top of page

Rüyada fare görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Sorun

 • Korku

 • Bela

 • Düşman

 • Fenalık

 • Kötülük

 • Tehlike

 • Dedikodu

 • Rahatsızlık

 • Kötü arkadaş

 • Düzensizlik

 • Kötü enerji

 • Düzensiz hayat

 • Halledilmesi gereken sorunlar

Rüyada fare görmek ne anlama gelir?

Rüyada fare görmek can sıkıcı, sinir bozucu ya da sevimsiz durumların rüya sahibinin hayatında cereyan etmesiyle yorumlanır. Bu rüyayı gören kişilerin büyük bir çoğunluğu uyandıkları gün ya da bir iki gün sonrası ufak tefek önemsiz fakat sinir bozucu işlerle uğraşmak zorunda kalırlar. Kısacası rüyada görülen fare gerçek hayatta rüya sahibini irite eden bazı durumların yaşanmasıyla yorumlanır.

Rüyada  fare bazı kişiler için hiljenik olmayan ve kişiyi rahatsız eden bir gerçekliğe de delalet edebilir. Bu rüyayı görenin yakın zamanda mikrop ya da enfeksiyon kapması, geçici bir hastalığa yakalanması ya da tüm bunların dışınsa kendini temiz hissetmediği bir yerde bulunması ihtimali de oldukça yüksektir.

 

Rüyada fare görmenin bir başka olası anlamı ise rüya sahibinin hayatında temizlemesi ya da düzene sokması gereken bazı şeylerin olduğudur. Rüya sahibi tıpkı bir mekandaki fareleri temizler gibi hayatından da neleri temizlemesi ve atması gerektiğine karar vermelidir. Atılması gerenler bazen evdeki faydasız ya da kirli eşyalar olabileceği gibi bazen insan zihnindeki negatif düşünceler olabilir. Rüya sahibi bu rüyayı öncelikle hayatından nelerin çıkartması gerektiğini bularak yorumlamalıdır.

Rüyada evde fareler olduğunu görmek

Rüyada  evde fare ya da fareler dolaştığını görmek rüya sahibi için tüm haneyi rahatsız eden sevimsiz bazı durumların yaşanacağına delalettir. Rüyasında evinde farelerin dolandığını görenin uyandığı gün ya da 1-2 gün içerisinde haneden biriyle bir tartışma yaşaması ya da ufak ama irite edici ve üzücü bir olayla uğraşması olasılığı oldukça yüksektir. Rüyasında evinde fare ya da fareler görenin ertesi gün biraz sinirleri bozulur.

 

Rüyada evinde fare ya da farelerle uğraşan, onları öldürmeye çalışan ya da dışarı çıkarmaya çalışan bir anne ya da baba gerçek hayatta evlatlarıyla ilgili bazı meseleleri çözmek için uğraşabilirler. Fakat bu meseleler çözülebilecek ufak meselelerdir yine de rüya sahibinin canını sıkacak işlerdir. Bu farelerin rüyada öldürülmeleri meselelerin çözüleceği anlamına gelir, öldürülmeden farelerin saklanması meselelerin sadece geçici olarak ertelenmesine delalet eder.

Rüyada iş yerinde fare ya da fareler görülmesi:

Rüyada iş yerinde fare ya da fareler olduğunu gören ve bu farelerle uğraşan kişi çalıştığı yerde bazı sorunlarla uğraşır ya da kendisinin ayağını kaydırmaya çalışan bazı kişilerin çıkardığı problemlerle boğuşmak zorunda kalacaktır. Fakat bu rüyayı gören kişi bilmelidir ki rakip ya da düşmanların kapasitesi kişiyi aşacak kadar büyük değildir ve sorunlar kesinlikle çözülebilecek sorunlardır. Bu rüyayı görenin düşmanı kendisinden zayıftır.

 

Rüyada iş yerinde fare ya da fareler aynı zamanda iş yerindeki sinir bozucu işlerin rüya sahibinin çok canını sıktığına ve bu stresi eve taşıdığına delalettir. Yine bu rüyada fareleri öldürmek sorunların eninde sonunda çözüleceğine, fareleri elinden kaçırmak ise sorunların erteleneceğine delalet eder. Rüyada iş yerinde fareler olduğunu görüp bu fareleri öldürmek yerine onlardan kaçan kişinin sorunları aslında kendi kapasitesini aşamayacak kadar küçüktür fakat rüya sahibi bu sorunları gözünde büyütmektedir.

Rüyada çantasında fare görmek:

Rüyada çantasında fare gören kişinin çok yakınında gizli düşmanları ya da hasetçileri vardır. Bu düşman ya da hasetçilerin bazen aile ya da akrabalardan olma ihtimalleri de vardır. Rüyada çantaya girmiş fareler bazen kişinin hanesinde çözülmesi gereken sorunlar ya da evden çıkarılması gereken bir şeyler olduğuna delalet eder.


Rüyada fare öldüren kişi ufak tefek bazı sorunlardan kurtulur ve rahatlar. Rüyada fare öldürmek iyidir ve bir nevi kurtulma ve rahatlama sinyalidir. Fakat bu rüyada fare öldürürken ne hissedildiği dikkate alınarak yorum yapılmalıdır. Fareyi öldürüp sevinen bir işi sonuçlandırır ve mükafatını alır. Fare öldürdükten sonra üzülen ya da pişman olan kişi bir kararı verirken çok dikkatli olmalıdır.


Rüyada fare yakalayan kişi yeni bir işi eline alır ya da kendisine çözülmesi gereken bir sorun verilir. Bu rüyayı gören ne gördüğünden çok ne hissettiğine bağlı yorum yapmalıdır. Fareyi eline alıp tiksinen kişi gerçek hayatta angarya işlerle uğraşmak zorunda kalır. Fareyi alıp hiçbir şey hissetmeyen ise bazı sorunları kolaylıkla çözecektir.


Rüyada fareden kaçmak rüya sahibi için tembellik ve bazı sorunların çözümünün ertelenmesine delalettir ve bu rüya bir uyarı rüyasıdır. Bu rüyayı sürekli gören kişi aslında bazı sorunları çözüp hayatından çıkaracak kapasiteye sahiptir fakat oturup bu sorunlarla uğraşmadığından sorunlar tekrar tekrar karşısına çıkacaktır. Rüyada fare gören şunu bilmelidir ki aslında halletmesi gereken bu problemler rüya sahibinin kapasitesini aşacak kadar büyük işler değildir.


Rüyada fare yemek haneye haram para girmesi ya da vücuda bir hastalığın girmesi ile alakalıdır. Fareyi yuttuğunu görenin yakın zamanda bir enfeksiyon kapması ihtimali vardır. Bu rüya aynı zamanda hayırsız ve faydasız işlerle uğraşmaya da delalettir. Rüyasında fare yediğini gören tez zamanda sadaka vermeli ve kötü alışkanlıklarından kurtulmalıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page