top of page

Rüyada fil görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Para

 • Haber

 • Sürpriz

 • Kudret

 • Bolluk

 • Hediye

 • Obezite

 • Bereket

 • Zenginlik

 • Büyük para

 • Önemli bir misafir

 • Büyük bir mal alımı

 • Şişman ya da cüsseli biri

Rüyada fil görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen fil “büyük bir şeyin hayatımıza girmesi” metaforudur. Bu rüyanın daha iyi yorumlanabilmesiiçin filin bizde nasıl bir etki uyandırdığına, nerede durduğuna, önünde ve arkasında hangi obje ya da semboller olduğuna odaklanmalıyız. Filin bize anlatmaya çalıştığı büyük bir şey bazen haneye girecek büyük miktarda para ya da nimet olabileceği gibi bazen haneye gelecek önemli bir misafirin simgesi de olabilir. Bazıları için rüyada büyük bir fil görmek güzel bir iş bulmaya ya da büyük bir fırsatla mükafatlandırılmaya alamettir.

 

Rüya tabirciliği ve semboller dilinde hayvan objelerinin yorumlanmasına o hayvanların en belirgin özelliklerine dikkat ederek başlamak gerekir. Bu özellikler günlük yaşamımızda mutlaka bize birilerini hatırlatmakta ya da yaşanan bazı durumlarla ilgili sıfat niteliği taşımaktadırlar. Fil gördüğümüz rüyalar da bu yüzden büyüklük, ağırlık, yavaşlık ve cüsselilik gibi sıfarların altını çizer. 

Rüyada fil

Dolayısıyla, rüyada görülen fil günlük yaşamımızda ağır ilerleyen bir sürecin temsilcisi olabileceği gibi cüsseli bir kişiye işaret ediyor da olabilir. Her zaman olmasa da rüyada görülen fil bazen obezite ve obeziteye bağlı sağlık sorunlarıyla ilgili ipuçları veriyor da olabilir.

 

Bazen rüyadaki fil “büyük bir zat” sembolüdür. Fili rüyada ana karakter olarak görülmüş ise yüksek rütbede oturan birinden menfaat vardır. Bazıları için fil varlıklı bir erkeğe ve bu erkekten gelecek müjde, teklif ya da menfaate alamettir. Fili çirkin görmek ise hayırlı değildir. Bu durumda rüya sahibi güçlü ve donanımlı bir düşman ya da kimseden gelecek bir zarara hazırlıklı olmalıdır. Bu tip rüyaların yorumlanmasında filin nerede bulunduğuna ve bakış yönüne de dikkat etmeliyiz.

Bazen rüyada görülen değişim yaşamımızda çok büyük bir değişimin cereyan edeceğinin altını çizer. Fili gören kişinin yaşamına giren bir arkadaş ya da yeni bir fikir sayesinde kendisi için her şey değişmeye başlayacaktır. Bazen rüyadaki fil bu değişimin yeni bir eğitim ya da yeni bir fırsat sonrası olacağının altını çizer. Bu fırsatın ya da değişimin büyüklüğü rüyada gördüğümüz filin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla, çok büyük bir fil çok büyük bir fırsat alametidir.

 

Tüm buraya kadar yaptığım yorumlar aslında hep pozitif yorumlardı ve rüyada görülen filin büyük bir nimet, değişim ya da fırsat alameti olduğunu belirttim. Fakat, tüm pisişik alanlar gibi rüya tabirciliğinde de görülen her objenin rüya sahibinde uyandırdığı izlenim mutlaka dikate alınmalıdır. Çünkü, cüsseli bir hayvan olmasıyla bilinen fil genellikle yaşamımıza girecek güzel bir haber ve bolluk-bereket işareti olabileceği gibi eğer kötü ya da sevimsiz ise büyük bir belaya bulaşmanın işareti de olabilir. Rüyada görülen filden nasıl bir enerji aldığına odaklanarak bu sembol yorumlanmalıdır.

 

Tüm bunlara ilaveten rüyada beliren sevimsiz ve korkunç bir fil de hayra alamet değildir. Bazen bütün işlerin ters-düz olması ya da servetin bloke olmasına işaret edebilir. Korkunç bir fil bazıları için büyük bir malın bir türlü satılamaması ya da büyük işlerde aksamalara işaret edebilir. Nadiren de olsa rüyadaki ürkütücü bir fil şişman ya da cüsseli birinin vefatına ya da yatağa düşmesine de işaret edebilir. Kısacası, rüyada bir fili ters görmek de iyi değildir. Yine de bu objeyi daha iyi yorumlayabilmek için nerede durduğuna, çevresindeki objelere ve filin bakış yönüne dikkat etmemiz gerekir.

 

Fil rüyaları aynı zamanda bir çok psikolog tarafından güç ve kontrolle ilişkilendirilmiştir. Bütün rüyaları cinselliğe bağlamasıyla ünlü Sigmund Freud’e göre bu güç elbette cinsel güçtür. Ona göre rüyadaki fil içsel arzularımızla ilgilidir. Bazı psikologlara göre yaşayan en büyük kara hayvanı olan fil güçlü olmak ve düşmanı mağlub etmekle ilgilidir. Fil rüyaları aynı zamanda yaşamda ağır adımlarla fakat kontrollü bir şekilde ilerlemenin sembolüdür.

 

Eski zamanlardan beri semboller dilinde ve rüya tabirciliğinde fil daima bolluk, bereket ve zenginlik sembolüydü. Bu yüzden Hindistanda bazı dinlerde evde fil heykeli bulundurmanın o eve mal ve para girişini hızlandıracağına inanılmakta idi. Günümüzde de Feng shui de dahil bir çok inanışa göre evde fil heykeli bulundurmanın bolluk bereket getirdiğine hala inanılmaktadır. İri ve cüsseli bir hayvan olmasından dolayı bu hayvan çoğu uygarlık tarafından haneye büyük para girişi ya da büyük bir mal alım satımına delalet olarak görülmüştür.

Rüyanızı yazın:

bottom of page