top of page

Rüyada helikopter düştüğünü görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Düşüş

 • Değişim

 • Bırakmak

 • Başarısızlık

 • Vazgeçmek

 • Vedalaşmak

 • İşten çıkmak

 • “Hayır” demek

 • Gönül geçmesi

 • Yön değiştirmek

 • Hevesin kaçması

 • Karar değiştirmek

 • Yeni bir amaç bulmak

 • Yeni için eskiyi terk etmek

 • Statükoya meydan okumak

Rüyada helikopter düştüğünü görmek ne anlama gelir?

Helikopterin düştüğünü gördüğümüz bir rüya güçlü bir trajedi metaforudur. Bu rüya bazen ruhun tam anlamıyla yenilgisi ya da yaşam yolculuğunda uğradığımız bir hayal kırıklığı işareti de olabilir. Genellikle yüksekten bir anda zemine çakıldığımız diğer rüyalar gibi bir helikopterin düştüğünü gördüğümüz rüya da muzzam bir yıkım potansiyeline işaret ediyor olabilir.


Rüyada helikopter düştüğünü görmek yaşamımıdaki olumsuz bir gelişmeye atıfta bulunuyor da olabilir. Aslında rüyadaki “helikoptere binme” eylemi daime bir işe başlamak ya da bir şeyin içine girmeye karar vermektir. Helikopterin düşmesi ise içine girdiğimiz her ne ise onunla beraber zarar görme ya da umduğumuzu bulamama alameti olabilir. Bir helikopter yolculuğu sırasında kaza yapmak ise bu hareketi yaparken karşılaşacağımız bir engeli sembolize eder.

Rüyada bir helikopterin düşmesi

Helikopter yolculuğu yaptığımız rüyalar sembolik olara kara yolculuğu yaptığımız rüyalardan daha farklı, daha kısa yoldan ve daha rahat yükselerek yapacağımız yolculuklardır. Bir helikopterle giderken kara yolculuğu gibi engelleri aşmak için çaba sarfetmeyiz, sadece engellerin üstüne çıkar ve onları hissetmeden üstesinden geliriz. Yaşam yolculuğumuzda bu engelleri kolayca aşabileceğimiz bir noktaya vardığımızda rüyamızda helikopterle bir yere gittiğimizi görürüz. Fakat helikopter kazası rüyaları yine de engelleri aşsak bile arzu ettiğimiz bir işin olmayacağının habercisi olabilir.


Ünlü psikanaliz Sigmund Freud’e göre helikopter ve uçaklar erkeksi sembollerdir (phallic symbol). Onun bakış açısıyla bir helikopter ya da uçağın rüyada düşmesi kontrol kaybı işaretidir. Fakat, diğer psikologlar helikopter rüyaları hakkında onunla hemfikir olmamışlardır. Bir çok psikoloğa göre helikopter kazası hedefe odaklı ilerleyiş esnasında karşılaşılacak bir engel ya da kontrol kaybı sembolüdür.

Bir çok rüya yorumcusu için helikopterle yukarı yükselmek günlük yaşamda da yükselme ve terfi etme işaretidir. Bu yüzden bir helikopterin düşmesi ya da helikopter kazası rüyaları genellikle ani çöküşlerin, iflasın ya da hayallerin suya düşmesinin belirtisi olabilir. Tıpkı gökyüzünde uçarken birden yere çakılan bir helikopter gibi rüya sahibinin de kendini yüksekteyken birden zeminde bulma ihtimali vardır. Fakat unutulmaması gereken bir şey rüyaların yalnızca zihinsel alem aktivitesi olduğudur. Bir başka deyişle, helikopterin düşüşü her zaman gerçek bir düşüşe işaret etmek zorunda değildir. Bu düşüş bazen yalnızca düşme ya da rütbe kaybetme korkusudur.


Helikopter düşmesi rüyalarının yorumunda tüm yorumcular hemfikir değiller. Bazı yorumculara göre helikopter sembolik olarak başarıya giden rota ve bu rotada ilerleyişimizin sembolüdür. Aslında helikopterin ve yolculuğun durumu zihnimizin durumudur. Rüyada güzel bir kalkış yapan bir helikopter daima güzel başlangıçlara işarettir. Helikoptertaki yolcuların durumu, hareketleri hatta sözleri bu sembolik yolculukta yaşayacaklarımızla örtüşür. Helikopterta sorunsuz uçan yolcular iç dünyamızdaki uyumun göstergesidir. 


Helikopterdeki yolcuların kavga etmesi, huzursuz davranışlar sergilemeleri ya da bağırıp çağrışmaları ise iç dünyamızdaki ikilem ve kararsızlıklara işaret edebilir. Belki de amaca doğru ilerlerken içimizden bir ses bu ilerleyişe “evet” derken başka bir ses “hayır” demektedir. Bu durumu yaşayan biri rüyasında helikopter yolculuğunda iki kişinin kavga ettiğini görebilir.

Bir çok rüya yorumcusuna göre aslında yaşam sembolik bir yolculuktur ve yapmak istediğimiz her şey rüyalar aleminde bize yolculuk olarak görülebilir. Helikopterle bir yerden başka bir yere gitmek de buna benzer bir şekilde yaşamda bir noktadan başka bir noktaya ilerleyişin sembolüdür. Rüyada bu ilerleyiş esnasında yaşanan bir helikopter kazası şimdilik amacımıza ulaşamayacağımızı gösterebilir.


Helikopterdeki yolcular aynı istikamete bizimle hareket eden her şeyi içerir. Bizimle hareket eden diğer kişiler, duygularımız, düşüncelerimiz ve verdiğimiz tepkiler bir bütün olarak ele alındığında rüyada bize bir helikopter yolculuğu olarak görülürler. Helikopter kazası ya da helikopterin düşmesi ise amaca giden yolda bizimle beraber tüm bunların bütünsel olarak etkilenmesidir. Bir başka deyişle, rüyada bir helikoptere binip düştüğünü gören kişi kendisine yeni bir amaç bulmalı ya da o amaca ulaşmak için farklı bir metod denemelidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page