top of page

Rüyada havuz görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Arınma

 • Canlılık

 • Kurtuluş

 • İç dünya

 • Dönüşüm

 • Ana rahmi

 • Tazelenme

 • Adaptasyon

 • Barındırmak

 • Sınırlandırmak

 • Gizli duygular

 • Duygular alemi

 • Duygularla temas

 • İçinde barındırmak

 • Duyguları saklamak

 • Bağlantıya geçememek

 • Hayal gücünü sınırlandırmak

Rüyada havuz görmek ne anlama gelir?

Havuz da dahil içinde su bulunan ya da suyun bulunduğu tüm rüyalar aslında bilinçaltı bağlantılı rüyalardır. Fakat havuz rüyası okyanus ve deniz rüyası kadar bilinçaltının derin noktalarına inmekten ziyade bize sadece duygular alemimizin bir bölümünü içinde barındıran kısmında haber getirir. Kısacası, havuz bilinçaltının tümünü değil bir kısmını temsil eder.

 

Rüyada havuz görmek içinde su bulunduran tüm objelere benzer bir şekilde duygular alemimizle temas içerir. Bu rüyayı en iyi yorumlama şekli havuzun içinde ne olduğu, kimlerin bulunduğu ve tam olarak rüyanın senaryosunun nasıl geliştiğine bakmaktır. Havuz iç dünyamızın ve duygular alemimizin sadece çok küçük bir kısmı hakkında bilgi sunar ve bu yüzden havuzda gerçekleşen her şey aslında iç dünyamızın o kısmında gerçekleşen olaylardır. Örneğin, bazıları için havuz sadece aşk hayatındaki gelişmelerin yer aldığı bir film sahnesi gibidir. Bu durumda havuza giren herkes kişinin aşk hayatına etkide bulunanlardır. Bu durumda boş bir havuzda yüzmek rüya sahibi için karşılıksız aşk ya da partnerin kalbini kazanamamaya işarettir.

Rüyada havuza girmek

Rüyada havuz yine okyanus ve deniz gibi sonsuzluk ile ilgili bir obje değil tam tersine “içinde barındıran” bir objedir. Eni boyu belli olan havuz aslında duygularımızın sınırlandığı noktalara da parmak basar. Bu yüzden havuz rüyalarında daima duyguları bastırmak, onları sınırlandırmak ya da başka insanların bilinçaltı ile bağlantıya geçmelerine izin vermemek gibi temaları içerir. Ünlü Psikolog Carl Jung’un belirttiği ortak bilinçaltı (collective subconscious) tüm insanoğluyla bağlantı kurduğumuz yerdir (okyanus) fakat havuz rüyalarında bu bağlantıyı bulamayız ve duygularımızı sadece kendi içimizde yaşarız. Bu yüzden havuz rüyasında bahsedilen duygular aslında  kimsenin bilmediği gizli duygulardır.

 

Rüyada görülen havuz sadece duygulara değinmez. Aslında bize bilinçaltının sonsuz yaratıcılığının da havuzun kenar ve köşeleri tarafından sınırlandırıldığını hatırlatır. Bazıları için bu rüya “hayal gücünü daha sınırsız bırakmak” uyarısı olabilir. Çünkü okyanus rüyalarında belirtilen bilinçaltının sınırsız yaratıcı gücü aslında havuz rüyasında yerini sınırlı yaratıcı gücüne bırakmıştır. Yaratıcılığını kullanan bir sanatçı ya da yazar bu rüyayı gördüyse rüyayı bir uyarı olarak da algılayabilir. Elbette yine yaratıcılık söz konusu olduğunda da havuz rüyasının senaryosu bu rüyayı yorumlarken dikkate alınmalıdır.

Rüyada havuza girmek:

Rüyada havuza girmek kendi duygusal alemiyle temasa geçmek ve duygusal aleminde “farkındalık” duygusunu yaşamaya işarettir. Bu rüya bir nevi kendi bilinçaltında yolculuk ve içsel keşif rüyasıdır. Fakat havuza girme rüyasını yorumlamak için nasıl bir havuza girildiğine bakmak önemlidir. Berrak bir havuz bilinçaltının berraklığına, kirli ya da bulanık havuz bilinçaltında kişinin yaşamını olumsuz etkileyecek çok fazla zararlı çekirdek düşünce bulunmasına işarettir. Bazen bir şeye inanıyor olmak onu hayatımızın gerçeği yapar. İşte rüyasında kirli havuz suyuyla temas eden kişinin kendi bilinçaltında birçok negatif düşünce tohumu bulunmakta ve bu düşünceler aslında yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Rüyada içi boş havuz görmek:

Rüyada içi boş havuz kişinin bilinçaltından bihaber olmasına ya da duygularıyla bağlantısının iyi olmamasına işarettir. Bazen bu rüya hayal gücünü ya da bilinçaltının gücünü hiçbir şekilde kullanmamak ya da üretici olmamakla ilgilidir. İçi boş ve bakımsız havuz aslında kişinin iç dünyasında halletmesi gereken çok fazla sorun olduğuna işarettir. Bu havuzun doldurulması bir nevi kişinin kendi duygusal alemiyle bağlantıya geçmesidir. Rüyasında içi boş, kuru ve hiçbir şekilde kullanılmayan havuz bilinçaltının gücünü ve nimetlerini keşfedememek ve sorunlara sanki kendisi tarafından yapılacak hiçbir şey yokmuş gibi sadece dışarıda çözüm aramaya işarettir. Bu rüyanın sahibi hayatında değişim istiyorsa o değişimi öncelikle kendi iç dünyasında başlatmak zorunda olduğunun farkına varmalıdır.


Rüyada kalabalık bir havuz görmek en genel anlamı itibariyle duygusal karmaşa, kafa karışıklığı ya da aynı anda çok fazla konuyla meşgul olmanın işaretidir. Aslında rüyada havuzun içinde görülen insanların her biri kişinin kendi duygusal aleminde cereyan eden olaylar ya da çekirdek düşüncelerdir. Bu yüzden bu rüyayı yorumlarken havuzun içinde kimlerin bulunduğuna ve bu insanlardan nasıl bir etki alındığına bakılmalıdır. Havuzun içinde çirkin ya da sevimsiz insanlar bulunması rüya sahibinin hayatını olumsuz etkileyen bazı kalıplaşmış düşüncelerden mutlaka kurtulması gerektiğine işaret eder.


Rüyada havuzda yüzmek yine havuza girme rüyasına benzer bir şekilde kendi duygusal alemi ya da bilinçaltıyla temasa geçmektir. Fakat bu rüyayı yorumlamak isteyen nasıl bir havuzda yüzdüğüne bakmalıdır. Kalabalık bir havuzda zorla yüzmek aslında kendini ifade edememek ya da bilinçaltı karmaşasına işarettir. Boş bir havuzda rahatça yüzmek akıl ve zihin berraklığı aynı zamanda kendini ifade edebilmek ve duygularının farkında olmaktır. Kirli suyu olan ya da şeffaf renkli olmayan bir havuzda yüzmek düşüncelerinin başka insanların konuşmalarıyla etkilenmesi ve bilinçaltının zehirlenmesine işarettir. Bu rüyanın sahibi başka insanların düşüncelerini alıp kendi bilinçaltına aktararak kendisine kötülük etmektedir.


Rüyada kirli ya da bulanık havuz daima düşüncelerin bulanıklığı ya da netlik kazanmamasıyla ilgilidir. Bu rüya aynı zamanda başka insanların konuşmalarından aşırı derecede etkilenmek ve bu konuşmaları iç dünyaya yansıtmaya karşı uyarı da olabilir. Bazıları için kirli, siyah ya da bulanık suyu olan havuz gerçekleri görememek ya da “beyin yıkanması” sendromuna girmektir. Kirli havuz aynı zamanda rüya sahibinin geleceğini kötürüm bırakacak kadar negatif düşüncelerle bilinçaltını doldurması ve bu düşüncelerden bir an önce kurtulması gerektiğinin altını çizer. Asla unutulmamalıdır ki her insanın düşünceleri ve hayata bakış açısı aslında onun hayatını etkilemektedir. Rüyasında kirli ya da bulanık suyu olan bir havuz gören kişinin de düşünceleri çok fazla negatif olduğundan bu düşünceler onun hayatını negatif anlamda etkilemektedir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page