Rüyada gri renk görmek

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Sırlar

 • Gizem

 • Hüzün

 • Matem

 • Gizlilik

 • Sıkıntı

 • İllüzyon

 • Bilinçaltı

 • Korkular

 • Belirsizlik

 • Resmiyet

 • Bürokrasi

 • İç karartıcı

 • Saklanmak

 • Olumsuzluk

 • Karamsarlık

 • Kötümserlik

 • Depresyon

 • Kararsızlık

 • Huzursuzluk

 • Bilinmeyenler

 • Çıkmaz sokak

 • Algı yanılması

 • Negatif düşünceler

Rüyada gri rengi görmek:

Gri rengi özünde “belirsizlik” teması yatan rüyalardandır. Aynı zamanda karamsarlık, değişim, illüzyon ve algı yanılmalarının rengidir. Gri tüm bunların yanında kararsızlık ya da arada kalmak duygularını anımsatır.

 

Rüya tabirciliğinde beyaz daima ruhlar aleminin ve ana rahmi öncesinin temsilcisidir. Beyazın saflığı aslında henüz doğmamış ve kirlenmemiş olmaktan gelir. Gri ise ölümden sonraki ruhlar alemi dönemine işaret eder ve aynı zamanda bir yaşam boyunca insan ruhundaki kirlenmişliğin anımsatıcısıdır. Grinin bu kadar karamsar ve depresif bir renk olmasının sebebi insan bilinçaltında bir yaşam sonrasını yani ölümü hatırlatıyor olmasıdır. Aslında ölümün rengi siyahtır fakat gri ölüm aşamasına geçiş ve fiziksel alemi terk ederek ruhlar alemine girişin temsilcisidir.

Gri rengi fiziksel alem ve ruhlar alemi arasındaki geçişe işaret etmesinden dolayı bilinçaltı tarafından “ölüm sürecinin başlaması” olarak algılanır. Fakat buradaki ölüm aslında fiziksel ölüm değil daha önce başlamış bir sürecin sonuna gelmektir. Bu renk aslında kaderin bize sunduğu yeni bir şey için eskiyi yok etme ya da eskiyle vedalaşmanın anımsatıcısıdır ve bir şeylerin bizim için artık bittiğinin altını çizer. Bu kadar depresif bir renk olmasının bir diğer sebebi de bu geçiş sürecinde “yeni olana hala alışamamış olmak” dürtüsü yatar. Gri rengini gören hala geçmişteki süreçle bağlantı halindedir ve bu bitişi kabullenemediğinden bir inkar mekanizmasına saplanmıştır.

Gri rengi fiziksel alem ve ruhlar alemi sınırının temsilcisidir. Bu yüzden bu rengin bilinçaltında uyandırdığı intiba “arada kalmış olmak” ya da “hangisine ait olduğunu bilememek” teması, dolayısıyla kararsızlıktır. Tarot ve semboller dilinde tüm belirsizlik ve insan bilinçaltında soru işaretleriyle dolu süreçleri temsil eden kartlar gri olarak resmedilmiştir. Griyi en iyi anlatan kart büyük arkana “ay” kartıdır. Tarot ve semboller dilinde siyah ışığın tamamen kaybolmasını ve ölümü temsil ederken gri hem karanlığı hem de karanlığın içindeki ışığın etkisini vurgular. Dolayısıyla gri renginin özünde nerede olduğunu ve nereye ait olduğunu bilememek, belirsizlik, yönsüzlük ve huzursuzluk teması yatar.

Tüm bunların yanı sıra gri tüm renkler içinde en gizemli olanıdır. Bunun altında beyazdan siyaha geçiş aşamasındaki “önünü görememek” ya da “yeni hayata geçişte nelerle karşılaşacağını bilememek” duyguları yatar. Gri adeta kişinin hayatında bir alışma süreci ve değişime adapte olmanın temsilcisidir. Fakat bu değişim kişi için o kadar büyük bir değişimdir ki bir uçtan diğer uca (beyazdan siyaha – yaşamdan ölüme) çok hızlı bir seyahattir ve kişi birbirine bu kadar zıt iki şey arasındaki bu yolculuğunu çok hızlı bir şekilde gri rengiyle yapar. Gri aslında yaşamımızda iki zıt rengin (siyah ve beyazın) birleştiği noktadır.

Gri rengi aynı zamanda yaşam yolculuklarımızdaki tüm sevimsiz süreçlerin ve tat almadığımız durumların temsilcisidir. Rüyasında gri ya da her şeyin renginin gri olduğunu gören kişi mutlaka zevksiz bir süreçten geçer bunun tek sebebi aslında bir kararsızlık ya da belirsizlik çıkmasında hapsolmasıdır. Griyi gören öncelikle 2 şeyden sadece birini seçmek zorunda olduğunu bilmelidir. Bazen gri birbirine zıt 2 temanın arasında kalmanın verdiği kasveti ve karamsarlığı temsil eder. Rüya sahibi bu durumdan çıkışın sadece iki zıt durumdan birini feda ettikten sonra gerçekleşeceğini bilmelidir.

Bir rüyanın gri tonlarda olması ya da rüyadaki her şeyin gri olması bize günlük hayatımızda artık bir sayfanın kapandığını kabul etmemiz konusunda uyarı getirir. Gri karanlığın değil karanlığa girişin rengidir ve bu yüzden hayatımızda zorluklarla ve bilinmezliklerle dolu bir sürece hazırlık dönemini temsil eder. Bu renk bilinçaltımızda tüm korkularımız, güçsüz olduğumuz alanlar ve negatif düşüncelerimizi sakladığımız köşenin de temsilcisidir. Bu yüzden rüyasında griyi gören korkularıyla yüzleşmeye ya da negatif düşüncelerle başa çıkmaya hazır olmalıdır.


Rüyada görülen gri tonlarının bir başka teması da “kaderde sevimsiz bir yolculuk” temasıdır. Rüya sahibi bir uçtan diğer uca ve birbirine tam anlamıyla zıt iki farklı dünya arasında o kadar hızlı bir yolculuk yapar ki bu değişime adapte olma fırsatı bulamaz. Bazen bu bir yolculuk değil sadece iki dünya arasında hapsolmaktır. Rüya sahibi birbirine zıt iki dünya (siyah ve beyaz) arasında hangi istikamete gideceğine karar vermeden bu depresyondan çıkamaz. Bu yüzden bu rüyayı gören kişi öncelikle kendisine bu iki seçenekten yalnızca birini seçmeli ve  içinde bulunduğu durumdan çıkmalıdır.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Astrozia.com

Rüyanızı yazın:

Ruyoka.com bir eğlence sitesidir. Sitedeki rüyalar tarot sembolizmi, astroloji, numeroloji, psikanaliz, rüya tabiri semboller dili araştırmaları ve yazarın hislerini birleştirerek bütünsel yorumculuk anlayışına göre yazılmıştır.

Site yapımcısı ve yazarı: Özlem Uçar

Pictures designed by Freepik.com

 

Bu sitenin yapımında esinlenen yardımcı kaynaklar:

 

Tarot Diva, by Sasha Graham

The Astrology Bible, by Judy Hall

The Ultimate Astrologer - By Nicholas Campion

The everything TAROT BOOK, by Skye Alexander

ENCYCLOPEDIA OF NUMEROLOGY - By Dr. M. KATAKKAR

Sigmund Freud - The Interpretation of Dreams, translated by Joyce Crick

The Dreamcatcher an A-Z guide to your dreams and what they mean By Philip Clucas

The Complete Idiot's Guide - Interpreting Your Dreams by MARCI PLISKIN and SHARI L. JUST Ph.D

The Dream Dictionary from A to Z (The ultimate a-z to interpret the secrets of your dreams) - Theresa Cheung

https://www.auntyflo.com/

whatismyspiritanimal.com

 

Bu sitede yazılanların tüm hakları Ruyoka.com tarafından saklıdır. İzinsiz kullanılması, kopyalanması ya da yayınlanması kesinlikle yasaktır.