top of page

Rüyada horoz görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Arketip

 • Hareket

 • Nitelikler

 • Endişeler

 • Karakteristikler

 • Farklı kişilikler

 • Kişisel özellikler

 • Davranış kalıpları

 • Bastırılmış duygular

 • Yönlendirici unsurlar

 • Hayatımızdaki önemsiz kişiler

Rüyada horoz görmek ne anlama gelir?

Rüyada horoz düşüncelerin, fikirlerin, ufak tefek ayrıntıların ve olayların temsilcisidir. Hayvan rüyaları hayvanın yırtıcılığı, büyüklüğü ve davranışları göz önünde bulundurularak bize olayların ve kişilerin arketipsel özellikleri ile ilgili ipuçları getirir. Rüyadaki horoz yorumlamaya horozun tüm özellikleri ve yaşamımızdaki olaylar hakkında bağlantı kurarak başlamalıyız.


Rüyada horoz ya da küçük hayvanlar bazen zihnimizdeki çekirdek düşünceleri ya da fikirleri temsil ederler. Bu fikirler tıpkı uyuyan hücreler gibidirler ve faaliyete sokmadığımız sürece bize fayda sağlamazlar. Horoz rüyaları da bize henüz harekete geçmediğimiz ya da somut adım atmadığımız bazı fikir ve düşüncelerin iç dünyamızda sadece kalabalık yaptığını söyler. Rüyada bir horoz büyüyorsa belki de büyüme potansiyeli olan bir fikri temsil etmektedir. Öylece ortalıkta etkisiz eleman gibi dolanan bir horoz şimdilik somutlaşma imkanı olmayan bir fikir ya da projenin temsilcisidir.

Rüyada horoz görmek ne anlama gelir?

Rüyada sakin ve sessiz bir şekilde ortalıkta dolanan bir horoz ufak tefek bir ayrıntı ile ilgili bilgi getirir. Rüyada haneye giren her hayvan yaşamımıza giren olay ya da kişilerle ilgili bilgi getirirken haneden çıkan hayvanlar ise bizden çıkanları temsil eder. Haneye giren horoz ufak tefek kazanımlarımız hatta bazen elimize bir miktar para geçeceği anlamına bile gelebilir.  Bir horoz ne kadar büyükse kazanımlarımız da o kadar büyük olacaktır. Fakat, rüyada görülen horoz yaralı, siyah renkli ya da çirkin bir horoz ise genellikle yaşamımıza girecek yeni bir sorunun habercisidir.


Bir rüyada görülen hayvanın yorumlanmasında o hayvanın karakteristik özellikleri çok önemlidir. Rüyanızdaki horoz hangi özelliklere sahip ve hangi davranışları sergiliyordu? Bu davranışlar size kimi ya da neyi anımsatıyor? Belki de ortalığı yıkan küçük bir horoz iş hayatınızda bir gün içinde her şeyi berbat edebilecek bir durum ya da ufak bir sorunun temsilcisi. Ortalığı dağıtan bir horoz belki de bir çözülmemek için inat eden bir sorunu temsil ediyor. Bu tip rüyalarda yorumu yapabilmek için mutlaka horozun hal ve hareketlerine, davranışlarına odaklanmalısınız.


Rüyada horoz ya da diğer küçük hayvanlar yaşamımızdaki çocuklar ya da bizim için önemsiz kişileri de temsil edebilirler. Bu durumda siyah horoz bir erkek çocuğu ya da bir erkek, beyaz horoz kız çocuğu ya da kadındır. Genellikle yaşamımızda ast-üst ilişkisi içinde bulunduğumuz kişilerden kendimizden daha aşağı seviyede gördüğümüz kişiler rüyamızda küçük bir hayvan kılığında belirebilir. Örneğin, kendi emrimizde çalışanlar ya da alt kademe işçileri rüyalar ve semboller dilinde boyut olarak bizden küçük bir hayvan kılığında belirebilir. Eğer bir horoz ortalığı karıştırıyorsa bu kişilerden birinin de sizin yaşamınızı zorlaştırması olasılığı var.

Rüyada horozlar görmenin anlamı:

Rüyadaki horozlar yaşamımızdaki gelip geçici olayların ya da önemsiz ayrıntıların sembolü olabilir. Rüyada evimize giren her hayvan aslında yaşamımıza girenler ya da kazanımlarımızdır. Evimizden çıkanlar ise elimizden çıkanlardır. Dolayısıyla rüyada bir horoz görmek bazen elimize geçecek küçük bir para ya da fırsatı temsil ederken evden çıkan ya da bizden uzaklaşan bir horoz ödememiz gereken bir miktar parayı ya da reddettiğimiz fırsatları temsil eder. Çok sayıda horozu evimizde görmemiz bazen çok paraya ya da çok sayıda misafire işaret edebilir. Küçük hayvanların daima çocukları temsil etme olasılığı vardır. Evinizde çocuklarla ilgili bir parti ya da toplantı yapmadan önce horoz ya da diğer küçük hayvanları bir arada görmeniz normaldir.

Rüyada görülen horozların sağlıklı ya da hasta olması da rüya yorumculuğunda önemli. Hasta bir horoz hayırsız işlere ya da ufak çaplı zarar ziyana işarettir. Sağlıklı bir horoz ise kazanım ya da faydaya işaret eder. Siyah horoz daha olumsuz anlam içerir. Beyaz horoz ya da horozlar genellikle şans ya da küçük fırsatların işaretidir. Rüyada çok sayıda beyaz horozu evinizde gördüyseniz bir iş fırsatıyla karşılaşma olasılığınız var. Fakat bu horozlardan aldığınız enerjiye dikkat edin. Onları evinizde görmekten mutlu muydunuz? Yoksa onlardan kurtulmaya mı çalışıyordunuz?

Rüyanızı yazın:

bottom of page