top of page

Rüyada güreş görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Kaos

 • Savaş

 • Kavga

 • Gürültü

 • Düşman

 • Rakip

 • Çekişme

 • Çatışma

 • Rekabet

 • İt dalaşı

 • Boşanma

 • Uyuşmazlık

 • Laf dalaşı

 • Fikir ayrılıkları

 • Koltuk kavgası

 • Ortaklığın bozulması

 • Tansiyonun yükselmesi

Rüyada güreş müsabakası görmek ne anlama gelir?

Rüyada güreş iç dünyamızdaki karmaşa, karışıklıklar ve çatışmaların göstergesidir. Bazen güreş ya da güreş yapan insanlar görmek kendi iç dünyamızda birbiriyle çelişen yönlerimiz olduğuna ya da henüz çözülmemiş sorunlarla yaşadığımıza işarettir. Rüyada görülen güreşçilerden her biri aslında mücadele veren bir yanımızı temsil eder. Bu tip rüyaların daha iyi yorumlanabilmesi için güreşi kimlerin yaptığına ve rüyanın senaryosuna bakmalıyız.

Rüyada görülen güreş iç karışıklıkların ve kararsızlıkların göstergesi de olabilir. Bazen bu rüya değişime karşı direncimizi ya da değişimin yaşamımıza girmesine izin vermeyişimizi gösterir. Bir rüyada eğer 2 kişi güreş yapıyor ise bu büyük bir ihtimalle bir ikilemde kalmaya ya da iki seçenekten sadece birini seçmek zorunda olduğumuza işaret eder. Bazen evet-hayır arasında kaldığımızda, bazen tamam mı devam mı seçenekleri arasında bocaladığımızda güreş ya da dövüş rüyaları görebiliriz. Aslında gördüğümüz iki güreşçilerden her biri bu ikilemin bir parçasını temsil etmektedir.

Güreş gördüğümüz rüyalarda her ne kadar bilinçaltımız yaşamımızdaki kişileri, olayları ve durumları güreşçiler kılığına sokarak bize gösterse de güreşin hakemi ve seyircilerini de rüya yorumu yaparken dikkate almalıyız. Bir güreş maçı hakemi genellikle tüm bu süreci yöneten kişi ya da oluşumu temsil eder. Bazen hakem üst otorite ve elinde yetki tutan yönlendirici kişinin temsilcisidir. Yine bu durumda güreş izleyen seyircileri tüm yaşananlara bir katkısı olmamasına rağmen olaylardan etkilenen kitlenin temsilcisidir.

Rüyada güreş müsabakası görmek

Rüyada güreş müsabakası görmek çatışmaların, fikir ayrılıklarının, mücadelenin hatırlatıcısı olabilir. Her güreş müsabakasında ortak bir amaç vardır: “yenmek”. Dolayısıyla bilinçaltımız yaşamımızı da bir güreş gibi bize göstererek aslında iç dünyamızdaki yenme ve ele geçirme arzusunun altını çizer. Bu durumda anlamamız gereken bir başarının 2 taraftan sadece birine aile olacağıdır. Ortada sahibini bekleyen bir ödül vardır fakat bu ödül sadece daha iyi oynayanın olacaktır. Doğal olarak rüyada güreş gördüğümüz rüyalar, yaşam yolculuğumuz boyunca önümüze çıkan tüm mücadeleleri ve başarıya ulaşmak için elememiz gereken tüm rakipleri bize gösterirler.

 

Rüyada güreş aynı zamanda rekabetin artmasına delalettir. Bu rüyayı gören için bir şeye rağbet çok kadar fazladır fakat o sadece bir kişinin eline geçecektir. Bu rekabet bazen iş ortamında ya da aşk hayatında olabilir. Kaderde ilerleyiş tam anlamıyla durma noktasına gelmiştir ve güreşte galip olan istediğini alan taraftır.

Rüyada güreş yapmak:

Rüyada güreş yapmak uzlaşma yolunun artık mümkün olmadığı ve bir tarafın diğer taraftan bir şeyi zorla almaya çalışması durumunda da görülür. Bu rüyayı gören kişi için bir şeyler tehlike altındadır ve kişi sahip olduklarını koruma hissine kapılır. Rüyada kendini güreş müsabakasında rakibine karşı savunurken gören kişi belki de iş hayatında bir koltuğu başkasına kaptırma korkusu yaşamaktadır. Ya da aşk hayatında sevdiği partnere başka biri göz dikmiş ve onu engellemeye çalışmaktadır. Bu rüyayı gören rüyanın gidişatına ve yaşadığı hayata göre yorumlamalıdır.

Rüyada güreşte kaybetmek:

Rüyada güreşi kaybettiğini gören kişi bir mücadele uğruna çok fazla şeyden vazgeçmek zorunda kalır. Bu rüyayı gören kişi bir yolun sonuna gelmiştir fakat kendisi için daha hayırlı bir sayfa açılır. Rüya sahibi bir şeyi yenilgi ya da bitiş olarak algılamaktadır fakat kaybettiği şeyin yerine çok daha iyi bir şeyle ödüllendirilecektir. Bu rüya bir şeyin elimizden zorla ya da zorbalıkla alındığı zamanlarda görülür.


Rüyada biriyle güreş yapmak ve yenilmek yaşam yolculuğumuzda verdiğimiz mücadeleden vazgeçmeye işaret eder. Karşımızdaki güreşçi aslında aşmamız gereken bir engelin ya da yolumuza koyulan bir taşın temsilcisidir. Bazen güreş yaptığımız kişi ilerlememizi engellemeye çalışan bir rakip ya da düşmandır. Bu tip rüyalarda karşımızdaki güreşçinin büyüklüğü ve gücü aslında önümüze çıkan engelin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Çok iri ve güçlü bir güreşçiyle maç yapmak zorlu bir engele takılacağımıza işaret eder.


Rüyada güreşçi ya da güreşçiler görmek yaşam yolculuğumuzda karşılaştığımız bir engel ya da engellere işaret eder. Rüyamızda karşımızda bizimle dövüşmeye hazır bir güreşçinin bir anda çıkması ilerleyen bir süreçte umulmadık bir engele takılacağımızın altını çizer. Bu tip rüyaların daha iyi yorumlanabilmesi için karşımıza çıkan güreşçinin fiziksel özelliklerine, gücüne ve diğer sıfatlarına dikkat etmeliyiz. İri yarı bir güreşçi aşılması zor bir engele, cılız güreşçi ise ufak bir engele işaret eder.


Rüyada kendimizi güreşçi olarak görmemiz ise yüksek motivasyonun simgesidir. Rüya sahibi aslında bir sorunu çözmeye ya da bir işi halletmeye o kadar gönüllü ve isteklidir ki rüyasında bu engel kendisine karşı taraftaki güreşçi kılığında girer. Yine bu rüyayı yorumlarken de kendimize ve karşımızdaki güreşçiye bakarak fiziksel özelliklere ve diğer odaklara odaklanarak yorum yapmalıyız. Kendimizi ne kadar iri ve güçlü gördüysek aslında önümüzdeki engeli aşmaya inancımız o kadar fazladır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page