top of page

Rüyada hayvan görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Arzular

 • İstekler

 • İçgüdüler

 • Arketipler

 • Nitelikler

 • Korkular

 • Savaşmak

 • Medeniyetsizlik

 • Karakteristikler

 • Farklı kişilikler

 • Kişisel özellikler

 • Davranış kalıpları

 • Bastırılmış duygular

 • Yönlendirici unsurlar

 • Hayatımızdaki önemsiz kişiler

Rüyada hayvanları görmek ne anlama gelir?

Rüya tabirciliğinde en derin yorum gerektiren semboller hayvanlardır. Çünkü tabircilikte hayvanlar bir bütün olarak ele alınmak yerine karakteristik ve fiziksel özelliklerine bakılarak değerlendirilmelidir. Rüyada kaplumbağa görmekle aslan görmek aynı anlama gelmez çünkü her hayvan farklı özelliklere sahiptir ve farklı yorumculuk gerektirir.

Rüyada hayvanlar yorumlanırken bu hayvanların fiziksel ve karakteristik özellikleri dikkate alınmalıdır. Çünkü bu fiziksel ve karakteristik özellikler aslında günlük hayatımızda karşımıza çıkan kişi ya da durumlar hakkında bize ipuçları sunarlar. Örneğin, rüyada gözümüze şirin görünen gerçek hayatta sevdiğimiz kişileri temsil edebilir. Buna benzer bir şekilde rüyada korkup kaçtığımız hayvanlar da günlük hayatta yanımıza yaklaşmasını istemediğimiz kişi ya da durumları temsil ederler. Bazı hayvanların fiziksel özellikleri de rüya yorumculuğunda dikkate alınmalıdır. Örneğin, rüyada bir ayı iri yarı ve uzun boylu birini temsil ediyor olabilir. Bu tip rüyaların yorumu rüyanın senaryosuna ve hayvanın rüyadaki davranışlarına bağlı olarak yapılır.

 

Hayvanlar her zaman bir bireyi temsil etmezler, bazen hoşlanmadığımız durumları, korkularımızı ya da hastalıkları de temsil edebilirler. Kaçtığımız hayvanlar daima bize yaklaşmasını istemediğimiz ya da uzak kalmak istediğimiz durumları temsil eder. Rüyadaki hayvanlar bazen günlük hayatta yaşadığımız durumların nitelikleri ve özellikleriyle ilgili bilgi de sunabilirler. Hatta tüm bunların yanı sıra hayvanlar olaylara bakış açımız ve verdiğimiz tepkiyi de gösterebilirler. Bir hayvandan kaçmak daima uzak durma çabasıdır. Bu hayvanın neyi temsil ettiği biliniyor ise rüya tabirinin neden kaçmaya çalıştığı da anlaşılabilir.

Tüm bunların yanı sıra hayvanlara dair ufak tefek ayrıntılar aslında günlük hayatın ufak tefek ayrıntılarıdır. Rüya yorumculuğunda bir hayvanın en dikkat çekici özelliği göz önünde bulundurulmalıdır. Hayvanlarla ilgili bu dikkat çekici unsurlar gerçek hayatta yaşadığımız olaylarla ilgili ipucu vericilerdir. Örneğin devenin sırtı sembolik olarak aşılması gereken engelleri temsil ederken salyangoz gibi kabuklu hayvanların üzerindeki içe doğru dönen spiral içsel yönelişi ya da sınırlardan merkeze doğru hareket etmeyi simgeler. Kaplumbağa gibi sırtında kabuk olan hayvanlar sırtımızda taşıdığımız tüm yük ve sorumluluklar aynı zamanda ev ve evlatlarımızla ilgili sorumluluklarımız hakkında bilgi vericidir.

Rüya gören her bireyin kafasındaki hayvanlar sembolik sözlüğü farklıdır. Köpek seven biri için köpek sadık bir dostu temsil edebilirken köpekten korkan biri için bir düşmanını temsil edebilir. Yine buna benzer bir şekilde kedileri şirin bulan biri için kedi sevimli birine ya da hoş bir sürprize delalet edebilirken kedi sevmeyen için sinir bozucu ufak ayrıntıların simgesi olabilir. Hayvan gördüğümüz rüyalarda bu hayvanların karakteristik özelliklerinin yanı sıra bizde nasıl etki bıraktıkları ya da içimizde kime ya da neye dokunduklarına odaklanmalıyız.

Rüyada hayvan aynı zamanda bastıramadığımız içgüdülerimizi, vahşi yanımızı ya da cinsel doğamızı da temsil edebilir. Bazen vahşi bir hayvan aslında rüya sahibinin duygularından başkası değildir. Vahşi bir hayvanın bir kadına saldırdığını görmek bazen bir erkek için bir kadın ile cinsel ilişki kurma isteğini yansıtabilir. Kısacası, rüyada görülen hayvanın niteliğine bağlı olarak kendi ilkel arzularımızı, evcilleşmemiş medeniyetsiz yönlerimizi ve davranış kalıplarımızı anlayabiliriz.

Rüyada hayvanlar görmek

Rüyada sevimli hayvan ya da hayvanlar:

Rüyada sevimli hayvanlar gerçek hayatta çevremizdeki zararsız kişiler ve kendi hayat senaryomuzun figüran oyuncularıdır. Hayvanlar asla bizim için “ağır top” niteliği taşıyan önemli ya da yaşamımızda baskın olan kişileri temsil etmezler. Genellikle sevimli hayvanların temsil ettiği kişiler birinci derece akrabalar değil iş hayatındaki farklı, sevimli ya da şakacı kişiliklerdir. Sevimli hayvanlar bazen çocukların temsilcisi de olabilirler. Hayvanlar genellikle hayatımızı yönlendirecek kadar etkili olmayan fakat yine de vaktimizi geçirdiğimiz bireylerdir. Sevimli hayvanlar genellikle gözümüzde fazla önemli veya yüksek seviyede olmayan kişiler de olsa yine de sevdiğimiz kişilerdir.

Günlük hayatta karşılaştığımız tüm engeller, tehlikeler ya da istikrarımızı tehdit eden unsurlar rüyada bize vahşi hayvanlar olarak görülürler. Vahşi hayvan rüyasının özünde “saldırıya uğramak” teması yatar ve bu yüzden bu rüyayı gören aslında varlığının ya da sahip olduklarının saldırıya uğradığını düşünmektedir. Rüyada vahşi hayvan aynı zamanda karşılaştığımız tüm bu tehlike ve istikrarımızı bozacak tehditlerin nitelikleri hakkında da bilgi verir. Bizi öldürebilecek kadar yırtıcı ve tehlikeli bir hayvan aslında bilinçaltında içten içe hissettiğimiz “yok edilme” korkusudur. Bu rüyanın sahibi için var olan tehlike “sembolik ölüm” yani bitiş veya bir şeyi kaybetme korkusudur. Saldıran hayvanın öldürücü bir hayvan olmaması fakat yine de bize saldırması bilinçaltındaki “güçsüz ve yenilebilir düşman” algısıdır.

Rüyada görülen her hayvan rüya sahibinin bilinçaltında bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışır. Rüya sahibi hayvanın yorumunu yapabilmek için o hayvanın kendisi üzerinde ne ifade ettiğini anlamalıdır. Tiksindiğimiz böcekler genellikle ufak tefek ama sinirimizi bozan durumları temsil ederler. Sürüngenler daima gözümüzde değersiz, zeminde ya da kendimizden aşağı seviyede gördüğümüz kişilerin ya da bazen finansal açıdan zorda veya iflas etmiş kişilerin temsilcileridir. Evcil hayvanlar zararsız gördüğümüz insanlar vahşi hayvanlar ise varlığımızı tehlikeye sokabilecek kişi ya da unsurların sembolleridir.

Rüyada hayvan öldürmek o hayvanın temsil ettiği kişi, duygu ya da korkudan tam anlamıyla kurtulmanın temsilcisidir. Rüyadaki her hayvan kişinin bilinçaltında bir dürtü, korku ya da durumun hatırlatıcısıdır. Bu yüzden rüyadaki hayvanın öldürülmesi kişi için her zaman o hayvanı temsil ettiği tehlikenin bertaraf edilmesidir. Fakat rüyada sevimli bir hayvan öldürmek bazen suçluluk duygusu duymak ya da kişinin gözünde zararsız gördüğü birinin kalbini kırmaya delalettir. Rüyada tiksinilen bir hayvanı ya da böcekleri öldürdüğünü gören ise ufak tefek bazı meseleleri halleder ya da rafa kaldırır. Kısacası, hayvan öldürülen rüyalarda o hayvanın karakteristik özelliği kişi için neyi temsil ediyor ise rüya sahibi o özellikteki birinden kurtulur ya da uzaklaşır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page