaçırdığı bir fırsatın temsilcisidir.


Rüyada henüz olgunlaşmamış fakat sağlıklı bir şekilde olgunlaşma sürecinde olan elmalar görmek genellikle hazırlık ya da oluşum süreçlerine, bazen iyi giden hamileliğe işaret eder. Olgunlaşmamış elma ya da elmaların kişiye sunulduğu rüyalar bir şeyin henüz zamanının olmadığı konusunda uyarı getiren rüyalardandır. Bu rüyalar bize adeta bilinçaltımızdan gelen “bekle, zamanı değil” mesajları gibidir. Kişinin bir amaca ulaşması mümkün olsa da hala eksik olan bir şeyler vardır ve eksik olanların tamamlanması gerekmektedir.


Rüyada olgunlaşmamış elmalar aynı zamanda bir büyüme süreci ile ilgili bilgi getirirler. Henüz olgunlaşmadan koparılan elmalar bazen kötü giden hamileliğe hatta haneden bir kadının kürtaj yaptırmasına işaret edebilirler ve hayırsız rüyalardır. Olgunlaşmakta olan fakat güzel elmalar güzel ve hayırlı evladın hamileliğine delalet eder. Olgunlaşmamış fakat yan yana duran iki elma bazen ikiz bebeklerin yolda olduğunun işaretçisidir. Olgunlaşmamış fakat sorunlu veya şekil bozukluğu olan elmalar ise hamilelik sorunlarının göstergesi olabilir.


Olgunlaşmamış elmalar her zaman hamileliğe işaret etmek zorunda değildir. Bazen henüz olgunlaşmamış bireylere, evdeki çocuklara ya da ergenlik dönemindeki kişilere de işaret edebilirler ve bu kişilerle ilgili gizli bilgiler verebilirler. Örneğin, olgunlaşmamış bir elmanın yere düşmesi haneden bir çocuğun kaza geçirmesine ya da başına kötü bir şey gelmesine işaret edebilir. Olgunlaşmamış birçok elmanın yere düşmesi en genel anlamıyla henüz olgunlaşmamış bir sürecin sonlandırılması ile ilgilidir.


Rüyada ısırılmış elma ya de elmalar başkalarının başlayıp bitirmediği işlere ya da israfa delalet ederler. Güzel fakat ısırılmış elmalar görmek en genel anlamı itibariyle bir şeyi boşa harcamaya ya da bir fırsatı gereksiz yere kaçırmaya işaret eder. Isırılmış elmalar bazıları için ziyan olan enerji, kaynak ya da paraya da işaret edebilir. Bir başka deyişle, ısırılmış elma rüyaları hayırsız rüyalardandır ve boş yere kaybettiklerimiz hakkında bize bilgi sunarlar.


Rüya sahibi rüyasında birine elma veriyorsa birine bir teklifte bulunur ya da bir konuda yardımcı olmaya çalışır. Bazen birine elma vermek yükü hafifletmek ya da bir işi başkasına devretmeye işarettir. Bu rüyalar aynı zamanda paylaşmak ya da hediye vermekle alakalı olabilirler. Birine tadı güzel bir elma veren kişi bazen o kişiye yardımda bulunur, hediye alır ya da para verir. Verilen elmanın tadı kötü ise o kişiye kırıcı bir harekette bulunma olasılığı vardır.


Rüyada elma yemek bazen eksiklerin tamamlanması ve doyuma ulaşmayla ilgili bilgi getirir. Güzel bir elma yiyen aradığını bulur, eksik olan para tamamlanır ya da bir ihtiyaç giderilir. Tadı kötü bir elma yiyen ise tam tersine umduğunu değil ummadığını alır ve bir işten hoşnut kalmaz. Bazen tadı kötü bir elma yemek faydasız meşguliyet ya da sonu zarar olacak bir işe girişmekle ilgilidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page