top of page

Rüyada hudut görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Geçit

 • Milat

 • Ayrılık

 • Değişim

 • Boşanma

 • Bitiş çizgisi

 • Uç noktalar

 • Ayırıcı unsur

 • 2 hayat arası

 • Fikir ayrılıkları

 • Dönüm noktası

 • Sınırlandırılmak

 • Öncesi ve sonrası

 • Uzaklaşma arzusu

 • 2 farklı yaşam alanı

 • Merkezden uzaklaşmak

 • Karı kocanın yatakları ayırması

 • Konfor alanından bu alanın dışına bakmak

Rüyada hudut görmek ne anlama gelir?

Rüyada hudut hayatın iki farklı alanını birbirinden ayıran sembolik bir objedir. Bu rüyada kişinin hayatı bilinçaltı tarafından adeta hudut içinde bulunduğumuz tarafı (konfor alanı) 2-hudutun diğer tarafı (konfor alanının dışı) olmak üzere 2 farklı alana bölünmüştür. Hudut içinden dışına bakan aslında konfor alanının dışına (yurt dışı) bulunduğu konfor alanından (anavatan) bakmaktadır.

Rüyada ülke hudutlarının dışı bilinçaltının “öteki taraf” algısıdır. Bazen konfor alanımızın dışına çıkma arzusuyla  “acaba orası nasıl” diye düşündüğümüz zamanlarda bu rüyayı görürüz. Bilinçaltının “öteki taraf” algısı bazen ölüm algısıdır. Bir başka deyişle bilinçaltı içinde bulunduğumuz alanı yaşam, hudut öteki tarafını ise ölüm olarak algılar. Rüyada birinin hudut geçtiğini görmek o kişinin vefat etmesi anlamına da gelebilir. Fakat her zaman bu anlama gelmeyebilir ve sadece bu kişinin uzaklaşması ya da rüya sahibinden ayrılması anlamı içerebilir. Bununla beraber hudut çizgisinin öteki tarafı bize ait olmayan alanı temsil eder. Bazen bu rüya çalışmadığımız bir şirket ya da içinde bulunmadığımız bir organizasyon hakkında da bilgi sunabilir.

 

Rüyada hudut tüm bu gruplandırma özelliğiyle bazen ayrılık ya da fikir çatışmalarına da işaret edebilir. Hayatta farklı yönlerde ilerlemek isteyen kişiler, ayrılık sürecindeki karı-koca ya da farklı memleketlerde yaşayan kişiler rüyada hudut çizgisinin bir tarafındaki ve diğer tarafındaki kişi veya objeler olarak belirebilirler. Bazen hudut hanede ayrılık ya da fikir çatışmaları, karı-kocanın yatak odalarını ayırması ya da farklı yönlerde ilerlemek istemelerine işaret edebilir. Kısacası rüyadaki hudut bir ayıraç işlevi görür ve hayatı ya da hayatımızdaki kişileri birbirinden ayırıcıdır.

Rüyada hudut

Rüyada ülke hudutları:

Ülke hudutlarıyla ilgili rüyalar genellikle “konfor alanı” ve “konfor alanının dışı” olarak hayatımızı ikiye bölen rüyalardır. Bu rüyanın sahibi için hudut içi kendine ait olanların hudut dışı ise kendine ait olmayanların, henüz gitmediği yerlerin, keşfetmediklerinin ve konfor alanının dışını temsil eder. Bazen rüyada ülke hudutlarının içi yaşam ülke hudutlarının dışı ise ölümdür. Bu yüzden hudut dışına bakmak aslında ölüme bakmak ya da ölüm korkusudur.

Rüyada ülke hudutlarının içi aynı zamanda “bilinen” ya da alışık olduğumuz alanı ülke hudutlarının dışı ise “bilinmeyen” ve alışık olmadığımız ve daha önce hiç deneyimimiz olmayan, kısacası kendimizi yabancı hissettiğimiz alandır. Rüyada ülke hudutlarının dışına çıkmak ya da en azından oraya bakmak bazen “uzaklaşma” teması içerir. Bazıları için bu durum yurt içi – yurt dışı bağlantılı meselelere ışık tutar. Yurt dışında yaşayan kişilerin hudut çizgisinin diğer tarafında bulunması de normaldir.

Rüyada hudut çizgisi kişi için 2 farklı alanı bölücü ve ayırıcı bir semboldür. Bazen de değişim ve bit hayatın bitişi diğerinin başlangıcı ya da bir durumdan başka duruma geçiş arasındaki geçittir. Rüyadaki hudut çizgisinin durumu, kalınlığı ve tam olarak bu hudut çizgisinin başına ne geldiği aslında bizim için bu değişimin ve bir durumdan başka bir duruma geçişin tam olarak nasıl olacağı konusunda ufak ipuçları verebilir. Kısacası rüyada görülen hudut çizgisi rüya sahibini hayatında bir durumdan başka bir duruma geçiş ile ilgili bilgi sunar. Rüyayı gören kişi tam anlamıyla hudut çizgisinde neler yaşandığına da bakmalıdır.

Rüyada hudut ötesi ve hudut ötesindekiler rüya sahibi için “diğer taraftakiler” olarak görülen kişilerdir. Rüyada hudut bir ayrıştırma ve bölme aracıdır. Hudut bir tarafındakiler ve diğer tarafındakiler olmak üzere kişileri ve objeleri gruplara ayırır. Bu rüya sembolik olarak “oda” rüyasıyla da büyük benzerlikler gösterir. Tıpkı rüyadaki odaların evi (yaşam alanını) farklı kutucuklara (yaşam alanlarına) bölmesi ve ayrıştırması gibi rüyada görülen hudut da kişinin hayatını adeta hudut çizgisinin bir tarafı ve diğer tarafı olmak üzere 2 temel parçaya böler. Bu rüyaya göre hudut rüya sahibinin bulunduğu tarafı kendi ait olduğu grup, diğer tarafı ise ait olmadığı grubu temsil eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page