top of page

Rüyada gökdelen görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Zirve

 • İstekler

 • Arzular

 • Amaçlar

 • Hayaller

 • Umutlar

 • Gelişim

 • İlerleme

 • Potansiyel

 • Yükselmek

 • İtibar kazanmak

 • Kürsüye çıkmak

 • Engelleri aşmak

 • Rütbe kazanmak

 • Uzun vadeli planlar

 • İsteklerin yaklaşması

 • Yükselme potansiyeli

 • Geleceğe dair umutlar

 • Amaçlara doğru ilerleme

Rüyada gökdelen görmek ne anlama gelir?

Rüyada gökdelen ve buna benzer tüm dikey ve uzun objeler bilinçaltında yatan yükselme ve seviye arttırma isteğiyle ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi gerçek hayatta bulunduğu seviyeden memnun olmadığı için sürekli bir daha iyiye gitme, kariyerde yükselme ve zirveye çıkma arzusuyla yanıp tutuşmaktadır. Rüyasında bir gökdelenin tepesine bakan aslında hayatta gelmek istediği yere bakar.

 

Rüyada gökdelen ayrıca kendimiz için kurduğumuz düzen, kendimize kattıklarımız, bilgi birikimlerimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin bize sembolik olarak yansıtılmasıdır. Gökdelen kişinin sahip olduğu her şeyin, kurulu düzeninin, istikrarının hatta iç dünyasının temsilcisidir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için gökdelenin nasıl görüldüğüne ve tam olarak rüyada ne olduğuna bakmak gerekir. Bir gökdelenin içinde bulunmak ve henüz tepesine çıkmamış olmak istediğimiz rütbeyi ya da kariyeri elde edebilmek için hala çok çalışmamız gerektiğine işaret eder. Gökdelenin içinde kaybolmak ya da çıkış noktasını bulamamak zorlu bir süreçte çözüm arayışına delalettir.

 

Rüyada gökdelen ayrıca geçmişten bugüne rüya sahibine kalan tüm mirasların temsilcisidir. Bu miras maddi manevi her şeyi temsil edebilir. Kişinin kendi için kurmuş olduğu düzen, mal varlıkları, eğitim ve öğrenimi hatta mesleği bu mirasa dahildir. Kısacası gökdelen kendimiz için bu güne kadar inşa ettiklerimizdir. Gökdelenin yüksekliği, sağlamlığı ve ne durumda olduğu bu rüyayı yorumlamak için önemlidir. Rüyadaki gökdelenin başına gelenler gerçekte kurmuş olduğumuz bu düzenin başına geleceklerle örtüşür. Rüyasında içinde bulunduğu gökdelenin yandığını ya da yıkıldığını görenin istikrarı tehlike altına girer.

Rüyada gökdelen bazen insan bünyesi, sağlık ve bağışıklık sistemi hakkında bilgi verir. Zorla ayakta duran bir gökdelen hasta birine, sağlam gökdelen ise sağlam bünyeye işaret eder. Bununla beraber gökdelen her zaman fiziksel sağlığı ifade etmek zorunda değildir. Bazen ruhsal sağlık ve psikolojik sağlık hakkında bilgi sunar. Bu durumda sağlam gökdelen psikolojisi sağlam bir insana işarettir. Rüyadaki gökdelen aslında kişinin iç ve dış sağlığı hakkında ipuçları ile doludur. Bu yüzden bir gökdelenin yanması bazen kişinin iç dünyasındaki kaosa, bazen büyük sağlık sorunlarına hatta ateşli hastalıklara işaret edebilir. Karanlık, onarıma muhtaç ve yıkık bir gökdelen ise bedenin imdat çığlığıdır.

 

Tüm bunlara ilaveten rüyada gökdelen bir uzunluk sıfatıdır ve gerçek hayatta uzun olan her şeyi ya da kişileri temsil ediyor olabilir. Bu yüzden gökdelen bazen uzun yol, bazen uzun ömür, uzun vadeli planlar hatta bazen uzun boylu birinden bahsediyor olabilir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için gökdeleni nasıl gördüğümüze ya da gökdelenin başına ne geldiğine bakmamız gerekir. Rüyada bir gökdelenin yıkılması uzun bir yolculuğun iptal olması, uzun boylu birinin vefatı ya da uzun vadeli planların suya düşmesine işaret edebilir ve hayırsız bir rüyadır. Bir gökdelenin olduğundan daha uzun görünmesi yolun uzaması, bazı işlerin umulduğundan daha uzun sürede yapılacağı anlamı içerir.

Rüyada gökdelenler görmek

Rüyada şaşalı ve güzel görünümlü gökdelenler görmek yüksek zirvedeki insanlara, sosyeteye ve zenginliğe özentidir. Bu rüya bazen büyük hayaller ya da gözünün yüksekte olmasıyla alakalıdır. Bu rüyayı yorumlamak için gökdelenlerin nasıl görüldüğü, rüya sahibine uzaklığı, yüksekliği ve ne kadar gösterişli olduklarına odaklanmak gerekir. Çok uzaktaki gökdelenler asla ulaşılmayacak yüksek hayallere ya da zengin yaşam tarzına, yakındaki gökdelenler ise bu zenginlikle iç içe yaşandığı halde elde edememeye delalettir. Bu rüyayı yüksek rütbedeki kişilerle ya da zenginlerle iç içe yaşayan kişiler çokça görürler. Bazen rüyada gökdelenler görmek gelişmiş ve zengin bir ülkeye gitme ve orada yaşama arzusudur.

Rüyada gökdelene çıkmak:

Rüyada gökdelene çıkmak yükselmek, yücelmek ve engelleri aşarak rütbe arttırmaya delalettir. Bu rüyayı gören gökdeleni nasıl çıktığına bakarak yorumlamalıdır. Merdivenle çıkmak meşakkatli yükseliş, asansörle çabuk ve kolay çıkmak ise bir fırsat ya da vesile yakalamaktan dolayı hızlı yükselişe delalettir. Rüyasında gökdelene çıkanın kademesi ve mertebesi yükselir, sözü geçer, daha saygın biri olur. Rüyasında gökdelenin tepesine çıkanın gerçek hayatta gelirinin ve mirasının artması ihtimali de vardır.

Gökdelenden aşağı inmek:

Rüyada gökdelenden aşağı inmek itibar kaybetmek, para kaybetmek ya da istikrarın bozulmasıyla ilgilidir. Bu rüyayı gören attan inip eşeğe biner ya da elindekini kaybedip daha azıyla yetinir. Rüyada gökdelenden aşağı inme rüyaları seviye düşürme ve fakirleşme rüyalarıdır. Yine buna bağlı olarak en alt zemin kata inmek bazen rezil olmak, bazen iflas etmek bazen en kötüyü görmek olarak yorumlanır. Rüyasında gökdelenin en altına yani zeminine kadar inen kişinin korktuğu başına gelir.


Rüyada asansörle bir gökdelenin tepesine çıkmak yükselmek, yücelmek ve rütbe arttırmaya delalettir. Bazen gökdelenin asansörle yukarısına çıkan geçici bir süreliğine de olsa kendinden bir üst kademedeki bir insanla bir görüşme ya da toplantı yapar.  Bazen asansörle yukarı çıkmak bir mesele için devlete başvurmak ya da devletten gelecek bir faydadır. Asansörle yukarı çıkanın kendinden daha büyük ya da yüksek kademedeki kişilerle bir alışveriş yapması da mümkündür. Fakat tüm bunların yanı sıra asansörle yukarı çıkanın makam ve mertebesinin artması olasılığı da oldukça yüksektir.


Rüyada asansörle gökdelenden aşağı inmek iki şekilde yorumlanır: 1- toprağa yani dünyevi olana yakınlaşmak, 2- daha aşağı seviyeye iniş. Her iki yorumda birbirinden oldukça farklıdır ve bu yüzden asansör rüyalarının yorumunu en iyi kişi yaşadığı hayata bakarak yapmalıdır. Asansörde zemin kata inen bazen bir durumda yaşayabileceğinin en kötüsünü, bazen iflası görebilir. Bazıları için bu rüya sadece dünyevi değerlere hiç olmadığı kadar yaklaşmak ve bağlanmaktır.


Rüyada merdivenle bir gökdelenin tepesine çıkmak daha meşakkatli ve yavaş yükselişlere delalettir. Bu rüyayı gören rütbe arttırır, yükselir ve yücelir fakat bu yükselme zaman alacaktır. Rüyada yerden göğe yükselen tüm dikey objeler aslında bilinçaltında yatan yükselme ve yücelme isteğine işarettir. Bu rüyayı gören kişi gerçek hayatta bulunduğu seviyeden memnun olmadığı için sürekli bir daha iyiye gitme, kariyerde yükselme ve zirveye çıkma arzusuyla yanıp tutuşmaktadır. Gökdelenin tepesinde olup bitenler aslında kişinin arzu ettiği bu zirve noktayla ilgili ipuçları verirler.


Rüyada bir gökdelenin yıkılması kişinin hayatında her şey yolunda giderken aniden beliren bir değişimin her şeyi alt üst etmesiyle ilgilidir. Gökdelen güven ve istikrarın simgesidir ve yıkılması aslında bu güvenin ve istikrarın yıkılmasının temsilcisidir. Bu rüyayı gören kişi gökdelen yıkıldığında ne hissettiğine, bu yıkılıştan nasıl etkilendiğine, yanında kimler olduğuna ve yıkımın ne derecede şiddetli olduğuna odaklanarak rüyasını yorumlamalıdır. Gökdelenin şiddetli bir şekilde yıkıldığını görenin hayatında o kadar büyük bir değişim olur ki, bu değişim girdabında sahip olduğu her şeyi kaybeder. Bu rüya bazen birine karşı güven duygusunun kaybedilmesiyle alakalıdır.​

Rüyada gökdelen bazen fiziksel olanın değil zihinsel olanın yıkımı ile ilgili de olabilir. Sahip olduğumuz değer, inanç ve davranış kalıplarını tamamen alt üst edebilecek ve bizi sil baştan yapmak zorunda bırakacak bir olay ya da durumun yaşanmasının işaretidir. Bu rüyada yaşanan durum kişinin hayatında milat olarak nitelendirilebilecek kadar güçlüdür. Kişi için gökdelenin yıkılmasından öncesi ve sonrası olmak üzere zaman artık ikiye bölünmüştür bu rüyadan sonra hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacaktır. Elden çıkan ve kaybedilen her ne ise bu kaybı kabullenmekten başka çare bulunmamaktadır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page