top of page

Rüyada gergedan öldürmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Atlatmak

 • Rahatlamak

 • Galip çıkmak

 • Engel aşmak

 • Elimine etmek

 • Sorun çözmek

 • Rafa kaldırmak

 • Bertaraf etmek

 • Sınav kazanmak

 • Düşmanı yenmek

 • Gerilimi azaltmak

 • Çatışmayı önlemek

 • Büyük iş başarmak

 • Yetenekleri sergilemek

 • Zorlukların üstesinden gelmek

Rüyada gergedan öldürmek ne anlama gelir?

Oldukça cüsseli bir hayvan olan gergedan rüyalar aleminde “büyük bir şey” metaforodur. Gergedan öldürdüğümüz rüyalar ise yaşamımıza büyük bir değişimin ya da bir olgunun girmesine izin vermeme alametidir. Bir başka deyişle, rüyasında gergedanı öldüren kişi çok büyük bir işe ya da fırsata hayır diyebilir. Fakat, bize saldıran ve bizi yok etmeye çalışan bir gergedan daima güçlü bir düşman sembolüdür. Saldıran bir gergedanı öldürmek ise büyük bir düşmanı yenmektir.


Gergedan öldürdüğümüz rüyalar aynı zamanda istikrarımızı tehlikeye sokacak bir sorunu bertaraf etmenin habercisidir. Bu rüyalar yaşam yolculuğumuzda uzlaşma imkanının sona erdiği zamanlarda bir şeyi zor ya da güç kullanarak almak zorunda alacağımız bir süreçte galibiyet müjdesi verir. Bir başka deyişle gergedanı öldüren bir sorunu bertaraf eder ve gücünü kanıtlar.

Rüyada gergedan öldürdüğünü görmek

Gergedan öldürdüğümüz rüyalar düşmanlık, saldırganlık ve rekabet içerikli rüyalardır ve tüm bu duygulara karşı üstünlük kazanmanın müjdecisidir. Büyük bir şeyin yaşamımıza girmesine izin vermektense onu reddettiğimiz zamanlarda rüyamızda gergedan öldürebiliriz. Rüyada bize saldıran gergedan karşı taraftan gelecek saldırılar ya da yaşam yolculuğundaki ilerleyişimizi durdurma amaçlı yapılan atakları sembolize eder. Gergedanı öldüren bu engeli aşar.


Rüyada bize saldıran gergedan bazen kapasitemizi zorlayacak düşmanlar, rakipler ve sorunların habercisidir. Bilinçaltımız sorunun büyüklüğünü anlatmak amacıyla bizim için rüyamızda büyük cüsseli bir hayvan olan gergedanı yaratır. Bu yüzden rüyada bize saldıran gergedan kırmızı çizgilerimize dayanan düşmanlar, rakipler ya da durumlara işaret eder. Yaşanan durum aşk, iş ya da duygular aleminde olabilir. Yaşamda öyle bir aşamaya varırsınız ki burası ya bir çıkmaz sokak ya da kör düğümdür. Gergedanı öldüren bu kör düğümü açar. Aksi taktirde tekrar başa dönmeli a da farklı bir amaç peşinde koşmalıdır. Bu yüzden gergedanı öldürmek daima iyiye alamettir.

Rüyadaki gergedan bazen çok büyük bir sorun ya da bize karşı hamle yapan ya da puan kazanmak isteyen kapasitemizi zorlayan kişilerin simgesidir. Bu kişiler ya da durumlar bazen yaşamdaki sınırlarımızı zorlar ve bize onları elimine etmekten başka bir seçenek bırakmazlar. Bir şeyleri koruma altına almayı hissettiğimizde genellikle rüyamızda bir gergedanın ya da vahşi bir hayvanın bize saldırdığını görürüz. Gergedanı öldürürsek koruma altına almak istediklerimizi korumayı ve tehlikeyi bertaraf etmeyi başarırız.


Gergedan öldürdüğümüz rüyalarda zorlu düşmanlarla çatışma, yenme ve yenilme duyguları hakimdir. Her ne pahasına olursa olsun kazanma arzumuzu yansıtırlar. Bu bazen yaşamdaki sağlıksız bir rerkabet ya da kişisel saldırı alameti olabilir. Belki de güçlü düşmanlar zorbalık ya da güç kullanarak biri ya da birileri bizden bir şey elde etmeye çalışabilir. İşte bu noktada kendimizi savunma adına yaptığımız her şey aslında rüyalar alemindeki “gergedanı öldürme” eylemidir. Kendinizi savunma dürtüsüyle hareket edecek ve bunu başaracaksınız.

Gergedan öldürdüğümüz rüyalar aynı zamanda bir çatışma zamanını sembolize eder. Yaşamda öyle bir noktaya geliriz ki uzlaşma umutları tamamen tükenmiş ve bir şeyi elde etmek için tüm gücümüzü ve yeteneklerimizi kullanmak zorunda kalırız. Bize saldıran gergedan bazen düşman ve rakiplere işaret etse de her zaman bu durum geçerli değildir. Bazen istikrarımızı tehlikeye sokacak ya da bizi zorlayacak bir durum rüyamıza bize saldıran bir gergedan kılığında girebilir. Örneğin, işsizlik sorununuz. İşini kaybetme tehlikesi yaşayan biri de rüyasında bir gergedanın kendisine saldırdığını görebilir. Gergedanı öldürürse sorun ortadan kalkar.


Bazen gergedan öldürdüğümüz bir rüya sağlıksız rekabet ve aldatıcı durumların bertaraf edilmesine işarettir. Bize saldıran gergedan ihanet, çatışma ve sağlıksız rekabeti gösterir. Kelimeler incitir, yalanlar söylenir ve zayıflıklarınız size karşı kullanılır. Birileri yalan ya da suçlamalarla önünüze engel olarak çıkabilir. Kendinizi kanıtlamanız adına büyük bir mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Eğer rüyadaki gergedanı öldürürseniz bu mücadeleyi kazanırsınız.


Gergedan öldürdüğümüz rüyalar daima anlaşmazlık ve çatışma yaşadığımızda ortaya çıkarlar. Rüyadaki gergedanın durumu aslında rakip, düşman ya da önümüze çıkan engelin durumudur. Güçlü ve öldürürken bizi zorlayan bir gergedan daima rakiplerin kolay alt edilemeyeceği alametidir. Eğer gergedan yaralı ya da güçsüzse siz yine de rakiplere karşı dikkatli olun falan onların sizin potansiyelinizi zorlayamayacak kadar güçsüz olduğunu da bilin.


Gergedan öldürdüğümüz rüyaların tavsiyesi savaşı seçmektir. Çünkü, gergedan ya da benzeri iri cüsseli hayvanlar daima davetsiz misafirlerdir ve bizi yenme kapasitesine sahip büyük düşmanlar ya da yaşamımızı zora sokacak büyük sorunları sembolize eder. Bu tip metaforlar bize yaşamımızdaki tamam-devam savaşları hakkında bilgi getirirler. Kaderde öyle bir noktaya varmışsınız ki burada ya tamam diyeceksiniz (gergedan tarafından öldürülmek) ya da gücünüzü ve yeteneklerinizi kullanarak önünüze çıkan engeli ortadan kaldıracaksınız (gergedanı öldürmek). Bu çatışmada ya yenen ya da yenilen olacaksınız fakat gergedanı öldürüyorsanız yenecek potansiyele sahip olduğunuzu da bilmelisiniz.

Rüyanızı yazın:

bottom of page