top of page

Rüyada hamile görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Hazırlık

 • Bekleyiş

 • Değişim

 • Gelişim

 • İlerleme

 • Büyüme

 • Verimlilik

 • Eli kulağında

 • Sona yaklaşmak

 • Ektiklerini biçmek

 • Yolunu gözlemek

 • Amaca yaklaşmak

 • İlerleyen bir süreç

 • Dört gözle beklemek

 • Ödülün yolda olması

 • Sabrın sonu selamettir

 • Bir şeylere gebe olmak

 • Gelecek vadeden projeler

 • İçindeki potansiyelin büyümesi

Rüyada hamilelik ne anlama gelir?

Hamilelik rüyalarının özünde daima “bir şeylere gebe olmak” teması yatar. Rüyada hamilelik aynı zamanda bir şeylerin büyümesi, gelişmesi ve sonuca yaklaşmanın temsilcisidir. Bu rüyayı gören kişi hamileliğin hangi ayında ya da ne kadar ilerlemiş olduğuna bakarak yorumlamalıdır. İlerlemiş hamilelikler çok yakın zamanda alınacak ödüllerden yeni hamilelikler ise henüz yeni başlanan süreçlerin sonunda rüya sahibini bir ödül beklemesinden haber verirler.

 

Rüyada hamile aynı zamanda bize uzun vadeli planlarımızdan bahseder. Hayatımızda bir şeylerin gerçekleşmesi için hala şartların olgunlaşmadığı bilgisini sunar ve sabırlı olmaya davet edicidir. Rüyada hamile görenin yapması gereken sabırlı olmak ve bir şeylerin şekil almasını beklemektir. Bu rüyayı gören kişi çok önemli kararları almaktan sakınmalı ve bazı şeyleri zamana bırakmalıdır. Kısacası, rüyada gördüğümüz hamile ya da hamileler bize “hala vakti var” mesajını veren objelerdir. Bu rüyanın sahibi ektiklerini biçecektir ama henüz kendisi için hasat zamanı gelmemiştir.

 

Hamilelik rüyası ile kaplumbağa rüyaları arasında sembolik olarak benzerlik bulunur. Her iki rüya da bize “sabreden Derviş muradına ermiş der” fakat kaplumbağanın temsil ettiği gelişim süreci biraz daha yavaştır ve kaplumbağa daha uzun vadeli süreçlere değinir. Rüyada hamile görmek bazen bir süreci takip etmek, dört gözle beklemek ve bir sonuca varmak için hazırlık yapılan süreçte ilerlemeyi temsil eder. Tıpkı hamile bir kadının doğuma hazırlanması gibi rüya sahibinin de beklediği “doğum” olarak adlandırabileceği bir tarih vardır. Rüyada 9 aylık hamile ya da doğum anı çok yakın hamile kadın yüzüp kuyruğuna geldiğimiz süreçlerin altını çizer.

 

Hamilelik bir şeyi içinde büyütmek, gizlice beslemek ve plan yapmakla alakalı da olabilir. Bu rüya bazen duygular alemimizde ve iç dünyamızda kimseye söylemeden beslediğimiz duyguların altını çizer. Bu rüyanın sahibinin içten içe geleceğe dair planları ya da amaçları olabilir. Rüyada bebeğin doğacağı gün aslında kişinin kafasında kendi için kurduğu bir nevi “milat devri” olarak nitelendirilebilir. Rüya sahibi bu rüyayı daha iyi yorumlayabilmek için ne hamileliğin hangi döneminde ya da kaçıncı ayında bulunduğuna bakarak milat devrinin kendisine yakınlığı hakkında tahminde bulunabilir. Rüyada bebeğin geleceği gün rüya sahibi için büyük gündür ve o gün bir ödül alacağını düşünür.

Rüyada hamile

Rüyada hamile kadın:

Rüyada hamile kadın ya da hamile kadınlardan her biri aslında hayatımızın belli alanlarında gelişim ve büyüme sürecinde olan projelerin temsilcisidir. Rüya sahibinin büyüdüğü ya da ileri gittiğini düşündüğü hayatına dair her ufak ayrıntı ona hamile kadın kılığında görülür. Bu tip rüyalarda hamile kadınla ilgili dikkate alınması gereken hamileliğin kaçıncı ayında olunduğudur. Çünkü rüyada bize söylenen bu vakit bilgileri aslında bir şifre niteliğindedir. Örneğin, rüyada 6 aylık hamile bir kadın 6 aydır hazırlık yaptığımız bir proje ya da fikrin temsilcisidir. Ya da bu fikrin 6 aylık olmasından ziyade rüyada 6 aylık hamile kadın 3 ay sonra biteceğini düşündüğümüz bir projenin ya da aklımızdaki bir planın temsilcisi olabilir. Her ne kadar hamilelik rüyalarında hamileliğin kaçıncı ayında olunduğu zamanlama hakkında ipuçları verse de her zaman böyle olacağı anlamına gelmez. Rüyada 9 aylık hamile kadın görmek eli kulağında olan her şeyin temsilcisi olabilir.

Rüyada hamile olduğunu görmek büyük hazırlıklar yapmak ve sona yaklaşmakla ilgilidir. Rüyada bebeğin doğacağı gün rüya sahibinin kafasında planladığı bir bitiş çizgisi ya da ekilenlerin biçileceği gündür. Bu rüyayı gören kişi bir amaca doğru hızla ilerlemekte ve sonuca odaklı düşünmektedir. Hamile olmak aslında beslemek, içinde büyütmek ya da yolunu gözlemektir. Fakat yine de bu rüyayı daha iyi yorumlamak için bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Rüyada kendini sağlıklı ve mutlu bir hamile olarak gören kişi istekli ve arzulu bir şekilde hayatında bir sayfayı kapatıp yenisini açmaya hazırlanır. Bir erkeğin rüyada kendini hamile görmesi uyumsuzluklarla ya da çatışmalarla dolu bir sürece gebe olmaktır. Bu rüyanın sahibi belki de yeteneklerine ya da kafasına uymayan bir işe başlar ya da kendini rahat hissetmediği bir ortama girer.


Kendini istemediği halde hamile gören kişi yakında başına bir bela gelmesinden ya da taşıyamayacağı yük ya da sorumlulukların altında kalacağından korkan kişidir. Rüyada istenmeyen hamilelik aynı zamanda istenmeyen bir sona yaklaşmaktan duyulan huzursuzluğun temsilcisidir. Bu rüyanın sahibi büyük bir ihtimalle bir değişim girdabına kapılmış ve istemediği bir kaçınılmaz sona doğru sürüklenmektedir. Bu rüya bazen yaklaşan bir sonun kaçınılmaz olmasından ve korkulanın kişinin başına geleceğinden haber verir. Rüya sahibi için günler daralmakta ve istemediği o son yaklaşmaktadır. Bu rüya bir işveren için kötü giden ekonomiden dolayı iflasa gidiş korkusunu yansıtabilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page