top of page

Rüyada gemiye binmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • nilik

 • İlerleme

 • Kolaylık

 • Katılmak

 • Beraberlik

 • Güçlenmek

 • Yön arayışı

 • Motivasyon

 • “Evet” demek

 • Yön değiştirmek

 • Karar değiştirmek

 • Harekete geçmek

 • Yeni bir amaç bulmak

Rüyada gemiye binmek ne anlama gelir?

Rüyada gemiye binmek bir geçiş durumunda olduğunuzu, tanıdık olanı geride bırakıp bilinmeyene doğru ilerlediğinizi gösteriyor. Evden taşınıyor, bir ilişkiyi bırakıyor, iş değiştiriyor, bir geçiş töreninden ya da zihinsel bir değişimden geçiyor olabilirsiniz. Bu değişiklik sayesinde bir şeyi geride bıraktığınız için duygusal hissedebilirsiniz. Ancak, bu hareketin büyümeniz ve kişisel gelişiminiz için gerekli olduğunu biliyorsunuz. Geride bıraktığınız (veya salıverdiğiniz) şeyin yerini kısa süre sonra daha büyük zihinsel netlik ve değişimin yenilenmiş bir durum alacak. Sonuç olarak daha iyi bir durumda olacaksınız.


Rüyada gemiye binmek düşünceler, duygular ve dürtülerdeki değişimler ve yaşamdaki ileri-geri hareketler metaforudur. Bir başka deyişle, yaşam yolculuğumuzda bir A noktasından B noktasına gittiğimiz zaman rüyamızda bir ulaşım aracına bineriz. Bu A noktası ve B noktası hareket her zaman fiziksel yolculuk anlamına gelmez, bir durumdan başka bir duruma geçiş, karar değişikliklerimiz hatta yeni bir amaç uğruna eski amaçlarımızı terk etmemiz bile rüyalar aleminde bir yolculuktur.


Rüyalar alemi yaşamımızdaki tüm bu değişimleri bize metaforlar inşa ederek anlatmaya çalışır. Rüyadaki gemi aslında bu değişimi yapmamızı sağlayan bir taşıyıcıdır. Rüyada gemideki yolculardan her birinin zihnimizde kapladığı bir yer ve bir hacmi vardır. Onların hal ve hareketleri, davranışları hatta söyledikleri sözler birer mesaj niteliğindedir. Hatta bu yolcular bazen iç dünyamızdaki farklı yönlerimizi temsil ediyor olabilirler. Yolcular arasındaki kavga genellikle iç dünyamızdaki kaos ve farklı seslerin yükselişidir. Örneğin, içimizden bir ses bir işe evet darken bir yanımız hayır diyorsa bu değişim sürecinde vir gemide 2 yolculuk kavga ettiğini rüyamızda görebiliriz.

Rüyada gemiye bindiğini görmek

Rüyadaki gemi genellikle zihnimizin durumu ve yaşamdaki ilerleyişimizi sembolize eder. Geminin eski olması belki de demode olmuş bir yaşam tarzı ya da çalışma sistemi konusunda bize uyarı getirir. Yeni dünya düzeninde değişen sistemlere ayak uydurmada zorlandığımız zamanlarda rüyamızda kendimizi eski ve kırık dökük bir gemiyle yolculuk yaparken bulabiliriz. Rüyadaki geminin onarılmaya muhtaç her detayı aslında yaşamımızda güncelleme ya da yenilik isteyen yanlarımıza işarettir.


Gemiye bindiğimizi gördüğümüz rüyalar aynı zamanda zihinsel durumumuza, uyumlu ya da kendimizle çelişen yönlerimize de atıfta bulunur. Bu rüyayı yorumlamak için geminin durumuna ve rüyanın senaryosuna odaklanın. Gemi size istediğiniz yere götürecek kadar sağlam durumda mıydı? O halde bu gidişat size amacınıza götürür. Geminin kötü durumda olduğunu ya da kırık dökük olduğunu mu hissediyordunuz? O halde bu gidişat size amacınıza götürmez, değiştirilmesi ya da güncellenmesi gereken bir şeyler var.

Rüyada gemiye bindiğimizi gördüğümüz zamanlarda bu gemideki yolcuların hareketlerine dikkat etmeliyiz. Bazı yolcular güçlü ve daha heybetlidir, bazıları daha gürültücü ya da kavgacı olabilir, hatta bazıları yalnızca sessiz sakin otururlar. Rüyadaki bu yolcuların hal ve hareketleri iç dünyamızdaki yönlerimize atıfta bulunurlar. Çok gürültücü yolcu ya da yolcular genellikle iç dünyamızda yükselen şikayetlerin simgesidir. Sessiz sakin outran yolcular ise keşfedilmemiz yeteneklerimiz ya da sessiz duran yönlerimize atıfta bulunurlar. Güçlü ve heybetli yolcular yine bu yorumculuğa göre içimizdeki özgüven ve gücün simgesidir.


Rüyada bindiğimiz gemideki yolcular aynı zamanda pozitif ve negative yönlerimiz ya da yaşamda karşılaşacağımız sözlere işaret edebilirler. Örneğin, rüyasında bir gemide iki kişinin kavga ettiğini gören biri ertesi gün aynı amaca hareket eden iki kişinin, mesela iki iş arkadaşının kavgasına şahit olabilir. Hatta kulağa çok ilginç gelse bile rüyada bir gemide 2 kişinin kavgası bazen aynı partnere göz dikmiş iki kişinin kavgasının işareti bile olabilir. Rüyadaki geminin yolcuları aslında aynı istikamete hareket eden kişilerin simgesi de olabilir.

Tüm bunlara ilave olarak rüyada gemideki yolcular bazen yaşam yüklerimiz hakkında bize bilgi getirir. Rüyadaki gemi yaşamdaki ilerleyişimiz, gemideki herkes bu ilerleyiş esnasında yanımızda götürdüklerimizdir. Bu yaşam yükleri bazen zihinsel yüklerimiz, düşüncelerimiz olabileceği gibi dertlerimiz, sorumluluklarımız hatta borçlarımız bile olabilir. Rüyasında bir gemide çok fazla yolcu olduğunu görenin bu yorumculuk anlayışına göre yükü ya da borcu çok fazladır.


Elbette, gemideki yolcuların durumu iç dünyamızdaki uyumu ya da çelişen mesajların varlığınada da işaret ediyor olabilir. Özellikle de rüyanızda gemide bir kavga ya da kaos varsa bilmelisiniz ki iç dünyanızda bir çatışma ya da kararsızlık var. Evet bir yöne doğru ilerliyorsunuz fakat hala bir yanınız bu yönde ilerlemeye razı değil. Rüyadaki kavga eden ve bağrışan yolcuların her biri bu gidişata hayır diyen iç sesinizin işaretidir. Yolculardan gelen tüm mesajlara dikkat edin. Geminin ilerleyişine evet diyenlerle hayır diyenlerin sayısını karşılaştırın. Hayır diyenler daha fazlaysa bu gidişatta isteksizliğiniz daha fazla demektir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page