top of page

Rüyada gemi kaptanı görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • CEO

 • Öncü

 • Ortak

 • Lider

 • Vesile

 • Değişim

 • Başlatan

 • Sorumlu kimse

 • Eylem çağrısı

 • Ön ayak olan

 • Çözümü bulan

 • Statükoya meydan okuyan

Rüyada gemi kaptanı görmek ne anlama gelir?

Rüyada karşımıza gemi kaptanı kılığında çıkan bireyler güçlü ve baskın arketiplerdir. Yaşamda A noktasından B noktasına ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye işaret ediyor olabilirler. Fakat gemi kaptanı arketipinin olumlu yanı olduğu gibi olumsuz yanları da vardır. Gemi kaptanının olumlu yanı bizi bir yöne götürecek enerjiyi temsil etmesidir. Olumsuz yanı ise kontrol gücümüzü elimizden alacak bir şeye işaret etmeleri olabilir. Bazen işlerin kontrolümüzden çıktığını bilinçaltımız rüyamıza kötü karakter bir gemi kaptanı yaratarak anlatmaya çalışmaktadır. Burada bilinçaltımız aslında yaşamımızın kendi istediğimiz istikamete değil kendi yarattığı “kötü karakter” kaptanın istediği yönde ilerlediğini bize söyler.


Rüyada karşımıza çıkan kişilik türleri gerçek yaşama dair mutlaka bir şeylere dokunurlar. Gemi kaptanı arketipi ise A noktasından B noktasına gitmek için şartların oluştuğuna değinir ve bizim için eylem çağrısıdır. Eğer gemi kaptanı gemide bir grup insanı taşıyor ise bu rüyada “hepimiz beraberiz” mesajı bulunur. Gemi kaptanı aynı amaca doğru ilerleyen kişilerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayıcı ya da kolaylaştırıcı bir mekanizmayı temsil eder. Aslında rüyadaki gemi kaptanı her zaman bir birey değil bazen bir olay ya da vesiledir. Dolayısıyla gemi kaptanıın kişiliği, karakteri ve davranışları bu olayın oluş biçimiyle örtüşecektir.

Rüyada bir gemi kaptanı görmek

Yaşam yolculuğumuzda kaptan figürü değişim ya da vesile olarak karşımıza bir çok kez çıkar. Rüyadaki gemi kaptanı bu değişimin oluş biçimiyle ilgili bilgi sunar. Gemi kaptanının bizi götürdüğü yönde harcadığımız süre, yolculuğun nasıl yapıldığı hatta rüyada yanımızdaki arketipler farkında olmasak da bize bu değişim hakkında bilgi getiren ipuçlarıdır. Aslında gemi kaptanının yanı sıra içinde bulunduğumuz taşıt aracı bilinçaltımızın bir grup insanı aynı konteynır içine alma çabasıdır. Bu rüyada insanlar 2 çeşittir: geminin içindekiler (bizimle hareket edenler) ve geminin dışındakiler (bu harekete katılmayanlar). Gemi kaptanı ise bu hareketi belli kurallar çerçevesinde sağlayan kişi ya da mekanizmadır.


Rüyadaki gemi kaptanı aynı zamanda değişimi sembolize eder ve sembolik olarak köprü rüyasına benzerler. Gemi kaptanı köprü gibi stabil değildir. Köprü bizim için bir noktadan diğer noktaya geçiş için şartların oluştuğundan haber verirken gemi kaptanı hareketli bir sürece işaret eder ve bir noktadan diğer noktaya bizi götüren enerjidir. Köprü rüyalarında değişim için daha çok efor sarfetmemiz gerekir. Gemi kaptanına kendimizi teslim etmemiz yeter. Değişim kendimizi akışa bıraksak da bizim için olacaktır.

Rüyada gemi kaptanı aynı zamanda yaşamımızdaki aktif yönlendirici unsurları temsil eder. Bazen bu unsurlar fikir değişiklikleri ve yaşama dair verdiğimiz kararlar da olabilirler. Yaşamımız bir yöne doğru ilerlerken rüyamızda gemi kaptanı gördüğümüzda ani bir karar değişikliğiyle kendimizi başka bir amacın peşinde koşarken bulabiliriz. Burada gemi kaptanı aslında bizim için yeni bir yönün açık olduğunu göstermeye çalışmaktadır.


Tüm bunların yanı sıra gemi kaptanı arketipinde yüksek liderlik vasıfları bulunmaktadır. Bu arketip bize bir gidişata nasıl öncülük edildiğine dair bilgi sunuyor da olabilir. Bu tip rüyaların yorumlanmasında kaptanın hareketlerine ve yolculuğun seyrine odaklanmalıyız. Sinirli bir gemi kaptanı, hızlı gemi kaptanı ya da yavaş gemi kaptanı gibi rüyada karşımıza çıkan gemi kaptanının özellikleri aslında yaşamımızda değişim içerisinde olan bir süreç hakkında bilgi getirir. Hatta bu tip rüyalarda gemi kaptanının karakteristik özelliklerine de odaklanmalıyız.

Rüyadaki gemi kaptanı arketipi hem kendinin hem de yolcuların kaderini ve gidiş yönünü kontrolü altında tutan kişidir. Gemi kaptanının imajı kaderin denetleyicisi olduğu ya da olmadığı konusunda bilgi getirir. Bir rüyada gemi kaptanıın karakterinden çok bizi nereye götürdüğüne odaklanmalıyız. Gemi kaptanının bizi götürdüğü yer gitmek istediğimiz bir yer mi yoksa korktuğumuz bir yer mi? Eğer gemi kaptanı bizi istediğimiz bir yere götürüyorsa belki de bizim için hayallere kavuşma fırsatını temsil etmektedir. Eğer gitmek istemediğimiz bir yere götürüyorsa artık işler kontrolden çıkmış ve kendi kontrol etmediğimiz bir sürece (gemi kaptanının kontrol ettiği sürece) gitmeye başlamışızdır.


Rüyada gemi kaptanı bir olayın olmasını kolaylaştırıcı ve sorumluluğu eline alan mekanizmadır. Dolayısıyla, rüyadaki gemi kaptanının tavırları, hal ve hareketleri bu süreç hakkında ipuçları verir. Bizi bir yere zorla götüren gemi kaptanı aslında kaçınılmaz sona ilerleyiş korkusunu yansıtır. İstemediğimiz halde bir gemi kaptanının bizi bir yere götürdüğünü gördüğümüz rüyalar genellikle arzu etmediğimiz sonuçların yaklaştığına ışık tutarlar.


Gemi kaptanı gördüğünüz rüyalarda hedeflerinize varıyor musunuz yoksa kayboluyor ya da istemediğiniz bir yere mi gidiyorsunuz? Rüyanın yorumunu bu soruya verdiğiniz cevaba göre yapmalısınız. Gemi kaptanının kullandığı gemiyle bir yere mi çarptınız? O halde sonuca ulaşmadan anden sona eren bir şeyler olacak ya da kontrolden çıkmış hissediyorsunuz. Bu tip rüyaların yalnızca bilinçaltınızın yansıması olduğunu da unutmayın. Rüyada kaybolmak bazen hayatınızın yönünü belirleyememek ya da yaşam amacınızı bulamamakla ilgili olabilir. Kariyer seçimlerinize bir göz atın. Hayallerinizin işini mi yapıyorsunuz yoksa babanızın arzu ettiği mesleği yaparken mi kendinizi buldunuz?

Rüyanızı yazın:

bottom of page