top of page

Rüyada hakim görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Ceza

 • Ödül

 • Sonuç

 • Karar

 • Devlet

 • Kontrol

 • Bilgelik

 • Yargılamak

 • İlahi adalet

 • Ara bulucu

 • Karar verici

 • Yasal otorite

Rüyada hakim görmek ne anlama gelir?

Rüyada hakim arketipi yasaları uygulayan, ceza veren merci metaforudur. Bu arketip genellikle yaşam yolculuğunda bir kararın verilmesi sürecine takıldığımızda karşımıza çıkar. Toplumun yasalarını destekleyen hâkimin akıllı, şefkatli ama dengeli olması beklenir. Bu durumda rüyamızdaki hakim arketipi bize bu karar evresinde her şeyin adil olacağı mesajını verir. Fakat, hakim arketipinin bir de negatif yani vardır (gölge hakim) yozlaşmış karar mekanizması, adaletin işlememesi, kötü sonuçlar ya da hakkedeni elde edememek gibi durumlara vurgu yapar. Aslında bilinçaltımız içinde bulunduğumuz bu yozlaşmış durumu bize kötü, çirkin ya da yozlaşmış hakim kılığına sokarak anlatmaya çalışmaktadır. Bir başka deyimle, rüyadaki bu kötü hakim bozuk sistemin işaretidir.

 

Carl Jung’a göre arketipler bilinçaltının bileşenleridir ve insan düşünce ve davranışlarını organize etmeye, yönlendirmeye hizmet ederler. Onun, arketiplerinden biri de rüyada karşımıza çıkan hakim arketipidir. Hakim rüyaları da yaşam yolculuğumuzda bizim için daha üst bir merci tarafından bir karar ya da sonucun çıkacağı döneme vardığımızda belirir. Bazıları için hakim arketipi çözümün ya da sonucun varması, bazıları için bir sınavdan geçmek ya da kalmak hatta bazıları için önemli bir işi karar bağlama sembolüdür.

Rüyada hakim

Hakim akılcı, otoriter ve rüyalar aleminde tecrübeli eski bir karakterdir. Gerçeklerle çalışır, kimin haklı kimin haksız olduğuna karar verir, kanıtlanmış modelleri, sistemleri ve yasaları tercih eder. Hakim, üstlendiği yasalar için bir dogmadır ve toplum ile ceza arasında durur. Adalet sistemi veya hukuk ilkeleri dahilinde çalışır. Ara bulucu! Hakimin amacı adaletsizliği ortadan kaldırıp adaleti sağlamaktır. Peki rüyalar aleminde de işler böyle mi gerçekleşir? Mantığın olmadığı rüyalar aleminde hakimi tipine hatta ondan aldığımız enerjiye göre yorumlayabiliriz. Kötü hakim, bir filmde kötü karakter olan kişinin rüyada hakim olması ya da hiç sevmediğimiz birinin (yaşamımızdaki bir kötü karakterin) rüyamızda karşımıza bizimle ilgili karar verecek bir hakim olduğunu gördüğümüz durumlarda da gerçekten yaşamımızda adalet bulur muyuz? Bu tip rüyalar aslında “düşmana koz verme” rüyalarıdır.

Rüyada hakim bazen yaşamımızın hangi yönde ilerleyeceğinin belirleneceği bir noktaya vardığımıza işarettir. Bilinçaltı aslında burada bizim için yön kararını verecek merciyi hakim kılığına sokmuştur. Hakimi soktuğu kılık ya da biçim ise (hakimin iyi, güzel, çirkin, adaletli, adaletsiz ya da iyi-kötü olması vs.) içinde bulunduğumuz durumda yaşayacaklarımızın sıfarlarıdır. Örneğin, rüyadaki hakim iyi bir hakimse rüyamız bize “her şey güzel olacak, adalet tecelli edecek” der. Hakimin kötü olması bazen yanlış yönlendirilmeler, adaletsizlikler ya da haksızlıklarla ilişkilidir.

Carl Jung’a göre hakim ilahi adalet sistemi ailesinin yalnızca bir alt bireyidir. Bu ailede avukat, gardiyan, polis hatta savcılar da vardır. İçinde bulunduğumuz bu ilahi adalet sisteminde bilinçaltımız en üst yargının yapılacağı yeri bize hakim kılığında gösterir (adaletin ya da adaletsizliğin dağıtıldığı yer). Rüyada gördüğümüz hakimin iyi ya da kötü olması aslında içinde bulduğumuz adalet sistemi algısıyla bire bir örtüşür. Rüyasında iyi bir hakimin eline düşen kişi günlük yaşamında da adalete kavuşur. Kötü bir hakimin eline düşenin ise vay haline!


Rüyamızda bazen tanıdığımız (sevdiğimiz ya da sevmediğimiz) kişilerin hakim olduğunu görürüz. Rüyalar aleminde hakim aslında bir adalet sistemi metaforu ve arketiptir. Eğer tanıdığımız bir kişinin hakim olarak karşımıza çıktığını görüyorsak burada iş biraz daha karışık. Bu rüyanın yorumu bu kişiyle hakim arketipini birleştirerek yapılmalı. Bu kişi size kimi ya da neyi anımsatıyor? Varlığı sizi rahatsız ediyor mu? Yoksa sizin için olumlu bir karakter mi? Neden hakimin (tanıdığınız bu kişinin) eline düştünüz? Rüyanızda gördüğünüz kişiyle aranızda bir çatışma varken bu kişi avantajlı bir duruma mı geçti? Bu durumda bu kişiyi rüyanızda sizi (özgürlüğünüzü) eline geçirmiş bir hakim olarak görebilirsiniz. Bilinçaltınızın burada yapmaya çalıştığı şey aslında yaşamınızın yönünü ya da gidişatını belirleyecek olanın bu kişinin vereceği bir karar olduğudur.


Hakimlerden rüyada bile olsa adaletli olmaları beklenir. Eğer adaletsiz ya da kötü bir hakimin eline düştüyseniz gerçekte de adaletsiz bir sistemin içinde bulunuyor olabilirsiniz. Belki de hakkınız olan bir işin torpille başka birine verildiğini düşünüyorsunuz bu yüzden rüyanızda kötü bir hakim gördünüz. Bilinçaltınızın burada yapmaya çalıştığı size içinde bulunduğunuz sistemin yozlaşmış ve adaletsiz olduğunu göstermektir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page