top of page

Rüyada fırtına görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Öfke

 • Yıkım

 • Dürtü

 • Zarar

 • Enerji

 • Vesile

 • Tahrip

 • Değişim

 • Yolculuk

 • Taşınmak

 • Yönelmek

 • Zorlanmak

 • Yönetilmek

 • Yıkıcı güçler

 • Yaşam gücü

 • Huzursuzluk

 • Sürüklenmek

 • Kontrol kaybı

 • Karar değişimi

 • Yönlendirilmek

 • Yön değiştirmek

 • Öfke patlaması

 • Radikal değişimler

 • Duygusal çalkantılar

 • Kendiliğinden gelişen olaylar

 • Mekan değiştirmeye zorlayıcı etkenler

Rüyada fırtına çıktığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada fırtına konfor ve istikrarımızı sarsacak tüm tehlikelerin sembolü olabilir. Bu rüya bazen kendi ellerimizle kurduğumuz düzen ve tüm kazanımlarımızın tehlike altında olduğuna karşı uyarı içerebilir. Çok güçlü bir fırtına sahip olduğumuz düzeni ve istikrarı yerle bir edecek bazı değişimlerin hayatımıza girebileceği konusunda bizi uyarır. Kısacası, rüyada fırtına bir şeylerle artık vedalaşmamız gerektiğini bize haber verir. Bu rüyayı gören kişi hayatına girecek radikal değişimlere hazırlıklı olmalıdır.

 

Rüyada fırtına bazen yeninin hayatımıza girişi için eskinin yok edilmesi çabasının sembolüdür. Her nasıl bir bina yapmak için eski binayı tamamen yıkmamız gerekiyor ise hayatımıza yeni girecek bir şeye yer açmak için de eskiyle vedalaşmamız gerekmektedir. İşte rüyada görülen şiddetli ve yıkıcı fırtına aslında yeniye yol açmak için hayatımızdaki eskiyi yok edecek ve süpürecek tüm dış güçlerin simgesi olabilir. Bu yüzden rüyada fırtına bazıları için değişimin ve yeniliklerin arifesi olarak kabul edilen bir rüyadır. Bu rüyada fırtınanın bizden tam olarak neyi alıp götürdüğüne odaklanmamız gerekir.

Rüyada fırtına çıktığını görmek

Rüyada fırtına aynı zamanda değişime istemeyerek de olsa kapılmak ve kaçınılmaz sona sürüklenmekle ilgilidir. Bu rüya aynı zamanda hayatın kontrolünü kaybetmek ve gidişatı kendi istediği yönde ayarlayamamakla ilgilidir. Rüyada fırtına eğer bir şeyi yok ediyorsa rüya sahibi bu zoraki değişim sürecinde mutlaka bazı kayıplar vereceğini anlamalıdır. Fırtınanın dokunduğu ve yok ettiği her şey aslında rüya sahibinin hayatında yol açtığı yıkımlardır. Fırtına ayrıca duygusal girdaplar ve kendini duygusal olarak bir şeye ya da birine kaptırma anlamı da taşıyabilir. Fırtınadan kaçmayı başaran kendini tüm bu olanların dışında tutmayı da başarır.


Rüyada fırtına aynı zamanda bazı sorunlar ve bu sorunların rüya sahibinin hayatında yol açtığı tüm tahribat ve yıkımlarla ilgili de olabilir. Rüyasında bir fırtınanın evini yıktığını görenin hanesindeki her birey rüya sahibinin hayatında cereyan etmekte olan bazı değişimlerden etkilenir. Bazıları için rüyada fırtına görmek duygusal hayatın fiziksel hayatı etkilemesi ve mantıksız kararlar almaya karşı uyarıdır. Bu rüyanın sahibi için duygusal hayatta bir kontrol kaybı ve yıkım söz konusu olabilir. Rüya sahibi duygularıyla değil mantığıyla hareket etmelidir.

 

Rüyada fırtına tüm bunların yanı sıra iç dünyamız ve duygusal durumumuz hakkında bilgi verir. Fırtına rüyalarında aynı zamanda yuvarlak bir spiral gibi dönen girdap görmek de mümkündür. Bu yüzden bu rüyalar bazen sembolik olarak dıştan içe yöneliş, merkeze doğru hareket etmek ya da öze dönmekle ilgilidir. Fakat bu içsel yöneliş genellikle kişinin kontrolünün dışında ve isteği olmadan yapılan yöneliştir. Rüyasında çok şiddetli bir şekilde bir fırtınaya kapılan kişi kaçınılmaz değişimlere ayak uydurmaktan başka bir çare bulamaz.

 

Rüyada fırtına hayatın farklı bir yöne sürüklenmesi ya da zorlayıcı etkenlerin temsilcisidir. Bazen rüyada fırtına gitmek istediğimiz yöne bizi götüren, iten ya da zorlayan tüm unsurları hatta bizi o amaca götürecek arkadaşlar, aracılar ya da vesile olacak olayları da temsil edebilir. Fırtınayı görmek tıpkı ayaklarımızın bizi bir yere götürmesine benzer. Rüya sahibini kader bir yere götürür ve fırtına burada aslında onu götüren zorlayıcı etkiyi temsil etmektedir. Bu rüyayı gören fırtınanın ke kadar şiddetli olduğuna ve kişiyi yönlendirmede ne derece etkili olduğuna bakarak bu rüyayı yorumlamalıdır. Rüyada fırtına estiğini gören için değişim çanları çalar ve kader onu hiç beklemediği bir yöne doğru sürükler.

 

Rüyada fırtına bazen hayatımızı değiştiren ya da bizi sert ve zorlayıcı bir şekilde yönlendiren insanların temsilcisi de olabilir. Bazen rüyadaki fırtına hayatımızda gelip geçen ve bizde etki bırakan insanlardır. Bazen bir insanın peşine takılıp farklı bir istikamette ilerlemek ya da başkalarının fikir ya da düşüncelerinden etkilenerek hayatımıza yön vermek isteyebiliriz. İşte fırtına tam da bu gibi bir durumu yaşadığımız zaman görebileceğimiz bir rüyadır. Bir kişi ya da arkadaşın konuşması veya düşüncesinden etkilenerek hayatımıza yön vermek istememiz rüyamızda fırtınayı gördüğümüz zaman mümkündür.

Rüyada fırtına çıkması ve bu fırtınanın bizi bir yere sürüklemesi aslında hayatımızı sert ve zorlayıcı bir şekilde yönlendiren önemli kişilerin ya da vesilelerin temsilcisidir. Bazen kazara da olsa bir olay hayatımızı değiştirir ya da bizi çok farklı bir yöne sürükler veya seyahat etmemize yol açabilir. İşte fırtınanın temsil ettiği olay ya da kişi de bize tam anlamıyla bunu yapar. Rüyasında şiddetli bir fırtına estiğini göreni kader ya bir yöne doğru sürükler ya da rüya sahibi yolculuk yapmaya heveslenir.

 

Rüyada fırtına çıkması bazen aniden beliren bir fikir ya da kararın temsilcisidir. Hafif fırtınalar genellikle aklımızdan esip geçen fikir ya da düşüncelerdir. Fakat kuvvetli fırtınalar hayatımızı daha büyük ölçüde etkileyebilecek hatta hayatımızın gidişatını ve yönünü değiştirecek fikir veya kişileri temsil eder. Rüyada fırtınalar bazen aklımıza gelecek ufak tefek fikirler, bir şey yapma isteği ya da karar değişiklikleriyle ilgilidir. Bir şeye aniden heyecan duymak, onu araştırmak ya da onun peşinden gitmek gibi dürtülerin de habercisidir. Bu rüyayı gören ertesi gün yeni bir karar alarak bir amacın peşinden gitmeye arar verebilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page