top of page

Rüyada hava yolculuğu görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yenilik

 • İlerleme

 • Kolaylık

 • Katılmak

 • Beraberlik

 • Güçlenmek

 • Yön arayışı

 • Motivasyon

 • “Evet” demek

 • Yön değiştirmek

 • Karar değiştirmek

 • Harekete geçmek

 • Yeni bir amaç bulmak

Rüyada hava yolculuğu yapmak ne anlama gelir?

Rüyada hava yolculuğu yapmak yaşamda amacımıza doğru varış noktamızın artık belirlendiğini sembolize eder. Diğer taşıt araçlarının aksine rüyada uçakla ya da helikopterle yaptığımız yolculuklar genellikle engellerin üzerinden gidiş, daha hızlı amaca ulaşma ve hedefe kısa yoldan varmak için bir fırsat elde etmenin sembolüdür. Fakat bu yorum yalnızca güzel bir hava yolculuğu için geçerli. Rüyada bindiğimiz uçağın düşmesi genellikle planların suya düşmesi alametidir.


Hava yolculuğu yaptığımız rüyalar iç deneyimlerimiz ve zihinsel durumumuz hakkında bilgi getiren rüyalardır. Bu tip rüyalarda uçağın durumu, nasıl havalandığı, yolculuğun gidişatı hatta yolcuların durumu dikkate alınarak yorum yapılmalı. Sorunsuz havalanan bir uçak daima güzel başlangıçların alametidir. Havalanamayan ya da sorunlu havalanan bir uçak bir işin başlangıcında bir engele takılacağımızın mesajını bize getirir. Uçağın kırık dökük ya da eski olması bize zihinsel anlamda bazı şeyleri onarmamız gerektiğinin işaretini veriyor olabilir. Bu rüyayı gördüyseniz belki de değişen ve yenilenen dünyada gelenekçi tutumunuz yüzünden uyum sorunu yaşamaktasınız.

Rüyada hava yolculuğu yaptığını görmek

Rüyadaki uçak rüya sahibinin zihnini ve amaca ulaşma şeklini de temsil eder. Sorunsuz kalkan ve hızla gideceği yere inen kişi uyandığında bir amaca tek hamlede ulaşır. Uçağın içindeki yolcular ise rüya sahibinin zihninden gelen seslerdir. Bu yolcuların durumu, hareketleri hatta söyledikleri sözlerin her biri zihinsel mesajlar olarak ele alınmalıdır. Uçak içinde bir kavga ya da tartışma rüya sahibinin iç dünyasındaki kaos ya da ikileme işaret eder. Rüyayı gören kişi bir gidişattan hem memnundur hem de bir yanı o gidişata hayır der.


Rüyada hava yolculuğu yapmak aynı zamanda zihinsel ileri-geri hareketlenmeler, fikir değişiklikleri ya da duygu ve düşüncelerdeki değişiklikler metaforudur. Bir başka deyişle hava yolculuğu yaptığımız rüyalar bize yaşamda bir A noktasından B noktasına gidiş için “başla” butonuna artık basıldığını hatırlatan rüyalardır. Bu rüyayı gören kişi okun yaydan artık çıktığını bilmeli ve yalnızca sonuca (uçağın varış noktasına) odaklanmalıdır. Rüyada hava yolculuğu yaptıysan “nereye gidiyordum” sorusunu kendinize sormalısınız.

Hava yolculuğu yaptığımız rüyalar daima durumsal değişimlerin alametidir. Uçağın altını çizdiği A noktasından B noktasına yapılan duraksız yolculuk aslında tek hamlede bizi bir durumdan başka bir duruma geçirecek bir olay ya da vesileyi temsil ediyor olabilir. Rüya sahibi belki de bekarlığa veda edecektir (bekarlıktan evliliğe geçiş), hatta iş bulmuş bile olabilir (işsizler statüsünden çalışanlar statüsüne geçiş). Aslında rüyadaki uçak onu bir durumdan başka bir duruma tek hamlede geçirecek bir araçtır.


Hava yolculuğu yaptığımız rüyalar tüm bunların yanı sıra fikir ya da amaç değişiklikleri metaforu da olabilir. Eski bir amacı yeni bir amaç uğruna terk ettiğimiz ya da istikamet değiştirdiğimiz zamanlarda rüyamızda hava yolculuğu yaptığımızı görebiliriz. Hava yolculuğu rüyası aslında yeni bir başlangıç noktasına atıfta bulunur. Rüyasında hava yolculuğu yapan kişi bir istikamete doğru yol alacak kişidir. Bu yolculuğun seyri ya da rüyanın senasyosu değişim süreci hakkında bilgi vericidir.

Rüyalar alemi ve semboller dilinde hayat bir yolculuktur. Rüyalarda yaptığımız hava yolculuğu ya da diğer yolculuklar ise daime değişim süreçleri ya da zihinsel değişimlere işaret ederler. Yaşam yolculuğumuz boyunca sürekli farklı sesler ve farklı renklerle karşılaşırız. Rüyada bizimle birlikte hava yolculuğu yapan yolcular ve yolculuğun seyri de bize yaşamdaki bu farklı sesler ve renkler hakkında bilgi getirir. Uyum içerisinde uçakta seyahat eden yolcular daima ılımlı değişimlere işaret eder. Uçakta yolcular arasındaki kavga ya da tartışmalar bu değişim esnasında farklı seslerin yükseleceğinin haberini getirir.


Hava yolculuğu yaptığımız rüyalar aynı zamanda bilinçaltımızın kendi çapında yaptığı bir gruplandırma metodudur. Rüyayı gören için 2 farklı dünya vardır: uçaktakiler (aynı amaca doğru hareket edenler) ve uçağın dışında kalan dünya (bu harekete dahil olmayan herkes ya da her şey). Bu yüzden hava yolculuğu yaptığımız rüyalarda yanımızda kimin ya da kimlerin var olduğuna da bakmalıyız. Yanımızda tanıdığımız biri ya da bir aktör mü vardı? Bu kişiler genellikle bilinçaltının oluşturduğu arketip ya da arketiplerdir. Mesela, bir kötü karakter oyuncusuyla hava yolculuğu yapmak bir amaca doğru ilerlerken bir düşman ya da rakibin bizi rahatsız edeceğini bilmeliyiz. Yine, bu yolculuk esnasında zihnin oluşturduğu her sembol, örneğin akrep ya da bizi sokabilecek zehirli bir hayvan aslında yolculukta karşılaşacağımız negatif ya da pozitif durumlar hakkında bilgi verir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page