top of page

Rüyada hırsız görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Engel

 • Sorun

 • Tehlike

 • Yasa ihlali

 • Rahatsızlık

 • Haram para

 • Güvensizlik

 • Güvensiz biri

 • Sınırları aşmak

 • Kural dinlememek

 • Kaybetme korkusu

 • Saygı göstermeyen

 • İstikrarın tehlikeye girmesi

 • Hak etmeden sahip olmak

 • Özgürlük alanında birinin dolanması

Rüyada hırsız görmek ne anlama gelir?

Rüyada hırsız, sınırlarını bilmeyen,  hakkı olmayan alanlara izinsiz giriş yapan ve davranışları bencillik ve bedensel iştahı tarafından yönetilen bir arketiptir. Günlük hayatımızda yasalara saygı göstermeyen, sadece kendine ait olanla yetinmeyen ve izin alma gereği duymayan tüm bireyler rüyada karşımıza hırsız figürü olarak çıkarlar.

Rüyada hırsız “hak etmeden sahip olmak” temasının altını çizen bir figürdür. Aslında rüyamızda gördüğümüz hırsız günlük hayatımızda sahip olduğumuz bir şeye hakkı olmadığı halde el uzatan, onu izinsiz bir şekilde bizden almak isteyen her bireyin hatta tüm bu kayıplara yol açacak tüm engellerin temsilcisi olabilir. Rüyada görülen hırsız her zaman bir insanı temsil etmek zorunda değildir. Bazen bir şeyleri kaybetmemize yol açacak ve izin vermediğimiz halde hayatımıza girecek değişimlerin simgesidir. Rüyada evdeki hırsız aslında “bana ait olan alan” olarak tanımladığımız eve yani sahip olduğumuz tüm düzene dışarıdan gelecek tüm saldırıların temsilcisi olabilir.

Hırsız arketipi bilinçaltının yasalara saygı göstermeyen, kanun kural tanımayan ya da izinsiz sahip olan birey algısıdır. Bu rüya bazen bir şeylerin bizden izinsizce alınacağının korkusunu yaşadığımız zamanlarda görülebilir. Örneğin, rüya sahibinin kariyerde oturduğu bir koltuğu kapma çabası içinde olan bir rakibi rüyasında bir hırsız olarak belirebilir. Kısacası, rüyadaki hırsız aslında bizim tarafımızdan algılanan “sahip olunan değerlere saldırı” sembolüdür ve bu saldırı her zaman bir birey tarafından olmaz. Hırsız bazen hayatımıza izinsiz giren değişimin ta kendisidir. Hayatımıza girer, bizden bir şeyleri alır ve götürür.

Tüm bunların yanı sıra rüyada hırsız yasalara saygı duymayan, engelleri aşarak bir sistemin içine girebilme yetisine sahip, izinsiz de girebilen bir objedir. Bu rüya herkes için ve her devirde farklı yorumlanabilir. Teknolojinin ilerlediği günümüz dünyasında hırsız bir sistemin bütününe yapılacak saldırı, bir web sitesine giren hacker ya da bir ajanı da temsil ediyor olabilir. Kısacası, rüyada görülen hırsız hayatımıza ya da sahip olduğumuz bir düzen veya sisteme bizden izin alma gereği duymadan girme yetisine sahip herkesin ya da her şeyin temsilcisi olabilir. İlişkiye dair yorumlarda rüyada hırsız bir kişini kalbine aniden giren bir bireyi temsil edebileceği gibi partnerinin hayatına aniden girerek ilişkisini alt üst edecek bir rakibi de temsil edebilir.

 

Rüyada hırsız sınırları izinsiz aşmak, kendine ait olmayan alanlarda dolaşmak ve hakkı olmadığı halde istemekle de ilgilidir. Aynı zamanda kişinin özgürlük alanına ya da haklarına saldıran bir bireyi temsil edebileceği gibi rüya sahibinin tüm bunları başkası için yaptığının uyarısı da olabilir. Kısacası, rüyada hırsız haksızlık yapan ve hakkı olmadığı halde başkasının özgürlük alanında dolaşan bir bireydir. Rüya sahibine aşırı derecede müdahale eden, onun sınırlarında dolaşan bir bireyin varlığına da işaret edebilir. Hırsız bazen rüya sahibinin korkularıyla yüzleşmesini temsil eder.

Rüyada hırsızlık yapıldığını görmek

Rüyada eve hırsız girmesi:

Eve hırsız girdiğini gördüğümüz rüyalar ayrıca “kendini emin hissetmeme” teması içerirler. Rüyadaki ev kişinin iç dünyası ve kendisi için kurmuş olduğu istikrarın temsilcisidir. Evin duvarları ise rüya sahibinin hayatında koruyucu olan her şeyin sembolü olabilirler. Rüyasında evinde bir hırsızı evinde gören için bu duvarların koruyuculuğu ya da güvenilirliği söz konusu değildir. Ya da rüya sahibi evinde (kendisi için kurmuş olduğu düzende) duvar ve kilitli kapılar olmasına rağmen hala bu düzene dışarıdan saldırı olabileceğini düşünmekte ve korku yaşamaktadır.

Eve giren hırsız bize aşırı derecede yakınlaşan tehlikelerin sembolüdür. Eve hırsız girmesi aynı zamanda “kendi sularımız” olarak nitelendirdiğimiz bir alanda bir yabancının ya da tehlikenin dolaştığını hissetmemize işaret eder. Aslında bu rüyadaki hırsız figürü tam anlamıyla “dışarıdan giren” ve “sisteme ait olmayan” bir yabancı objesidir. Bu rüya bazen rüya sahibi için “buranı alanın sahibi benim” ya da “bu alanda en iyi benim” düşüncesine sahip olduğu bir zamanda bir anda o alana başka birinin talip olması şokunu yaşayacağına işaret edebilir. Rüyadaki hırsız bazen rüya sahibi tarafından ele geçirilmiş bir alana fizibilite çalışması yapmak ya da bilgi almak için giren birinin temsilcisi olabilir.

Rüyada hırsız yakalamak bir sorunun farkına varmak, çözüm için kolları sıvamak ve bir sorunla yüzleşmenin temsilcisidir. Rüyasında hırsızı yakalayan aslında sahip olduğu bir şeye yapılan bir saldırıyı teşhis eder. Hırsız yakalandıktan sonra yapılması gereken sorun çözme sürecine girmektir. Bu tip rüyaların daha iyi yorumlanabilmesi için yakalanan hırsıza ne olduğu da hesaba katılmalıdır. Yakalandıktan sonra kaçırılan hırsız bazı sorunların çözümlerini ertelemeye ve gelecekte bu sorunlarla bir daha karşılaşacak olmaya delalet eder.

Rüyada hırsız öldürmek bir sorunu teşhis etmek ve ortadan kesin ve net olarak kaldırmaktır. Rüyada gördüğümüz hırsız hayatımıza izinsiz giren herkesin ya da tüm değişimlerin temsilcisi olabilir. Bu yüzden hırsızı öldüren öncelikle sorunun ne olduğunu algılar ve onu ortadan kaldırır. Bazen rüyada hırsız öldürmek düşmanı yenmek ya da etkisiz hale getirmeyi temsil eder. Rüyadaki hırsız bize ait olanlara göz dikmiş herkesin ya da tüm tehlikelerin temsilcisidir. Dolayısıyla bu hırsızı öldürmek tehlikeden emin olmaktır ve hayırlı bir rüyadır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page