top of page

Rüyada esir alınmak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Baskı

 • Engel

 • Sorun

 • Zorlama

 • Kötü gidişat

 • İzin alamamak

 • Güç kaybetmek

 • Kontrolü kaybetmek

 • Korkularla yüzleşmek

 • Kontrol altına alınmak

 • Özgürlüğün kısıtlanması

 • İstenen yönde ilerleyememek

 • Hareket alanının kısıtlanması

 • Üst otoriteden gelen bir engel

Rüyada esir alındığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada esir alınmak hayatın kontrolünün başkasını ya da başkalarının eline geçmesi ve dilediği gibi yaşama özgürlüğün kaybetmeye delalettir. Aslında rüyada esir alındığını gören kişi özgürlüğünü ya da yaşam konforunu kaybettiğini düşünen kişidir. Bir başka deyişle, rüyasında esir alınan kişi kendi istediklerini değil başkalarının istediklerini yapmakta ve hayatı istediği yönde ilerlememektedir.


Rüyada esir alınmak bazen vakti kendi istediği gibi değil istemediği şeylerle geçirmek zorunda kalınan bir yaşama işaret eder. Rüyasında esir alındığını gören kişi daha doğrusu daha farklı bir yaşama sahip olmayı istemekte ya da daha farklı uğraşılarla vaktini geçirmek istemekte fakat kendi isteğinin dışında işlerle uğraşmaktadır. Bu rüya bazen kapitalizmin kölesi olmak ya da zor iş  şartları altında hayatın gidişatının istediği yönde olmamasıyla ilgili de olabilir. Kısacası, kişi henüz kendi hayatının patronu olacak seviyede değildir. Bir şeyleri istediği için değil mecbur olduğundan yapmaktadır.

Rüyada esir alındığını görmek

Rüyada esir alınmak aynı zamanda hayatın gidişatının rüya sahibinin istediği yönün dışında başa bir yöne doğru ilerlemesine delalettir. Rüyasında esir alındığını gören kişi bu rüyayı daha iyi yorumlamak için kendisini kimin kaçırdığına ve nereye götürdüğüne odaklanmalıdır. Rüyasında esir alınan uyandığında hayatının istemediği yönde ilerlediğini ya da bazı işlerin kontrolden çıktığını fark edebilir. Bu rüyayı gören kişi öncelikle hangi yönde ilerlemek istediğine karar vermeli ve onu istemediği yönde hareket etmeye zorlayan tüm faktörleri ortadan kaldırmalıdır.


Rüyada esir alınmak ayrıca kişinin özgürlük alanında başka şahısların aşırı derecesinde müdahalesi hatta rüya sahibinin hayatına dair verdiği kararlara bile engelleyici olmalarına işaret edebilir. Rüya sahibi kendi kararlarını verecek özgürlüğe sahip değildir ya da onu engelleyici bazı faktörler bulunmaktadır. Bu rüyayı gören kişi hayatının akışını engelleyen ya da hızını azaltan her ne ise onu bulmalı ve engelleri ortadan kaldırmalıdır.

Rüyada tanımadığı biri tarafından esir alınmak:

Bu rüya bazen kaos bazen bazı işlerin kontrolden çıkması ve hayatın gidişatının bir süreliğine aksamasıyla alakalıdır. Rüya sahibi bazı istek ya da arzularını ertelemek zorunda kalmış ya da hayatında bir şeyler kontrolden çıkmıştır. Bu rüyayı görenin hayatına bir çeki düzen vermesi ve kontrolden çıkan durumları tekrar kontrol altına alması gerekmektedir. Daha doğrusu rüya sahibinin hayata kaldığı yerden devam edebilmesi için kendiyle ilgili bazı sorunları halletmesi gerekir. Rüyada esir alınan aynı zamanda hayatının dengesini bozmuş ve bazı konularda ipin ucunu kaçırmış kişidir.


Rüyada tanıdığı biri tarafından esir alınan kişi farkında olmasa da kontrol altında tutulan kişidir. Esir alınan kişinin hayatı, özgürlüğü ya da hayata dair verdiği kararlar aslında başkasının kontrolü altındadır. Bu rüyayı gören kişi hayata dair kendi kontrolünden çıkanların ne olduğunu anlamaya çalışmalıdır. Bu rüya aynı zamanda manipüle edilme ve farkında olmadan yönlendirilmeye dair uyarıcıdır. Rüya sahibinin hayatı kendisini esir alan kişi tarafından istenmeyen yöne doğru ilerliyor ise bu duruma müdahale etmek gerekir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page