top of page

Rüyada helikoptere binmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yenilik

 • İlerleme

 • Kolaylık

 • Katılmak

 • Beraberlik

 • Güçlenmek

 • Yön arayışı

 • Motivasyon

 •  “Evet” demek

 • Yön değiştirmek

 • Karar değiştirmek

 • Harekete geçmek

 • Yeni bir amaç bulmak

Rüyada helikoptere binmek ne anlama gelir?

Rüya psikologları Carl Jung'a göre tüm yolculuk rüyaları yaşamın gerçeklerinden uzaklaşma arzusunu sembolize eder ve zihinsel dürtülerimizin simgesidir. İster helikopter, ister uçak, ister tren ya da kişisel arabamızla yaptığımız seyahatler olsun, tüm yolculuk rüyalar yaşamda bir şeyden kaçtığınızı ya da bir noktadan uzaklaşarak farklı bir duruma geçmek arzusu içinde olduğunuzu gösterir. Belki de mevcut koşullarınızı beğenmiyor ve yeni koşullar arayışı içindesiniz.


Helikoptere bindiğimiz rüyalar bize yaşamımızın bir yönünde hareket etmek üzere olduğumuzu hatırlatan rüyalardır. Bu rüyalar aynı zamanda bir durumdan uzaklaşarak yeni bir duruma geçişi sembolize ederler. Rüyaların sembolik aleminde yaptığımız tüm yolculuklar yaşamdaki hareketlerimizi öngörürler ve bazen bir durumun geçici olduğunu hatırlatıyor olabilirler (tıpkı rüyada bir helikoptere binip uzaklaştığınız gibi) bir şeyden uzaklaşabilirsiniz.


Bu tür rüyalarda daima bir varış noktası ve bir de çıkış noktamız vardır. Bu rüyalar bazen yaşamda amacımıza doğru varış noktamızın artık belirlendiğini sembolize eder. Diğer taşıt araçlarının aksine rüyada helikopterle yaptığımız yolculuklar genellikle engellerin üzerinden gidiş, daha hızlı amaca ulaşma ve hedefe kısa yoldan varmak için bir fırsat elde etmenin sembolüdür. Fakat bu yorum yalnızca güzel bir helikopter yolculuğu için geçerli. Rüyada bindiğimiz uçağın düşmesi genellikle planların suya düşmesi alametidir.

Rüyada helikoptere bindiğini görmek

Helikoptere bindiğimiz rüyalar bazen ruhsal durumumuz ya da iç dünyamızda olup bitenlerle ilgili inanılmaz aydınlatıcı olabilirler. Bu tip rüyalarda helikopterin durumu, nasıl havalandığı, yolculuğun gidişatı hatta yolcuların durumu dikkate alınarak yorum yapılmalı. Sorunsuz havalanan bir helikopter daima güzel başlangıçların alametidir. Havalanamayan ya da sorunlu havalanan bir helikopter bir işin başlangıcında bir engele takılacağımızın mesajını bize getirir. Helikopterin eski ya da arızalı bize zihinsel anlamda bazı şeyleri onarmamız gerektiğinin işaretini veriyor olabilir.


Rüyadaki “helikoptere binme eylemi” rüya sahibinin zihnini ve amaca ulaşma şeklini de temsil eder. Sorunsuz kalkan ve hızla gideceği yere inen kişi uyandığında bir amaca tek hamlede ulaşır. Uçağın içindeki yolcular ise rüya sahibinin zihninden gelen seslerdir. Bu yolcuların durumu, hareketleri hatta söyledikleri sözlerin her biri zihinsel mesajlar olarak ele alınmalıdır. Helikopter içinde bir kavga ya da tartışma rüya sahibinin iç dünyasındaki kaos ya da ikileme işaret eder. Rüyayı gören kişi bir gidişattan hem memnundur hem de bir yanı o gidişata hayır der.

Bazen bir helikoptere binme rüyası fikir değişikliği ya da farklı düşünmeye başlama alameti olabilir. Rüyada helikoptere binmek aynı zamanda zihinsel ileri-geri hareketlenmeler, fikir değişiklikleri ya da duygu ve düşüncelerdeki değişiklikler metaforudur. Bir başka deyişle helikoptere bindiğimiz rüyalar bize yaşamda bir A noktasından B noktasına gidiş için “başla” butonuna artık basıldığını hatırlatan rüyalardır. Bu rüyayı gören kişi okun yaydan artık çıktığını bilmeli ve yalnızca sonuca (uçağın varış noktasına) odaklanmalıdır. Rüyada bir helikoptere bindiyseniz “nereye gidiyordum” sorusunu kendinize sormalısınız.


​Rüyada helikoptere binmek bazıları için fikir değişiklikleri ya da farklı bir amaca doğru ilerleme sembolü de olabilir. Eski bir amacı yeni bir amaç uğruna terk ettiğimiz ya da istikamet değiştirdiğimiz zamanlarda rüyamızda helikoptere bindiğimizi görebiliriz. Her helikoptere binme rüyası aslında yeni bir başlangıç noktasına atıfta bulunur. Helikoptere binen kişi bir istikamete doğru yol alacak kişidir. Bu yolculuğun seyri ya da rüyanın senaryosu değişim süreci hakkında bilgi vericidir.

Rüyalarımız bizimle sembolik bir dille konuşur. Rüyalarda yaptığımız helikopter yolculuğu ya da diğer yolculuklar ise daime değişim süreçleri ya da zihinsel değişimlere işaret ederler. Yaşam yolculuğumuz boyunca sürekli farklı sesler ve farklı renklerle karşılaşırız. Rüyada bir helikopterdeki yolcular ve yolculuğun seyri de bize yaşamdaki bu farklı sesler ve renkler hakkında bilgi getirir. Uyum içerisinde helikopterde seyahat eden yolcular daima ılımlı değişimlere işaret eder. Helikopterde yolcular arasındaki kavga ya da tartışmalar bu değişim esnasında farklı seslerin yükseleceğinin haberini getirir.


Bazen bilinçaltımız rüyada insanları gruplara ayırırken binaları bazen de taşıt araçlarını kullanır. Rüyayı gören için 2 farklı dünya vardır: helikopterdekiler (aynı amaca doğru hareket edenler) ve helikopterin dışında kalan dünya (bu harekete dahil olmayan herkes ya da her şey). Bu yüzden helikoptere bindiğimiz rüyalarda yanımızda kimin ya da kimlerin var olduğuna da bakmalıyız. Yanımızda tanıdığımız biri ya da bir aktör mü vardı? Bu kişiler genellikle bilinçaltının oluşturduğu arketip ya da arketiplerdir. Mesela, bir kötü karakter oyuncusuyla helikopter yolculuğu yapmak bir amaca doğru ilerlerken bir düşman ya da rakibin bizi rahatsız edeceğini bilmeliyiz.

Rüyanızı yazın:

bottom of page