top of page

Rüyada hırsız öldürmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Atlatmak

 • Rahatlamak

 • Galip çıkmak

 • Engel aşmak

 • Elimine etmek

 • Sorun çözmek

 • Rafa kaldırmak

 • Bertaraf etmek

 • Sınav kazanmak

 • Düşmanı yenmek

 • Gerilimi azaltmak

 • Çatışmayı önlemek

 • Büyük iş başarmak

 • Yetenekleri sergilemek

 • Zorlukların üstesinden gelmek

Rüyada hırsız öldürmek ne anlama gelir?

Rüyalar aleminde hırsızlar gizlice girebilen, izin almaya ihtiyaç duymayan, başkalarının malına göz diken, kilitleri çözebilen, saklanmayı bilen gizli ve hünerli arketiplerdir. Hırsız genellikle eli çabuk bir şekilde yaşamımızdan bir şeyi götürme ve kaçma odaklı olmayı sembolize eder. Rüyada hırsızı öldürmek ise bu duruma son vermek ya da izin vermemektir.


Hırsız rüyaları sembolik olarak diğer negatif enerji varlıkları rüyalarıyla (kara kedi, gölge, şeytan, zombi vs) benzeşir. Hırsız ya da bu varlıklar anlaşmazlık ya da çatışma yaşadığımız zaanlarda rüyalarımızda ortaya çıkarlar ve “istenmeyen kişi ya da durum” metaforlarıdır. Tıpkı, evimize gizlice giren bir hırsız ya da akrep gibi rüyamızda da bir hırsız görüyorsak yaşamımızda istemediğimiz bir durumla karşılaşırız. Bu yüzden hırsızı öldürmek daima bu istenmeyen durumu bertaraf etmektir.

Rüyada hırsızı öldürdüğünü görmek

Rüyada öldürdüğümüz hırsızın durumu aslında rakip, düşman ya da önümüze çıkan engelin durumu hakkında bize ipuçları getirir. Güçlü ve öldürürken bizi zorlayan bir hırsız daima rakiplerin kolay alt edilemeyeceği alametidir. Eğer hırsız yaralı ya da güçsüzse siz yine de rakiplere karşı dikkatli olun falan onların sizin potansiyelinizi zorlayamayacak kadar güçsüz olduğunu da bilin.


Hırsızı öldürdüğümüz rüyaların tavsiyesi savaşı seçmektir. Çünkü, hırsızı ya da benzeri negatif enerji varlıkları daima davetsiz misafirlerdir ve bizi yenme kapasitesine sahip düşmanlar ya da yaşamımızı zora sokacak sorunları sembolize eder. Bu tip metaforlar bize yaşamımızdaki tamam-devam savaşları hakkında bilgi getirirler. Kaderde öyle bir noktaya varmışsınız ki burada ya tamam diyeceksiniz (hırsız tarafından öldürülmek) ya da gücünüzü ve yeteneklerinizi kullanarak önünüze çıkan engeli ortadan kaldıracaksınız (hırsızı öldürmek). Bu çatışmada ya yenen ya da yenilen olacaksınız fakat hırsızı öldürüyorsanız yenecek potansiyele sahip olduğunuzu da bilmelisiniz.

Hırsızı öldürdüğümüz rüyalar aynı zamanda yanlışa ve yanlış olana karşı yapılan mücadelede kazanmak ve yaşamımızın kontrolünü elimize almanın müjdecisidir ve bu rüyalar daima hayırlıdır. Hırsız ve benzeri negatif enerji arketipleri, semboller aleminde yanlış ve haksız olana dair her şeyin temsilcileridir. Dolayısıyla hırsızı öldüren kişi haksız bir işe hayır der ve kazanan olur. Bu yüzden hırsızı öldürmek daima iyiye alamettir. Rüyasında hırsızı öldüren kişi negatif güçlere, olumsuz alışkanlıklarına ve düşünce kalıplarına galip gelir.


Rüyamızdaki hırsız ve benzeri yaratıklar gölge benliğimiz ve olumsuz güçlere işaret eder. Bu yüzden hırsızı öldürme rüyaları kötülüklerden arınma rüyalarıdır ve daima pozitif işaretlerdir. Rüyasında hırsızı öldüren kişi bir kötülükten ya da musibetten kendini kurtaran kişidir. Hırsız rüyada ortaya çıktığında, bu olumsuz etkileri bilinçli farkındalığınıza getirmek için bir fırsat olarak görün, böylece kendinizi bu negatif güçlerin elinden kurtarmak için harekete geçebilirsiniz.

Hırsızı rüyalar aleminde “kötü bir durumla karşılaşma” metaforodur. Hırsızı öldürdüğümüz rüyalar ise yaşamımıza bu kötü durumun girmesine izin vermeme alametidir. Bir başka deyişle, rüyasında hırsızı öldüren kişi çok kötü ya da hayırsız bir gidişata hayır der ve iyi bir karar vermiş olur. Fakat, bize saldıran ve bizi yok etmeye çalışan bir hırsız daima acımasız ya da kötü niyetli bir düşman sembolüdür. Saldıran bir hırsızı öldürmek ise bu düşmanı yenmektir.


Hırsızı öldürdüğümüz rüyalar negatif duygular, düşmanlık, saldırganlık ve rekabet içerikli rüyalardır ve tüm bu duygulara karşı üstünlük kazanmanın müjdecisidir. Kötü bir şeyin yaşamımıza girmesine izin vermektense onu reddettiğimiz zamanlarda rüyamızda hırsızı öldürebiliriz. Rüyada bize saldıran hırsız karşı taraftan gelecek saldırılar ya da yaşam yolculuğundaki ilerleyişimizi durdurma amaçlı yapılan atakları sembolize eder. Hırsızı öldüren bu engeli aşar.

Rüyada saldıran ya da bize karşı bir hamle yapan hırsızı bazen kötü niyetli düşmanlar, rakipler ve ya da yaşamımızı derinden etkileyecek sorunların habercisidir. Bilinçaltımız sorunun yaşamımıza girecek “kötü bir şey” olduğunu anlatmak amacıyla bizim için rüyamızda hırsızı yaratır. Bu yüzden rüyada bize saldıran hırsız kırmızı çizgilerimize dayanan düşmanlar, rakipler ya da durumlara işaret eder. Yaşanan durum aşk, iş ya da duygular aleminde olabilir. Hırsız belki de partnerimize göz diken bir rakiptir. Yaşamda öyle bir aşamaya varırsınız ki burası ya bir çıkmaz sokak ya da kör düğümdür. Hırsızı öldüren bu kör düğümü açar. Aksi taktirde tekrar başa dönmeli a da farklı bir amaç peşinde koşmalıdır. Bu yüzden hırsızı öldürmek daima iyiye alamettir.


Rüyadaki hırsız bazen çok büyük bir sorun ya da bize karşı hamle yapan ya da puan kazanmak isteyen kapasitemizi zorlayan kişilerin simgesidir. Bu kişiler ya da durumlar bazen yaşamdaki sınırlarımızı zorlar ve bize onları elimine etmekten başka bir seçenek bırakmazlar. Bir şeyleri koruma altına almayı hissettiğimizde genellikle rüyamızda bir hırsızın ya da kötü bir karakterin bize saldırdığını görürüz. Hırsızı öldürürsek koruma altına almak istediklerimizi korumayı ve tehlikeyi bertaraf etmeyi başarırız.

Hırsızı öldürdüğümüz rüyalarda zorlu düşmanlarla çatışma, yenme ve yenilme duyguları hakimdir. Her ne pahasına olursa olsun kazanma arzumuzu yansıtırlar. Bu bazen yaşamdaki sağlıksız bir rerkabet ya da kişisel saldırı alameti olabilir. Belki de güçlü düşmanlar zorbalık ya da güç kullanarak biri ya da birileri bizden bir şey elde etmeye çalışabilir. İşte bu noktada kendimizi savunma adına yaptığımız her şey aslında rüyalar alemindeki “hırsızı öldürme” eylemidir. Kendinizi savunma dürtüsüyle hareket edecek ve bunu başaracaksınız.


Hırsızı öldürdüğümüz rüyalar bir çatışma zamanını sembolize eder. Yaşamda öyle bir noktaya geliriz ki uzlaşma umutları tamamen tükenmiş ve bir şeyi elde etmek için tüm gücümüzü ve yeteneklerimizi kullanmak zorunda kalırız. Bize saldıran hırsız bazen düşman ve rakiplere işaret etse de her zaman bu durum geçerli değildir. Bazen istikrarımızı tehlikeye sokacak ya da bizi zorlayacak bir durum rüyamıza bize saldıran bir hırsız kılığında girebilir. Örneğin, işsizlik sorununuz. İşini kaybetme tehlikesi yaşayan biri de rüyasında bir hırsızın kendisine saldırdığını görebilir. Hırsızı öldürürse sorun ortadan kalkar.

Bazen hırsız öldürdüğümüz bir rüya sağlıksız rekabet ve aldatıcı durumların bertaraf edilmesine işarettir. Bize saldıran hırsız ihanet, çatışma ve sağlıksız rekabeti gösterir. Kelimeler incitir, yalanlar söylenir ve zayıflıklarınız size karşı kullanılır. Birileri yalan ya da suçlamalarla önünüze engel olarak çıkabilir. Kendinizi kanıtlamanız adına büyük bir mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Eğer rüyadaki hırsızı öldürürseniz bu mücadeleyi kazanırsınız.

Rüyanızı yazın:

bottom of page