top of page

Rüyada feribot kaptanı görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • CEO

 • Öncü

 • Ortak

 • Lider

 • Vesile

 • Değişim

 • Başlatan

 • Sorumlu kimse

 • Eylem çağrısı

 • Ön ayak olan

 • Çözümü bulan

 • Statükoya meydan okuyan

Rüyada feribot kaptanı görmek ne anlama gelir?

Yaşam yolculuğumuzda kaptan figürü değişim ya da vesile olarak karşımıza bir çok kez çıkar. Rüyadaki feribot kaptanı bu değişimin oluş biçimiyle ilgili bilgi sunar. Feribot kaptanının bizi götürdüğü yönde harcadığımız süre, yolculuğun nasıl yapıldığı hatta rüyada yanımızdaki arketipler farkında olmasak da bize bu değişim hakkında bilgi getiren ipuçlarıdır. Aslında feribot kaptanının yanı sıra içinde bulunduğumuz taşıt aracı bilinçaltımızın bir grup insanı aynı konteynır içine alma çabasıdır. Bu rüyada insanlar 2 çeşittir: feribotun içindekiler (bizimle hareket edenler) ve feribotun dışındakiler (bu harekete katılmayanlar). Feribot kaptanı ise bu hareketi belli kurallar çerçevesinde sağlayan kişi ya da mekanizmadır.


Yaşamda A noktasından B noktasına ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye işaret ediyor olabilirler. Fakat feribot kaptanı arketipinin olumlu yanı olduğu gibi olumsuz yanları da vardır. Feribot kaptanının olumlu yanı bizi bir yöne götürecek enerjiyi temsil etmesidir. Olumsuz yanı ise kontrol gücümüzü elimizden alacak bir şeye işaret etmeleri olabilir. Bazen işlerin kontrolümüzden çıktığını bilinçaltımız rüyamıza kötü karakter bir feribot kaptanı yaratarak anlatmaya çalışmaktadır. Burada bilinçaltımız aslında yaşamımızın kendi istediğimiz istikamete değil kendi yarattığı “kötü karakter” kaptanın istediği yönde ilerlediğini bize söyler.

Rüyada feribot kaptanı

Rüyada karşımıza çıkan kişilik türleri gerçek yaşama dair mutlaka bir şeylere dokunurlar. Feribot kaptanı arketipi ise A noktasından B noktasına gitmek için şartların oluştuğuna değinir ve bizim için eylem çağrısıdır. Eğer feribot kaptanı feribotde bir grup insanı taşıyor ise bu rüyada “hepimiz beraberiz” mesajı bulunur. Feribot kaptanı aynı amaca doğru ilerleyen kişilerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayıcı ya da kolaylaştırıcı bir mekanizmayı temsil eder. Aslında rüyadaki feribot kaptanı her zaman bir birey değil bazen bir olay ya da vesiledir. Dolayısıyla feribot kaptanıın kişiliği, karakteri ve davranışları bu olayın oluş biçimiyle örtüşecektir.


Rüyadaki feribot kaptanı aynı zamanda değişimi sembolize eder ve sembolik olarak köprü rüyasına benzerler. Feribot kaptanı köprü gibi stabil değildir. Köprü bizim için bir noktadan diğer noktaya geçiş için şartların oluştuğundan haber verirken feribot kaptanı hareketli bir sürece işaret eder ve bir noktadan diğer noktaya bizi götüren enerjidir. Köprü rüyalarında değişim için daha çok efor sarfetmemiz gerekir. Feribot kaptanına kendimizi teslim etmemiz yeter. Değişim kendimizi akışa bıraksak da bizim için olacaktır.

Rüyada feribot kaptanı aynı zamanda yaşamımızdaki aktif yönlendirici unsurları temsil eder. Bazen bu unsurlar fikir değişiklikleri ve yaşama dair verdiğimiz kararlar da olabilirler. Yaşamımız bir yöne doğru ilerlerken rüyamızda feribot kaptanı gördüğümüzda ani bir karar değişikliğiyle kendimizi başka bir amacın peşinde koşarken bulabiliriz. Burada feribot kaptanı aslında bizim için yeni bir yönün açık olduğunu göstermeye çalışmaktadır.


Tüm bunların yanı sıra feribot kaptanı arketipinde yüksek liderlik vasıfları bulunmaktadır. Bu arketip bize bir gidişata nasıl öncülük edildiğine dair bilgi sunuyor da olabilir. Bu tip rüyaların yorumlanmasında feribot kaptanının hareketlerine ve yolculuğun seyrine odaklanmalıyız. Sinirli bir feribot kaptanı, hızlı feribot kaptanı ya da yavaş feribot kaptanı gibi rüyada karşımıza çıkan feribot kaptanının özellikleri aslında yaşamımızda değişim içerisinde olan bir süreç hakkında bilgi getirir. Hatta bu tip rüyalarda feribot kaptanının karakteristik özelliklerine de odaklanmalıyız.

Rüyadaki kaptan hem kendinin hem de yolcuların kaderini ve gidiş yönünü kontrolü altında tutan kişidir. Feribot kaptanının imajı kaderin denetleyicisi olduğu ya da olmadığı konusunda bilgi getirir. Bir rüyada feribot kaptanıın karakterinden çok bizi nereye götürdüğüne odaklanmalıyız. Feribot kaptanının bizi götürdüğü yer gitmek istediğimiz bir yer mi yoksa korktuğumuz bir yer mi? Eğer feribot kaptanı bizi istediğimiz bir yere götürüyorsa belki de bizim için hayallere kavuşma fırsatını temsil etmektedir. Eğer gitmek istemediğimiz bir yere götürüyorsa artık işler kontrolden çıkmış ve kendi kontrol etmediğimiz bir sürece (feribot kaptanının kontrol ettiği sürece) gitmeye başlamışızdır.


Rüyada feribot kaptanı bir olayın olmasını kolaylaştırıcı ve sorumluluğu eline alan mekanizmadır. Dolayısıyla, rüyadaki feribot kaptanının tavırları, hal ve hareketleri bu süreç hakkında ipuçları verir. Bizi bir yere zorla götüren feribot kaptanı aslında kaçınılmaz sona ilerleyiş korkusunu yansıtır. İstemediğimiz halde bir feribot kaptanının bizi bir yere götürdüğünü gördüğümüz rüyalar genellikle arzu etmediğimiz sonuçların yaklaştığına ışık tutarlar.


Feribot kaptanı gördüğünüz rüyalarda hedeflerinize varıyor musunuz yoksa kayboluyor ya da istemediğiniz bir yere mi gidiyorsunuz? Rüyanın yorumunu bu soruya verdiğiniz cevaba göre yapmalısınız. Feribot kaptanının kullandığı feribotyle bir yere mi çarptınız? O halde sonuca ulaşmadan anden sona eren bir şeyler olacak ya da kontrolden çıkmış hissediyorsunuz. Bu tip rüyaların yalnızca bilinçaltınızın yansıması olduğunu da unutmayın. Rüyada kaybolmak bazen hayatınızın yönünü belirleyememek ya da yaşam amacınızı bulamamakla ilgili olabilir. Kariyer seçimlerinize bir göz atın. Hayallerinizin işini mi yapıyorsunuz yoksa babanızın arzu ettiği mesleği yaparken mi kendinizi buldunuz?

Rüyanızı yazın:

bottom of page